Zoeken:

Paritair Comité 1300002: DAGBLADPERS ONDERNEMINGEN

afdrukken
   • Toestand op 14/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 06/11/2018 )
   • Indexatie met 2 % in 08/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 130).
    De aanpassingen gebeuren telkens op de tweede maandag van de maand, volgend op deze waarvan het indexcijfer de bovenste of laagste grens van de lopende stabilisatieschijf overschrijdt.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 35u

  1.1. CATEGORIEN : 1 tot 4

  Klasse Anciënniteit
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie
  95% 97,5% 100%
  1 14,432 14,811 15,191
  2 15,038 15,434 15,829
  3 15,669 16,082 16,494
  4 16,328 16,757 17,187

  1.2. CATEGORIEN : 5 tot 10

  Klasse Anciënniteit
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie Na 3 jaar in de functie Na 4 jaar in de functie
  90% 92,5% 95% 97,5% 100%
  5 15,621 16,055 16,488 16,922 17,356
  6 16,605 17,066 17,527 17,988 18,450
  7 17,651 18,141 18,631 19,121 19,612
  8 18,763 19,284 19,805 20,326 20,848
  9 20,339 20,904 21,469 22,034 22,599
  10 22,047 22,660 23,272 23,884 24,497

  2. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  2.1. CATEGORIEN : 1 tot 4

  Klasse Anciënniteit
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie
  95% 97,5% 100%
  1 14,031 14,400 14,769
  2 14,620 15,005 15,390
  3 15,234 15,635 16,036
  4 15,874 16,292 16,709

  2.2. CATEGORIEN : 5 tot 10

  Klasse Anciënniteit
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie Na 3 jaar in de functie Na 4 jaar in de functie
  90% 92,5% 95% 97,5% 100%
  5 15,187 15,608 16,030 16,452 16,874
  6 16,143 16,592 17,040 17,489 17,937
  7 17,160 17,637 18,114 18,590 19,067
  8 18,242 18,748 19,255 19,762 20,268
  9 19,774 20,323 20,872 21,422 21,971
  10 21,435 22,030 22,626 23,221 23,816