NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 2260000: INTERNATIONALE HANDEL, VERVOER EN LOGISTIEK

afdrukken
   • Toestand op 12/01/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 09/01/2018 )
   • Indexatie met 1,4% in 01/2018.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd (De verhoging van de reële lonen beperkt zich tot de eindwedde van klasse 8).
    Aanpassing indexeringsmechanisme.

    De bediende die regelmatig functies uitoefent van verschillende klassen geniet de wedde van de hoogste uitgeoefende functie.

    Bij overgang naar een hogere klasse wordt de overeenstemmende wedde onmiddellijk toegekend.
    In afwijking van de hierboven bepalingen geldt volgende regeling in geval van promotie met ten minste twee klassen, bij dezelfde werkgever of bij een andere werkgever van dezelfde groep :

    - Indien promotie met 2 klassen : toepassing van de nieuwe klasse na 1 jaar, in twee stappen
    - Indien promotie met 3 klassen : toepassing van de nieuwe klasse na 2 jaar, in drie stappen
    - Indien promotie met 4 klassen : toepassing van de nieuwe klasse na 3 jaar, in vier stappen
    - Indien promotie met 5 klassen of meer : toepassing van de nieuwe klasse na 4 jaar, in vijf stappen

    Tijdens de overgangsperiode loopt de (fictieve) barema-anciënniteit verder.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. : Minimummaandwedden

  1.1. : Bedienden

  De hieronder minimumwedden gelden voor een voltijds uurrooster zoals toepasselijk in de onderneming.
  Voor deeltijds tewerkgestelde bedienden worden de minimumwedden vastgesteld in verhouding tot het aantal uren dat hun deeltijdse arbeidsregeling omvat in vergelijking met de voltijdse uurregeling in de onderneming.

  Anciënniteit (in jaren) Klasse
  1 2 3 4 5 6 7 8
  0 1.991,34 2.173,91 2.294,40 2.415,03 2.535,85 2.656,36 2.776,96 2.904,98
  1 2.027,94 2.210,50 2.330,98 2.451,63 2.572,46 2.693,06 2.831,65 3.051,16
  3 2.064,33 2.247,07 2.374,94 2.495,75 2.616,38 2.773,28 2.904,98 3.197,47
  6 2.100,73 2.283,65 2.429,95 2.550,44 2.670,95 2.828,14 2.978,19 3.343,61
  9 2.137,51 2.364,04 2.521,44 2.641,91 2.762,56 2.919,62 3.087,73 3.511,57
  12 2.173,91 2.499,28 2.630,80 2.751,31 2.875,64 3.040,07 3.252,19 3.679,71
  15 2.197,74 2.603,47 2.762,56 2.882,85 3.010,89 3.193,60 3.475,17 3.793,14
  18 2.221,40 2.714,71 2.861,00 2.981,69 3.105,87 3.288,63 3.570,14 3.906,40
  21 2.245,24 2.811,69 2.959,69 3.080,34 3.200,99 3.383,74 3.665,12 4.019,70
  25 2.268,91 2.916,09 3.058,53 3.178,99 3.295,99 3.478,88 3.760,25 4.133,10
  30 2.292,71 3.020,10 3.157,07 3.277,85 3.390,96 3.573,67 3.855,26 4.246,38
  35 2.320,09 3.124,32 3.270,47 3.380,01 3.489,79 3.709,06 3.964,94 4.367,01
  40 2.347,58 3.228,36 3.383,74 3.482,24 3.588,60 3.844,49 4.074,57 4.487,34
  42 2.358,71 3.271,37 3.430,63 3.524,39 3.629,26 3.900,61 4.119,62 4.536,81
  45 2.375,42 3.335,91 3.500,96 3.587,61 3.690,23 3.984,89 4.187,25 4.610,98

  1.2. : Studenten

  90% van de schaalwedde van klasse 1 voorzien voor een anciënniteit van 0 jaar.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites