Zoeken:

Paritair Comité 1160002: KUNSTSTOFVERWERKENDE NIJVERHEID WEST-VLAANDEREN

afdrukken
   • Toestand op 12/09/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 18/03/2019 )
   • Indexatie met 2% in 03/2019.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 116).

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

   • Inhoudstafel

 • 1. MINIMUM UURLONEN : Afwerking en verpakking

  Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 39u30 40u
  14,1310 13,9475 13,7685 13,5945 13,4245

  2. MINIMUM UURLONEN : Productie

  Het minimumuurloon na 3 maand anciënniteit is het referentieloon voor de ploegenpremie.

  Anciënniteit (in maanden) Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 39u30 40u
  0 14,9745 14,7800 14,5905 14,4055 14,2255
  3 15,4600 15,2590 15,0635 14,8730 14,6870
  Gespecialiseerden 15,7775 15,5725 15,3730 15,1785 14,9885

  3. MINIMUM UURLONEN : Ploegbazen

  Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 39u30 40u
  16,1695 15,9595 15,7550 15,5555 15,3610