Zoeken:

Paritair Comité 1300002: DAGBLADPERS ONDERNEMINGEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 17/12/2021 )
   • Indexatie met 2% in 12/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 130).
    De aanpassingen gebeuren telkens op de tweede maandag van de maand, volgend op deze waarvan het indexcijfer de bovenste of laagste grens van de lopende stabilisatieschijf overschrijdt.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 35u

  1.1. CATEGORIEN : 1 tot 4

  Klasse
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie
  95% 97,5% 100%
  1 15,4835 15,8909 16,2984
  2 16,1339 16,5585 16,9831
  3 16,8114 17,2538 17,6962
  4 17,5176 17,9786 18,4396

  1.2. CATEGORIEN : 5 tot 10

  Klasse
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie Na 3 jaar in de functie Na 4 jaar in de functie
  90% 92,5% 95% 97,5% 100%
  5 17,6411 18,1311 18,6211 19,1112 19,6012
  6 18,7522 19,2731 19,7940 20,3149 20,8358
  7 19,9337 20,4875 21,0412 21,5949 22,1486
  8 21,1896 21,7782 22,3668 22,9554 23,5440
  9 22,9695 23,6076 24,2456 24,8837 25,5217
  10 24,8989 25,5905 26,2821 26,9738 27,6654

  2. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  2.1. CATEGORIEN : 1 tot 4

  Klasse
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie
  95% 97,5% 100%
  1 15,0534 15,4495 15,8457
  2 15,6857 16,0985 16,5113
  3 16,3444 16,7745 17,2046
  4 17,0310 17,4792 17,9274

  2.2. CATEGORIEN : 5 tot 10

  Klasse
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie Na 3 jaar in de functie Na 4 jaar in de functie
  90% 92,5% 95% 97,5% 100%
  5 17,1511 17,6275 18,1038 18,5803 19,0567
  6 18,2313 18,7377 19,2442 19,7506 20,2570
  7 19,3800 19,9184 20,4567 20,9950 21,5334
  8 20,6010 21,1733 21,7455 22,3178 22,8900
  9 22,3315 22,9518 23,5721 24,1925 24,8128
  10 24,2073 24,8797 25,5520 26,2245 26,8969