Zoeken:

Paritair Comité 1300002: DAGBLADPERS ONDERNEMINGEN

afdrukken
   • Toestand op 22/07/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 12/01/2021 )
   • Indexatie met 2% in 2/2020. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 130).
    De aanpassingen gebeuren telkens op de tweede maandag van de maand, volgend op deze waarvan het indexcijfer de bovenste of laagste grens van de lopende stabilisatieschijf overschrijdt.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 35u

  1.1. CATEGORIEN : 1 tot 4

  Klasse Anciënniteit
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie
  95% 97,5% 100%
  1 14,8822 15,2739 15,6655
  2 15,5074 15,9155 16,3236
  3 16,1586 16,5838 17,0090
  4 16,8373 17,2804 17,7235

  1.2. CATEGORIEN : 5 tot 10

  Klasse Anciënniteit
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie Na 3 jaar in de functie Na 4 jaar in de functie
  90% 92,5% 95% 97,5% 100%
  5 16,1082 16,5557 17,0031 17,4506 17,8980
  6 17,1229 17,5985 18,0741 18,5498 19,0254
  7 18,2015 18,7071 19,2127 19,7183 20,2239
  8 19,3485 19,8859 20,4234 20,9608 21,4983
  9 20,9737 21,5563 22,1389 22,7215 23,3041
  10 22,7354 23,3670 23,9985 24,6301 25,2616

  2. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  2.1. CATEGORIEN : 1 tot 4

  Klasse Anciënniteit
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie
  95% 97,5% 100%
  1 14,4688 14,8496 15,2303
  2 15,0766 15,4734 15,8702
  3 15,7098 16,1231 16,5365
  4 16,3696 16,8004 17,2312

  2.2. CATEGORIEN : 5 tot 10

  Klasse Anciënniteit
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie Na 3 jaar in de functie Na 4 jaar in de functie
  90% 92,5% 95% 97,5% 100%
  5 15,6608 16,0958 16,5308 16,9659 17,4008
  6 16,6473 17,1097 17,5720 18,0345 18,4969
  7 17,6959 18,1875 18,6790 19,1706 19,6621
  8 18,8110 19,3335 19,8561 20,3786 20,9011
  9 20,3911 20,9575 21,5239 22,0903 22,6568
  10 22,1039 22,7179 23,3319 23,9459 24,5599