Gelieve er nota van te nemen dat er momenteel een achterstand is in de bijwerking van de Databank minimumlonen.
De bevoegde directie zal zo spoedig mogelijk proberen deze achterstand weg te werken.

Paritair Comité 1400101: OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN (GEREGELD VERVOER) VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ (VVM) / OPÉRATEUR DU TRANSPORT DE WALLONIE (OTW)

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 01/03/2022 )
   • Verhoging met 0,4% in 1/2022.

    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De loongegevens vanaf 19/02/2010 zijn opgenomen in de sub-sector 1400101 (KB van 22/01/2010). De sub-sector 1400001 werd op die datum stopgezet.Garagepersoneel: De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. Openbare autobusdiensten : Vlaamse vervoermaatschappij

  In toepassing van artikel 19, lid 2 van de arbeidswet van 16 maart 1971 en in afwijking van de artikels 5, 6, 7 en 10, lid 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 houdende het reglement op de arbeidsduur van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 11 september 2003, wordt de volledige duur van de diensttijd van het rijdend personeel dat vraagafhankelijk vervoer verricht, beschouwd als arbeidstijd en bezoldigd tegen het vastgesteld uurloon zoals bepaald in artikel 13 van bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst. Alle andere bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 blijven onverminderd van kracht.

  Indien het dienstrooster van het rijdend personeel niet meer gewijzigd kan worden wegens de onmogelijkheid van bijkomende reservaties in het vraagafhankelijk vervoer gelet op de openingsuren van de belbuscentrale of de aan de reizigers opgelegde minimale reservatietermijn, blijven alle bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 onverminderd van kracht.

  Ancienniteit
  Uurloon Zon- en feestdag Voor 6 uur en na 20 uur
  0 jaar 16,0255 32,0510 17,5555
  0,5 jaar 16,1241 32,2482 17,6541
  1 jaar 16,2620 32,5240 17,7920
  2 jaar 16,4233 32,8466 17,9533
  3 jaar 16,5618 33,1236 18,0918
  4 jaar 16,7235 33,4470 18,2535
  6 jaar 17,0644 34,1288 18,5944
  8 jaar 17,3017 34,6034 18,8317
  10 jaar 17,5485 35,0970 19,0785
  12 jaar 17,6844 35,3688 19,2144
  14 jaar 17,8198 35,6396 19,3498
  16 jaar 18,1089 36,2178 19,6389
  18 jaar 18,2484 36,4968 19,7784
  20 jaar 18,4938 36,9876 20,0238
  22 jaar 18,6339 37,2678 20,1639
  24 jaar 18,7728 37,5456 20,3028
  26 jaar 19,0169 38,0338 20,5469
  28 jaar 19,1560 38,3120 20,6860
  29 jaar 19,2959 38,5918 20,8259
  30 jaar 19,2959 38,5918 20,8259
  31 jaar 19,3655 38,7310 20,8955
  32 jaar 19,3655 38,7310 20,8955

  2. Openbare autobusdiensten : Garagepersoneel

  Voor een gelijke wekelijkse arbeidsduur zijn de minimumuurlonen van de werklieden en werksters die zijn tewerkgesteld in de garages van de openbare en speciale autobusdiensten en de autocarondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, overeenkomstig de van toepassing zijnde functieclassificatie, dezelfde als die van de werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf (PC 112).
  Code / Categorie
  38u 38u30 39u 40u
  A.1. 13,26 13,17 13,02 12,74
  A.1.1. 100% 13,87 13,74 13,52 13,26
  A.1.2. 105% 14,56 14,43 14,20 13,92
  A.2. 100% 13,87 13,74 13,52 13,26
  A.2.1. 105% 14,56 14,43 14,20 13,92
  A.2.2. 110% 15,26 15,11 14,87 14,59
  B.1. 110% 15,26 15,11 14,87 14,59
  B.2. 116% 16,09 15,94 15,68 15,38
  C.1. 122% 16,92 16,76 16,49 16,18
  C.2. 128% 17,75 17,59 17,31 16,97
  D.1. 134% 18,59 18,41 18,12 17,77
  D.2. 140% 19,42 19,24 18,93 18,56