Zoeken:

Paritair Comité 1400101: OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN

afdrukken
   • Toestand op 14/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 24/03/2020 )
   • Uitgezonderd garagepersoneel: CAO-loonsverhoging met 1,1% in 9/2019

    De loongegevens vanaf 19/02/2010 zijn opgenomen in de sub-sector 1400101 (KB van 22/01/2010). De sub-sector 1400001 werd op die datum stopgezet.Garagepersoneel:
    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Niet-Garagepersoneel:
    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PC 14001).

    Voor de openbare autobusdiensten van de SRWT-TEC is er geen geregistreerde CAO over de barema’s.
   • Inhoudstafel

 • 1. Openbare autobusdiensten : Vlaamse vervoermaatschappij

  In toepassing van artikel 19, lid 2 van de arbeidswet van 16 maart 1971 en in afwijking van de artikels 5, 6, 7 en 10, lid 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 houdende het reglement op de arbeidsduur van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 11 september 2003, wordt de volledige duur van de diensttijd van het rijdend personeel dat vraagafhankelijk vervoer verricht, beschouwd als arbeidstijd en bezoldigd tegen het vastgesteld uurloon zoals bepaald in artikel 13 van bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst. Alle andere bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 blijven onverminderd van kracht.

  Indien het dienstrooster van het rijdend personeel niet meer gewijzigd kan worden wegens de onmogelijkheid van bijkomende reservaties in het vraagafhankelijk vervoer gelet op de openingsuren van de belbuscentrale of de aan de reizigers opgelegde minimale reservatietermijn, blijven alle bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 onverminderd van kracht.

  Ancienniteit Loon
  Uurloon Zon- en feestdag Voor 6 uur en na 20 uur
  0 jaar 15,3419 30,6838 16,8719
  0,5 jaar 15,4363 30,8726 16,9663
  1 jaar 15,5682 31,1364 17,0982
  2 jaar 15,7227 31,4454 17,2527
  3 jaar 15,8553 31,7106 17,3853
  4 jaar 16,0101 32,0202 17,5401
  6 jaar 16,3364 32,6728 17,8664
  8 jaar 16,5636 33,1272 18,0936
  10 jaar 16,7999 33,5998 18,3299
  12 jaar 16,9299 33,8598 18,4599
  14 jaar 17,0596 34,1192 18,5896
  16 jaar 17,3364 34,6728 18,8664
  18 jaar 17,4699 34,9398 18,9999
  20 jaar 17,7048 35,4096 19,2348
  22 jaar 17,8390 35,6780 19,3690
  24 jaar 17,9720 35,9440 19,5020
  26 jaar 18,2056 36,4112 19,7356
  28 jaar 18,3388 36,6776 19,8688
  29 jaar 18,4727 36,9454 20,0027
  30 jaar 18,4727 36,9454 20,0027
  31 jaar 18,5393 37,0786 20,0693
  32 jaar 18,5393 37,0786 20,0693

  2. Openbare autobusdiensten : Garagepersoneel

  Voor een gelijke wekelijkse arbeidsduur zijn de minimumuurlonen van de werklieden en werksters die zijn tewerkgesteld in de garages van de openbare en speciale autobusdiensten en de autocarondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, overeenkomstig de van toepassing zijnde functieclassificatie, dezelfde als die van de werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf (PC 112).
  Code / Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 40u
  A.1. 13,01 12,92 12,78 12,50
  A.1.1. 100% 13,60 13,49 13,27 13,01
  A.1.2. 105% 14,28 14,16 13,93 13,66
  A.2. 100% 13,60 13,49 13,27 13,01
  A.2.1. 105% 14,28 14,16 13,93 13,66
  A.2.2. 110% 14,96 14,84 14,60 14,31
  B.1. 110% 14,96 14,84 14,60 14,31
  B.2. 116% 15,78 15,65 15,39 15,09
  C.1. 122% 16,59 16,46 16,19 15,87
  C.2. 128% 17,41 17,27 16,99 16,65
  D.1. 134% 18,22 18,08 17,78 17,43
  D.2. 140% 19,04 18,89 18,58 18,21