Zoeken:

Paritair Comité 1160002: KUNSTSTOFVERWERKENDE NIJVERHEID WEST-VLAANDEREN

afdrukken
   • Toestand op 22/11/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 23/09/2020 )
   • Ingevoerd studentenlonen.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 116).

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

   • Inhoudstafel

 • 1. MINIMUM UURLONEN : Afwerking en verpakking

  Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 39u30 40u
  15,9515 15,7440 15,5425 15,3455 15,1535

  2. MINIMUM UURLONEN : Productie

  Het minimumuurloon na 3 maand anciënniteit is het referentieloon voor de ploegenpremie.

  Anciënniteit (in maanden) Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 39u30 40u
  0 15,1535 14,9565 14,7645 14,5780 14,3955
  3 15,6390 15,4360 15,2380 15,0450 14,8570
  Gespecialiseerden 15,9565 15,7495 15,5475 15,3505 15,1585

  3. MINIMUM UURLONEN : Ploegbazen

  Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 39u30 40u
  16,3485 16,1365 15,9295 15,7280 15,5310

  4. MINIMUM UURLONEN : Studenten

  Uurstelsel (op weekbasis)
  40u 11,65