Paritair Comité 1400101: OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/01/2013 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 15/04/2014 )
   • De loongegevens vanaf 19/02/2010 zijn opgenomen in het officieuze paritaire subcomité 1400101 (KB van 22/01/2010). Het officieuze paritaire subcomité 1400001 werd op die datum stopgezet.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PC 140.01).


    Voor de openbare autobusdiensten van de SRWT-TEC is er geen CAO over de barema’s.
   • Inhoudstafel

 • 1. Openbare autobusdiensten : Vlaamse vervoermaatschappij

  Ancienniteit Loon
  Uurloon Zon- en feestdag Voor 6 uur en na 20 uur
  0 jaar 14,1578 28,3156 15,5678
  0,5 jaar 14,2448 28,4896 15,6548
  1 jaar 14,3667 28,7334 15,7767
  2 jaar 14,5091 29,0182 15,9191
  3 jaar 14,6316 29,2632 16,0416
  4 jaar 14,7743 29,5486 16,1843
  6 jaar 15,0756 30,1512 16,4856
  8 jaar 15,2853 30,5706 16,6953
  10 jaar 15,5032 31,0064 16,9132
  12 jaar 15,6232 31,2464 17,0332
  14 jaar 15,7428 31,4856 17,1528
  16 jaar 15,9983 31,9966 17,4083
  18 jaar 16,1215 32,2430 17,5315
  20 jaar 16,3383 32,6766 17,7483
  22 jaar 16,4622 32,9244 17,8722
  24 jaar 16,5850 33,1700 17,9950
  26 jaar 16,8005 33,6010 18,2105
  28 jaar 16,9235 33,8470 18,3335
  29 jaar 17,0469 34,0938 18,4569

  2. Openbare autobusdiensten : Garagepersoneel

  Voor een gelijke wekelijkse arbeidsduur zijn de minimumuurlonen van de werklieden en werksters die zijn tewerkgesteld in de garages van de openbare en speciale autobusdiensten en de autocarondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, overeenkomstig de van toepassing zijnde functieclassificatie, dezelfde als die van de werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf (PC 112).