Zoeken:

Paritair Comité 3070000: MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN

afdrukken
   • Toestand op 18/10/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 15/04/2020 )
   • Indexatie met 2% in 05/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.


    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u30

  1.1. : Barema's

  Indien de werkelijke ervaring van de werknemers het maximum aantal jaren ervaring van de loonschaal van de categorie overschrijdt, wordt deze laatste in aanmerking genomen.

  Bij indienstneming wordt aan de werknemers de klasse van de functie die zij uitoefenen toegekend.

  In geval van cumulatie van functies wordt er voor de vaststelling van het loon rekening gehouden met de tijd die door de bediende aan elke van de functies wordt gewijd. In het geval dat een werknemer een functie van een hogere klasse op basis van 60% van zijn werktijd uitoefent, zal deze toegekend het loon van de hogere klasse worden.

  Als nulpunt voor de opbouw van competenties wordt het einde van de wettelijke Belgische schoolplicht genomen.

  1.1.1. : Uitvoeringspersoneel

  JAREN ERVARING CATEGORIE
  1 2 3 4
  Normale aanvang : 3 jaar ervaring Normale aanvang : 4 jaar ervaring Normale aanvang : 6 jaar ervaring Normale aanvang : 8 jaar ervaring
  Studenten 1.238,15
  0 1.398,69 1.476,77 1.563,82 1.636,73
  1 1.478,96 1.561,64 1.644,34 1.721,09
  2 1.559,22 1.646,50 1.729,09 1.809,89
  3 1.639,49 1.714,41 1.818,29 1.903,34
  4 1.658,74 1.731,36 1.836,69 1.923,02
  5 1.678,27 1.756,87 1.855,07 1.942,69
  6 1.698,00 1.782,69 1.873,49 1.962,37
  7 1.721,29 1.808,91 1.901,08 1.982,05
  8 1.744,92 1.833,79 1.929,06 2.001,72
  9 1.768,86 1.858,96 1.957,52 2.041,08
  10 1.794,91 1.884,53 1.986,36 2.081,21
  11 1.821,29 1.912,28 2.015,66 2.132,39
  12 1.844,52 1.940,46 2.045,37 2.184,85
  13 1.868,07 1.965,25 2.085,60 2.238,60
  14 1.888,21 1.990,35 2.116,37 2.293,74
  15 1.908,64 2.011,85 2.158,01 2.338,94
  16 1.927,38 2.033,60 2.189,87 2.385,02
  17 1.946,33 2.053,60 2.211,43 2.432,07
  18 1.955,87 2.063,70 2.233,23 2.468,00
  19 1.965,48 2.073,86 2.255,20 2.504,51
  20 1.975,12 2.084,05 2.277,43 2.541,59
  21 1.984,87 2.094,33 2.299,85 2.566,62
  22 1.994,60 2.104,62 2.322,47 2.591,99
  23 2.010,27 2.114,94 2.345,41 2.617,56
  24 2.010,27 2.135,74 2.368,50 2.643,37
  25 2.024,11 2.135,74 2.391,86 2.669,47
  26 2.024,11 2.156,78 2.415,43 2.695,84
  27 2.038,06 2.156,78 2.415,43 2.722,46
  28 2.038,06 2.178,04 2.439,24 2.776,23
  29 2.050,09 2.178,04 2.439,24 2.776,23
  30 2.050,09 2.199,44 2.463,28 2.810,50
  31 2.062,17 2.199,44 2.463,28 2.810,50
  32 2.062,17 2.221,10 2.487,59 2.841,02
  33 2.072,33 2.221,10 2.487,59 2.841,02
  34 2.072,33 2.242,98 2.512,14 2.871,91
  35 2.082,51 2.242,98 2.512,14 2.871,91
  36 2.082,51 2.265,06 2.536,88 2.903,15
  37 2.092,73 2.265,06 2.536,88 2.903,15
  38 2.092,73 2.287,39 2.561,93 2.931,83
  39 2.103,04 2.287,39 2.561,93 2.931,83
  40 2.103,04 2.309,93 2.587,18 2.960,81
  41 2.113,38 2.309,93 2.587,18 2.960,81
  42 2.113,38 2.332,68 2.612,71 2.990,08
  43 2.123,75 2.332,68 2.612,71 2.990,08
  44 2.123,75 2.355,65 2.638,51 3.019,63
  45 2.134,24 2.355,65 2.638,51 3.019,63
  46 2.134,24 2.378,90 2.664,59 3.049,47
  47 2.144,71 2.378,90 2.664,59 3.049,47

  1.1.2. : Uitvoeringsstafpersoneel

  JAREN ERVARING CATEGORIE
  Lager kader Midden kader Hoger kader
  Normale aanvang : 8 jaar ervaring Normale aanvang : 8 jaar ervaring Normale aanvang : 11 jaar ervaring
  0 1.713,95 1.879,31 2.591,01
  1 1.757,01 1.926,61 2.656,58
  2 1.801,18 1.975,13 2.723,82
  3 1.846,50 2.024,92 2.792,79
  4 1.898,28 2.081,79 2.879,01
  5 1.950,05 2.138,69 2.965,21
  6 2.001,85 2.195,58 3.051,44
  7 2.053,63 2.252,45 3.137,64
  8 2.105,42 2.309,33 3.223,84
  9 2.194,56 2.398,75 3.310,07
  10 2.283,92 2.487,77 3.396,26
  11 2.373,26 2.577,12 3.482,49
  12 2.462,51 2.666,40 3.559,00
  13 2.551,80 2.755,87 3.635,44
  14 2.641,01 2.845,15 3.712,19
  15 2.730,34 2.934,35 3.788,67
  16 2.819,71 3.023,72 3.865,18
  17 2.908,98 3.113,06 3.941,80
  18 2.998,27 3.202,32 4.018,29
  19 2.998,27 3.202,32 4.094,71
  20 2.998,27 3.202,32 4.171,16
  21 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  22 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  23 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  24 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  25 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  26 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  27 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  28 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  29 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  30 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  31 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  32 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  33 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  34 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  35 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  36 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  37 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  38 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  39 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  40 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  41 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  42 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  43 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  44 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  45 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  46 2.998,27 3.202,32 4.247,87
  47 2.998,27 3.202,32 4.247,87