Zoeken:

Paritair Comité 1400101: OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN (GEREGELD VERVOER) VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ (VVM) / OPÉRATEUR DU TRANSPORT DE WALLONIE (OTW)

afdrukken
   • Toestand op 22/11/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 24/03/2020 )
   • Garagepersoneel: Indexatie met 0,74% in 2/2020.

    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De loongegevens vanaf 19/02/2010 zijn opgenomen in de sub-sector 1400101 (KB van 22/01/2010). De sub-sector 1400001 werd op die datum stopgezet.Garagepersoneel:
    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. Openbare autobusdiensten : Vlaamse vervoermaatschappij

  In toepassing van artikel 19, lid 2 van de arbeidswet van 16 maart 1971 en in afwijking van de artikels 5, 6, 7 en 10, lid 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 houdende het reglement op de arbeidsduur van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobusdiensten die werken in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 11 september 2003, wordt de volledige duur van de diensttijd van het rijdend personeel dat vraagafhankelijk vervoer verricht, beschouwd als arbeidstijd en bezoldigd tegen het vastgesteld uurloon zoals bepaald in artikel 13 van bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst. Alle andere bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 blijven onverminderd van kracht.

  Indien het dienstrooster van het rijdend personeel niet meer gewijzigd kan worden wegens de onmogelijkheid van bijkomende reservaties in het vraagafhankelijk vervoer gelet op de openingsuren van de belbuscentrale of de aan de reizigers opgelegde minimale reservatietermijn, blijven alle bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002 onverminderd van kracht.

  Ancienniteit Loon
  Uurloon Zon- en feestdag Voor 6 uur en na 20 uur
  0 jaar 17,3853 34,7706 18,9153
  0,5 jaar 17,5401 35,0802 19,0701
  1 jaar 17,8664 35,7328 19,3964
  2 jaar 18,0936 36,1872 19,6236
  3 jaar 18,3299 36,6598 19,8599
  4 jaar 18,4599 36,9198 19,9899
  6 jaar 18,5896 37,1792 20,1196
  8 jaar 18,8664 37,7328 20,3964
  10 jaar 18,9999 37,9998 20,5299
  12 jaar 19,2348 38,4696 20,7648
  14 jaar 19,3690 38,7380 20,8990
  16 jaar 19,5020 39,0040 21,0320
  18 jaar 19,7356 39,4712 21,2656
  20 jaar 19,8688 39,7376 21,3988
  22 jaar 20,0027 40,0054 21,5327
  24 jaar 20,0027 40,0054 21,5327
  26 jaar 20,0693 40,1386 21,5993
  28 jaar 20,0693 40,1386 21,5993
  29 jaar 0,0000 0,0000 1,5300
  30 jaar 13,0100 26,0200 14,5400
  31 jaar 12,9200 25,8400 14,4500
  32 jaar 12,7800 25,5600 14,3100

  2. Openbare autobusdiensten : Garagepersoneel

  Voor een gelijke wekelijkse arbeidsduur zijn de minimumuurlonen van de werklieden en werksters die zijn tewerkgesteld in de garages van de openbare en speciale autobusdiensten en de autocarondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, overeenkomstig de van toepassing zijnde functieclassificatie, dezelfde als die van de werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf (PC 112).
  Code / Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 40u
  A.1. 13,11 13,02 12,87 12,59
  A.1.1. 100% 13,70 13,59 13,37 13,11
  A.1.2. 105% 14,39 14,27 14,04 13,77
  A.2. 100% 13,70 13,59 13,37 13,11
  A.2.1. 105% 14,39 14,27 14,04 13,77
  A.2.2. 110% 15,07 14,95 14,71 14,42
  B.1. 110% 15,07 14,95 14,71 14,42
  B.2. 116% 15,89 15,76 15,51 15,21
  C.1. 122% 16,71 16,58 16,31 15,99
  C.2. 128% 17,54 17,40 17,11 16,78
  D.1. 134% 18,36 18,21 17,92 17,57
  D.2. 140% 19,18 19,03 18,72 18,35