Paritair Comité 1400101: OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN (GEREGELD VERVOER) VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ (VVM) / OPÉRATEUR DU TRANSPORT DE WALLONIE (OTW)

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/10/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 03/11/2021 )
   • Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) : Indexatie met 2% in 10/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De loongegevens vanaf 19/02/2010 zijn opgenomen in de sub-sector 1400101 (KB van 22/01/2010). De sub-sector 1400001 werd op die datum stopgezet.Garagepersoneel:
    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Niet-Garagepersoneel:
    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PC 14001).

    Voor de openbare autobusdiensten van de SRWT-TEC is er geen geregistreerde CAO over de barema’s.
   • Inhoudstafel

 • 1. Openbare autobusdiensten : Vlaamse vervoermaatschappij

  In toepassing van artikel 19, lid 2 van de arbeidswet van 16 maart 1971 en in afwijking van de artikels 5, 6, 7 en 10, lid 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 houdende het reglement op de arbeidsduur van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 11 september 2003, wordt de volledige duur van de diensttijd van het rijdend personeel dat vraagafhankelijk vervoer verricht, beschouwd als arbeidstijd en bezoldigd tegen het vastgesteld uurloon zoals bepaald in artikel 13 van bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst. Alle andere bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 blijven onverminderd van kracht.

  Indien het dienstrooster van het rijdend personeel niet meer gewijzigd kan worden wegens de onmogelijkheid van bijkomende reservaties in het vraagafhankelijk vervoer gelet op de openingsuren van de belbuscentrale of de aan de reizigers opgelegde minimale reservatietermijn, blijven alle bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 onverminderd van kracht.

  Ancienniteit
  Uurloon Zon- en feestdag Voor 6 uur en na 20 uur
  0 jaar 15,9617 31,9234 17,4917
  0,5 jaar 16,0599 32,1198 17,5899
  1 jaar 16,1972 32,3944 17,7272
  2 jaar 16,3579 32,7158 17,8879
  3 jaar 16,4958 32,9916 18,0258
  4 jaar 16,6569 33,3138 18,1869
  6 jaar 16,9964 33,9928 18,5264
  8 jaar 17,2328 34,4656 18,7628
  10 jaar 17,4786 34,9572 19,0086
  12 jaar 17,6139 35,2278 19,1439
  14 jaar 17,7488 35,4976 19,2788
  16 jaar 18,0368 36,0736 19,5668
  18 jaar 18,1757 36,3514 19,7057
  20 jaar 18,4201 36,8402 19,9501
  22 jaar 18,5597 37,1194 20,0897
  24 jaar 18,6980 37,3960 20,2280
  26 jaar 18,9411 37,8822 20,4711
  28 jaar 19,0797 38,1594 20,6097
  29 jaar 19,2190 38,4380 20,7490
  30 jaar 19,2190 38,4380 20,7490
  31 jaar 19,2883 38,5766 20,8183
  32 jaar 19,2883 38,5766 20,8183

  2. Openbare autobusdiensten : Garagepersoneel

  Voor een gelijke wekelijkse arbeidsduur zijn de minimumuurlonen van de werklieden en werksters die zijn tewerkgesteld in de garages van de openbare en speciale autobusdiensten en de autocarondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, overeenkomstig de van toepassing zijnde functieclassificatie, dezelfde als die van de werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf (PC 112).
  Code / Categorie
  38u 38u30 39u 40u
  A.1. 13,21 13,12 12,97 12,69
  A.1.1. 100% 13,81 13,69 13,47 13,21
  A.1.2. 105% 14,50 14,37 14,14 13,87
  A.2. 100% 13,81 13,69 13,47 13,21
  A.2.1. 105% 14,50 14,37 14,14 13,87
  A.2.2. 110% 15,19 15,06 14,82 14,53
  B.1. 110% 15,19 15,06 14,82 14,53
  B.2. 116% 16,02 15,88 15,63 15,32
  C.1. 122% 16,85 16,70 16,43 16,12
  C.2. 128% 17,68 17,52 17,24 16,91
  D.1. 134% 18,51 18,34 18,05 17,70
  D.2. 140% 19,33 19,17 18,86 18,49