Zoeken:

Paritair Comité 1300002: DAGBLADPERS ONDERNEMINGEN

afdrukken
   • Toestand op 22/11/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 12/05/2020 )
   • Indexatie met 2 % in 2/2020. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 130).
    De aanpassingen gebeuren telkens op de tweede maandag van de maand, volgend op deze waarvan het indexcijfer de bovenste of laagste grens van de lopende stabilisatieschijf overschrijdt.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 35u

  1.1. CATEGORIEN : 1 tot 4

  Klasse Anciënniteit
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie
  95% 97,5% 100%
  1 14,7203 15,1076 15,4950
  2 15,3387 15,7424 16,1460
  3 15,9828 16,4034 16,8240
  4 16,6541 17,0923 17,5306

  1.2. CATEGORIEN : 5 tot 10

  Klasse Anciënniteit
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie Na 3 jaar in de functie Na 4 jaar in de functie
  90% 92,5% 95% 97,5% 100%
  5 15,9330 16,3756 16,8181 17,2607 17,7033
  6 16,9367 17,4071 17,8776 18,3480 18,8185
  7 18,0035 18,5036 19,0037 19,5038 20,0039
  8 19,1381 19,6697 20,2013 20,7329 21,2645
  9 20,7455 21,3218 21,8981 22,4743 23,0506
  10 22,4880 23,1127 23,7374 24,3620 24,9867

  2. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  2.1. CATEGORIEN : 1 tot 4

  Klasse Anciënniteit
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie
  95% 97,5% 100%
  1 14,3114 14,6879 15,0646
  2 14,9126 15,3051 15,6975
  3 15,5388 15,9478 16,3567
  4 16,1915 16,6175 17,0436

  2.2. CATEGORIEN : 5 tot 10

  Klasse Anciënniteit
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie Na 3 jaar in de functie Na 4 jaar in de functie
  90% 92,5% 95% 97,5% 100%
  5 15,4904 15,9207 16,3509 16,7812 17,2115
  6 16,4662 16,9236 17,3810 17,8383 18,2958
  7 17,5034 17,9896 18,4758 18,9620 19,4482
  8 18,6065 19,1233 19,6402 20,1570 20,6738
  9 20,1692 20,7295 21,2898 21,8500 22,4103
  10 21,8633 22,4707 23,0780 23,6853 24,2926