Zoeken:

Paritair Comité 1250300: HOUTHANDEL

afdrukken
   • Toestand op 12/09/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/11/2019 )
   • CAO-loonsverhoging met 1,1% in 07/2019 voor de minimumlonen en de reële lonen.
    Indexatie met 0,35 % in 7/2019.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/07/2011 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De aanpassing van de lonen door indexation gebeurt vanaf de 1e werkdag van het kwartaal

  1.1. CATEGORIE : WERKLIEDEN (MET UITZONDERING VAN ARBEIDERWEGVERVOERDER)

  Functie
  Ongeschoolden bij de aanwerving 13,38
  Ongeschoolden > 6 maanden anciënniteit 13,75
  Geoefenden 13,94
  Geschoolden 14,17
  Meer dan geschoolden 14,37

  1.2. CATEGORIE : ARBEIDERWEGVERVOERDER

  Functie
  Arbeiderwegvervoerder 13,94

  1.3. CATEGORIE : STUDENTEN

  Percentages ten opzichte van de geschoolde werklieden
  Leeftijd
  15 jaar 55%
  16 jaar 57%
  17 jaar 64%
  18 jaar 72%
  19 jaar 80%
  20 jaar 90%