Zoeken:

Paritair Comité 1400101: OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN (GEREGELD VERVOER) VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ (VVM) / OPÉRATEUR DU TRANSPORT DE WALLONIE (OTW)

afdrukken
   • Toestand op 14/10/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 03/02/2021 )
   • Garagepersoneel: Indexatie met 0,77% in 2/2021.

    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De loongegevens vanaf 19/02/2010 zijn opgenomen in de sub-sector 1400101 (KB van 22/01/2010). De sub-sector 1400001 werd op die datum stopgezet.Garagepersoneel: De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. Openbare autobusdiensten : Vlaamse vervoermaatschappij

  In toepassing van artikel 19, lid 2 van de arbeidswet van 16 maart 1971 en in afwijking van de artikels 5, 6, 7 en 10, lid 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 houdende het reglement op de arbeidsduur van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 11 september 2003, wordt de volledige duur van de diensttijd van het rijdend personeel dat vraagafhankelijk vervoer verricht, beschouwd als arbeidstijd en bezoldigd tegen het vastgesteld uurloon zoals bepaald in artikel 13 van bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst. Alle andere bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 blijven onverminderd van kracht.

  Indien het dienstrooster van het rijdend personeel niet meer gewijzigd kan worden wegens de onmogelijkheid van bijkomende reservaties in het vraagafhankelijk vervoer gelet op de openingsuren van de belbuscentrale of de aan de reizigers opgelegde minimale reservatietermijn, blijven alle bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 onverminderd van kracht.

  Ancienniteit Loon
  Uurloon Zon- en feestdag Voor 6 uur en na 20 uur
  0 jaar 15,6487 31,2974 17,1787
  0,5 jaar 15,7450 31,4900 17,2750
  1 jaar 15,8796 31,7592 17,4096
  2 jaar 16,0372 32,0744 17,5672
  3 jaar 16,1724 32,3448 17,7024
  4 jaar 16,3303 32,6606 17,8603
  6 jaar 16,6631 33,3262 18,1931
  8 jaar 16,8949 33,7898 18,4249
  10 jaar 17,1359 34,2718 18,6659
  12 jaar 17,2685 34,5370 18,7985
  14 jaar 17,4008 34,8016 18,9308
  16 jaar 17,6831 35,3662 19,2131
  18 jaar 17,8193 35,6386 19,3493
  20 jaar 18,0589 36,1178 19,5889
  22 jaar 18,1958 36,3916 19,7258
  24 jaar 18,3314 36,6628 19,8614
  26 jaar 18,5697 37,1394 20,0997
  28 jaar 18,7056 37,4112 20,2356
  29 jaar 18,8422 37,6844 20,3722
  30 jaar 18,8422 37,6844 20,3722
  31 jaar 18,9101 37,8202 20,4401
  32 jaar 18,9101 37,8202 20,4401

  2. Openbare autobusdiensten : Garagepersoneel

  Voor een gelijke wekelijkse arbeidsduur zijn de minimumuurlonen van de werklieden en werksters die zijn tewerkgesteld in de garages van de openbare en speciale autobusdiensten en de autocarondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, overeenkomstig de van toepassing zijnde functieclassificatie, dezelfde als die van de werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf (PC 112).
  Code / Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 40u
  A.1. 13,21 13,12 12,97 12,69
  A.1.1. 100% 13,81 13,69 13,47 13,21
  A.1.2. 105% 14,50 14,37 14,14 13,87
  A.2. 100% 13,81 13,69 13,47 13,21
  A.2.1. 105% 14,50 14,37 14,14 13,87
  A.2.2. 110% 15,19 15,06 14,82 14,53
  B.1. 110% 15,19 15,06 14,82 14,53
  B.2. 116% 16,02 15,88 15,63 15,32
  C.1. 122% 16,85 16,70 16,43 16,12
  C.2. 128% 17,68 17,52 17,24 16,91
  D.1. 134% 18,51 18,34 18,05 17,70
  D.2. 140% 19,33 19,17 18,86 18,49