Zoeken:

Paritair Comité 1400101: OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN

afdrukken
   • Toestand op 13/06/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 18/12/2018 )
   • CAO-loonsverhoging in 11/2018

    De loongegevens vanaf 19/02/2010 zijn opgenomen in de sub-sector 1400101 (KB van 22/01/2010). De sub-sector 1400001 werd op die datum stopgezet.

    Garagepersoneel:
    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Niet-Garagepersoneel:
    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PC 14001).


    Voor de openbare autobusdiensten van de SRWT-TEC is er geen CAO over de barema’s.

   • Inhoudstafel

 • 1. Openbare autobusdiensten : Vlaamse vervoermaatschappij

  In toepassing van artikel 19, lid 2 van de arbeidswet van 16 maart 1971 en in afwijking van de artikels 5, 6, 7 en 10, lid 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 houdende het reglement op de arbeidsduur van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 11 september 2003, wordt de volledige duur van de diensttijd van het rijdend personeel dat vraagafhankelijk vervoer verricht, beschouwd als arbeidstijd en bezoldigd tegen het vastgesteld uurloon zoals bepaald in artikel 13 van bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst. Alle andere bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 blijven onverminderd van kracht.

  Indien het dienstrooster van het rijdend personeel niet meer gewijzigd kan worden wegens de onmogelijkheid van bijkomende reservaties in het vraagafhankelijk vervoer gelet op de openingsuren van de belbuscentrale of de aan de reizigers opgelegde minimale reservatietermijn, blijven alle bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 onverminderd van kracht.

  Ancienniteit Loon
  Uurloon Zon- en feestdag Voor 6 uur en na 20 uur
  0 jaar 15,1750 30,3500 16,7050
  0,5 jaar 15,2683 30,5366 16,7983
  1 jaar 15,3988 30,7976 16,9288
  2 jaar 15,5516 31,1032 17,0816
  3 jaar 15,6828 31,3656 17,2128
  4 jaar 15,8359 31,6718 17,3659
  6 jaar 16,1587 32,3174 17,6887
  8 jaar 16,3834 32,7668 17,9134
  10 jaar 16,6171 33,2342 18,1471
  12 jaar 16,7457 33,4914 18,2757
  14 jaar 16,8740 33,7480 18,4040
  16 jaar 17,1478 34,2956 18,6778
  18 jaar 17,2798 34,5596 18,8098
  20 jaar 17,5122 35,0244 19,0422
  22 jaar 17,6449 35,2898 19,1749
  24 jaar 17,7765 35,5530 19,3065
  26 jaar 18,0075 36,0150 19,5375
  28 jaar 18,1393 36,2786 19,6693
  29 jaar 18,2717 36,5434 19,8017
  30 jaar 18,2717 36,5434 19,8017
  31 jaar 18,3376 36,6752 19,8676
  32 jaar 18,3376 36,6752 19,8676

  2. Openbare autobusdiensten : Garagepersoneel

  Voor een gelijke wekelijkse arbeidsduur zijn de minimumuurlonen van de werklieden en werksters die zijn tewerkgesteld in de garages van de openbare en speciale autobusdiensten en de autocarondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, overeenkomstig de van toepassing zijnde functieclassificatie, dezelfde als die van de werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf (PC 112).