Zoeken:

Paritair Comité 1300002: DAGBLADPERS ONDERNEMINGEN

afdrukken
   • Toestand op 25/11/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 01/09/2021 )
   • Indexatie met 2% in 8/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 130).
    De aanpassingen gebeuren telkens op de tweede maandag van de maand, volgend op deze waarvan het indexcijfer de bovenste of laagste grens van de lopende stabilisatieschijf overschrijdt.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 35u

  1.1. CATEGORIEN : 1 tot 4

  Klasse Anciënniteit
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie
  95% 97,5% 100%
  1 15,1799 15,5793 15,9788
  2 15,8176 16,2338 16,6501
  3 16,4817 16,9155 17,3492
  4 17,1741 17,6261 18,0780

  1.2. CATEGORIEN : 5 tot 10

  Klasse Anciënniteit
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie Na 3 jaar in de functie Na 4 jaar in de functie
  90% 92,5% 95% 97,5% 100%
  5 17,2952 17,7756 18,2561 18,7365 19,2169
  6 18,3846 18,8953 19,4059 19,9166 20,4273
  7 19,5429 20,0857 20,6286 21,1714 21,7143
  8 20,7742 21,3512 21,9283 22,5053 23,0824
  9 22,5192 23,1447 23,7702 24,3958 25,0213
  10 24,4106 25,0887 25,7668 26,4448 27,1229

  2. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  2.1. CATEGORIEN : 1 tot 4

  Klasse Anciënniteit
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie
  95% 97,5% 100%
  1 14,7582 15,1465 15,5349
  2 15,3782 15,7829 16,1876
  3 16,0239 16,4456 16,8673
  4 16,6970 17,1365 17,5758

  2.2. CATEGORIEN : 5 tot 10

  Klasse Anciënniteit
  Bij het begin in de functie Na 1 jaar in de functie Na 2 jaar in de functie Na 3 jaar in de functie Na 4 jaar in de functie
  90% 92,5% 95% 97,5% 100%
  5 16,8148 17,2818 17,7490 18,2160 18,6831
  6 17,8739 18,3704 18,8668 19,3634 19,8599
  7 19,0000 19,5278 20,0556 20,5833 21,1111
  8 20,1971 20,7581 21,3192 21,8802 22,4412
  9 21,8937 22,5018 23,1099 23,7181 24,3263
  10 23,7325 24,3918 25,0511 25,7102 26,3695