Paritair Comité 3070000: MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 04/11/2021 )
   • Indexatie met 2% in 10/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/07/2008 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u30

  1.1. : Barema's

  Indien de werkelijke ervaring van de werknemers het maximum aantal jaren ervaring van de loonschaal van de categorie overschrijdt, wordt deze laatste in aanmerking genomen.

  Bij indienstneming wordt aan de werknemers de klasse van de functie die zij uitoefenen toegekend.

  In geval van cumulatie van functies wordt er voor de vaststelling van het loon rekening gehouden met de tijd die door de bediende aan elke van de functies wordt gewijd. In het geval dat een werknemer een functie van een hogere klasse op basis van 60% van zijn werktijd uitoefent, zal deze toegekend het loon van de hogere klasse worden.

  Als nulpunt voor de opbouw van competenties wordt het einde van de wettelijke Belgische schoolplicht genomen.

  1.1.1. : Uitvoeringspersoneel

  JAREN ERVARING
  1 2 3 4
  Normale aanvang : 3 jaar ervaring Normale aanvang : 4 jaar ervaring Normale aanvang : 6 jaar ervaring Normale aanvang : 8 jaar ervaring
  Studenten 1.269,86
  0 1.434,51 1.514,59 1.603,87 1.678,64
  1 1.516,83 1.601,63 1.686,45 1.765,17
  2 1.599,16 1.688,67 1.773,37 1.856,24
  3 1.681,48 1.758,32 1.864,86 1.952,09
  4 1.701,22 1.775,70 1.883,73 1.972,27
  5 1.721,25 1.801,86 1.902,58 1.992,44
  6 1.741,49 1.828,34 1.921,47 2.012,62
  7 1.765,38 1.855,24 1.949,77 2.032,81
  8 1.789,61 1.880,76 1.978,46 2.052,98
  9 1.814,16 1.906,56 2.007,66 2.093,36
  10 1.840,88 1.932,79 2.037,23 2.134,51
  11 1.867,94 1.961,26 2.067,29 2.187,00
  12 1.891,75 1.990,15 2.097,75 2.240,81
  13 1.915,91 2.015,58 2.139,01 2.295,93
  14 1.936,57 2.041,33 2.170,57 2.352,49
  15 1.957,52 2.063,38 2.213,28 2.398,84
  16 1.976,74 2.085,68 2.245,95 2.446,10
  17 1.996,17 2.106,19 2.268,06 2.494,36
  18 2.005,96 2.116,55 2.290,42 2.531,20
  19 2.015,82 2.126,98 2.312,95 2.568,65
  20 2.025,70 2.137,42 2.335,76 2.606,68
  21 2.035,71 2.147,97 2.358,75 2.632,35
  22 2.045,68 2.158,52 2.381,94 2.658,38
  23 2.061,76 2.169,10 2.405,48 2.684,60
  24 2.061,76 2.190,44 2.429,16 2.711,07
  25 2.075,94 2.190,44 2.453,12 2.737,83
  26 2.075,94 2.212,01 2.477,28 2.764,88
  27 2.090,26 2.212,01 2.477,28 2.792,18
  28 2.090,26 2.233,82 2.501,71 2.847,33
  29 2.102,60 2.233,82 2.501,71 2.847,33
  30 2.102,60 2.255,77 2.526,37 2.882,48
  31 2.114,98 2.255,77 2.526,37 2.882,48
  32 2.114,98 2.277,99 2.551,30 2.913,78
  33 2.125,40 2.277,99 2.551,30 2.913,78
  34 2.125,40 2.300,43 2.576,48 2.945,46
  35 2.135,84 2.300,43 2.576,48 2.945,46
  36 2.135,84 2.323,07 2.601,85 2.977,50
  37 2.146,32 2.323,07 2.601,85 2.977,50
  38 2.146,32 2.345,97 2.627,54 3.006,92
  39 2.156,90 2.345,97 2.627,54 3.006,92
  40 2.156,90 2.369,08 2.653,44 3.036,63
  41 2.167,50 2.369,08 2.653,44 3.036,63
  42 2.167,50 2.392,42 2.679,62 3.066,66
  43 2.178,14 2.392,42 2.679,62 3.066,66
  44 2.178,14 2.415,98 2.706,08 3.096,96
  45 2.188,90 2.415,98 2.706,08 3.096,96
  46 2.188,90 2.439,82 2.732,84 3.127,56
  47 2.199,64 2.439,82 2.732,84 3.127,56

  1.1.2. : Uitvoeringsstafpersoneel

  JAREN ERVARING
  Lager kader Midden kader Hoger kader
  Normale aanvang : 8 jaar ervaring Normale aanvang : 8 jaar ervaring Normale aanvang : 11 jaar ervaring
  0 1.757,85 1.927,44 2.657,37
  1 1.802,00 1.975,95 2.724,61
  2 1.847,31 2.025,71 2.793,58
  3 1.893,79 2.076,78 2.864,31
  4 1.946,89 2.135,10 2.952,74
  5 2.000,00 2.193,46 3.041,15
  6 2.053,12 2.251,81 3.129,58
  7 2.106,22 2.310,14 3.218,00
  8 2.159,34 2.368,47 3.306,40
  9 2.250,76 2.460,18 3.394,85
  10 2.342,41 2.551,48 3.483,24
  11 2.434,04 2.643,12 3.571,67
  12 2.525,57 2.734,69 3.650,14
  13 2.617,15 2.826,45 3.728,54
  14 2.708,65 2.918,02 3.807,26
  15 2.800,27 3.009,50 3.885,70
  16 2.891,92 3.101,16 3.964,17
  17 2.983,48 3.192,78 4.042,75
  18 3.075,06 3.284,33 4.121,20
  19 3.075,06 3.284,33 4.199,57
  20 3.075,06 3.284,33 4.277,98
  21 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  22 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  23 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  24 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  25 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  26 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  27 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  28 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  29 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  30 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  31 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  32 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  33 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  34 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  35 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  36 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  37 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  38 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  39 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  40 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  41 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  42 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  43 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  44 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  45 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  46 3.075,06 3.284,33 4.356,65
  47 3.075,06 3.284,33 4.356,65