Zoeken:

Paritair Comité 2250100: INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

afdrukken
 • 1. ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN : MET UITZONDERING VAN DE HOGESCHOLEN

  1.1. ACTIVITEIT : ADMINISTRATIEF PERSONEEL (36u)

  De omrekening van de weddeschalen gebeurt rekening houdend met de verworven weddeanciënniteit volgens volgende formule :

  Mi = ( Me * 12 * 1,025 + x + y) / 13,92

  Waarbij:
  Mi = Omrekening van de weddenschalen naar een betalingswijze van bedienden. Dit houdt in dat als eindejaarspremie een volledige dertiende maand en als dubbel vakantiegeld 92% van een geïndexeerde bruto maandwedde wordt uitbetaald.
  Me = Het geïndexeerd bruto maandloon van het betrokken weddebarema met inbegrip van haard- of standplaatstoelage.
  1,025 = 2,5% van het geïndexeerd bruto jaarloon met inbegrip van haard -of standplaatstoelage als variabel gedeelte van de sociale programmatie (eindejaarspremie).
  x = Vakantiegeld: 92% van het geïndexeerd maandloon.
  y = Vast gedeelte van de sociale programmatie voor het onderwijspersoneel.
  13,92 =12 maanden loon + 13de maand + 92% van het bruto maandloon (vakantiegeld).

  1.1.1. MINIMUMLONEN : BASISLONEN GEINDEXEERD

  Anciënniteit(jaren) Barema
  542 158 202 200
  0 3.029,58 2.436,83 2.171,63 2.171,63
  1 3.133,99 2.521,02 2.214,06 2.214,06
  2 3.238,38 2.605,22 2.256,39 2.256,39
  3 3.342,78 2.689,41 2.315,64 2.315,64
  4 2.332,45 2.332,45
  5 3.538,13 2.827,50 2.423,36 2.398,81
  7 3.733,46 2.965,58 2.541,22 2.478,62
  9 3.928,80 3.103,67 2.886,63 2.564,43
  11 4.124,14 3.241,74
  13 4.319,47 3.379,83 3.009,36 2.583,20
  15 4.514,82 3.517,91 3.144,07 2.665,70
  17 4.710,16 3.656,00 3.278,79 2.748,16
  19 4.905,49 3.794,06 3.413,48 2.830,59
  21 5.100,83 3.932,16 3.548,20 2.913,05
  23 5.296,16 4.070,23 3.682,92 2.995,47
  25 5.491,51 4.208,33 3.817,64 3.105,58
  27 4.346,39 3.952,36 3.189,82
  29 4.087,07 3.274,03

  1.2. ACTIVITEIT : OPVOEDERS (38u)

  De omrekening van de barema's code 122 en code 158 gebeurt volgens volgende formule:
  Mi=(Me * 12 * 1,036 + x + y)/13,92
  Waarin:
  Mi= geïndexeerde bruto maandwedde van de opvoeder internaat
  Me= De geïndexeerde bruto maandwedde van de opvoeder externaat (met inbegrip van haard- of standplaatsvergoeding)
  1,036 = 1,1% van de geïndexeerde bruto jaarwedde (met inbegrip van haard- of standplaatsvergoeding) van de opvoeder externaat berekend op de maand maart, als variabel gedeelte van het vakantiegeld+ 2,5% van de geïndexeerde bruto jaarwedde (met inbegrip van haard- of standplaatsvergoeding) van de opvoeder externaat berekend op de maand december, als variabel gedeelte van de sociale programmatie (eindejaarspremie)
  x= 92% van het geïndexeerd maandloon
  y= Vast gedeelte van de sociale programmatie voor onderwijspersoneel
  13,92 = 12 maanden effectief + 13e maand +92% van bruto maandwedde (vakantiegeld)

  1.2.1. MINIMUMLONEN : BASISLONEN GEINDEXEERD

  Anciënniteit(jaren) Barema
  122 158
  0 2.171,63 2.436,83
  1 2.214,06 2.521,02
  2 2.256,39 2.605,22
  3 2.315,64 2.689,41
  4 2.332,45
  5 2.423,36 2.827,50
  7 2.541,22 2.965,58
  9 2.886,63 3.103,67
  11 3.241,74
  13 3.009,36 3.379,83
  15 3.144,07 3.517,91
  17 3.278,79 3.656,00
  19 3.413,48 3.794,06
  21 3.548,20 3.932,16
  23 3.682,92 4.070,23
  25 3.817,64 4.208,33
  27 3.952,36 4.346,39

  1.3. ACTIVITEIT : ANDER PERSONEEL (38u) (BEHALVE INTERNATEN)

  1.3.1. MINIMUMLONEN : BASISLONEN

  Anciënniteit(jaren) Barema
  Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie6
  0 1.075,191 1.090,390 1.126,139 1.237,733 1.264,903 1.301,953
  1 1.090,390 1.106,066 1.137,139 1.251,500 1.271,062 1.315,868
  2 1.106,066 1.121,759 1.150,872 1.264,903 1.285,141 1.344,388
  3 1.121,759 1.126,139 1.165,132 1.264,903 1.298,397 1.358,780
  5 1.126,139 1.133,730 1.178,371 1.267,818 1.312,163 1.371,871
  7 1.133,730 1.148,122 1.192,450 1.281,584 1.340,979 1.386,098
  9 1.148,122 1.161,427 1.202,133 1.295,169 1.354,910 1.399,864
  11 1.161,427 1.175,127 1.202,133 1.308,919 1.368,973 1.413,779
  13 1.175,127 1.188,729 1.208,637 1.337,587 1.382,706 1.424,317
  15 1.188,729 1.202,133 1.222,370 1.351,815 1.396,472 1.426,194
  17 1.202,133 1.202,133 1.235,972 1.365,284 1.410,716 1.439,944
  19 1.202,133 1.205,064 1.250,034 1.379,166 1.423,823 1.454,007
  21 1.205,064 1.218,961 1.263,306 1.393,228 1.424,317 1.467,921
  23 1.223,671 1.233,057 1.277,188 1.406,500 1.436,536 1.481,341
  25 1.233,057 1.246,164 1.291,283 1.420,892 1.450,450 1.495,437
  27 1.233,057 1.246,164 1.304,868 1.424,317 1.463,870 1.524,072
  29 1.244,386 1.257,378 1.317,794 1.437,705 1.478,229 1.540,243
  31 1.255,847 1.268,691 1.330,836 1.451,207 1.492,703 1.556,561
  33 1.267,406 1.280,119 1.344,009 1.464,842 1.507,326 1.573,061
  35 1.279,065 1.291,645 1.357,314 1.478,624 1.522,096 1.589,741
  37 1.290,838 1.303,254 1.370,751 1.492,522 1.537,015 1.606,587
  39 1.302,711 1.314,995 1.384,320 1.506,552 1.552,082 1.623,613
  41 1.314,699 1.326,818 1.398,036 1.520,713 1.567,297 1.640,821
  43 1.326,785 1.338,773 1.411,868 1.535,006 1.582,644 1.658,226
  45 1.338,987 1.350,810 1.425,849 1.549,431 1.598,156 1.675,796

  1.3.2. MINIMUMLONEN : GEINDEXEERDE BRUTOLONEN

  Anciënniteit(jaren) Barema
  Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie6
  0 1.871,91 1.898,37 1.960,61 2.154,89 2.202,20 2.266,70
  1 1.898,37 1.925,66 1.979,76 2.178,86 2.212,92 2.290,93
  2 1.925,66 1.952,98 2.003,67 2.202,20 2.237,43 2.340,58
  3 1.952,98 1.960,61 2.028,49 2.202,20 2.260,51 2.365,64
  5 1.960,61 1.973,82 2.051,54 2.207,27 2.284,48 2.388,43
  7 1.973,82 1.998,88 2.076,06 2.231,24 2.334,64 2.413,20
  9 1.998,88 2.022,04 2.092,91 2.254,89 2.358,90 2.437,16
  11 2.022,04 2.045,90 2.092,91 2.278,83 2.383,38 2.461,39
  13 2.045,90 2.069,58 2.104,24 2.328,74 2.407,29 2.479,74
  15 2.069,58 2.092,91 2.128,15 2.353,51 2.431,26 2.483,00
  17 2.092,91 2.092,91 2.151,83 2.376,96 2.456,06 2.506,94
  19 2.092,91 2.098,02 2.176,31 2.401,13 2.478,88 2.531,43
  21 2.098,02 2.122,21 2.199,42 2.425,61 2.479,74 2.555,65
  23 2.130,41 2.146,75 2.223,58 2.448,72 2.501,01 2.579,01
  25 2.146,75 2.169,57 2.248,12 2.473,77 2.525,23 2.603,56
  27 2.146,75 2.169,57 2.271,78 2.479,74 2.548,60 2.653,41
  29 2.166,48 2.189,10 2.294,28 2.503,04 2.573,60 2.681,56
  31 2.186,43 2.208,79 2.316,99 2.526,55 2.598,80 2.709,97
  33 2.206,55 2.228,69 2.339,92 2.550,29 2.624,25 2.738,70
  35 2.226,85 2.248,75 2.363,08 2.574,28 2.649,97 2.767,74
  37 2.247,35 2.268,97 2.386,48 2.598,48 2.675,94 2.797,07
  39 2.268,02 2.289,41 2.410,10 2.622,91 2.702,17 2.826,71
  41 2.288,89 2.309,99 2.433,98 2.647,56 2.728,66 2.856,67
  43 2.309,93 2.330,80 2.458,06 2.672,45 2.755,38 2.886,97
  45 2.331,18 2.351,76 2.482,40 2.697,56 2.782,39 2.917,56

  1.3.3. MINIMUMLONEN : GEINDEXEERDE MET HAARDTOELAGE

  Anciënniteit(jaren) Barema
  Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie6
  0 1.976,35 2.002,81 2.065,05 2.259,34 2.306,64 2.371,14
  1 2.002,81 2.030,11 2.084,20 2.283,31 2.317,36 2.388,77
  2 2.030,11 2.057,43 2.108,11 2.306,64 2.341,87 2.392,80
  3 2.057,43 2.065,05 2.132,94 2.306,64 2.364,95 2.417,86
  5 2.065,05 2.078,27 2.155,99 2.311,72 2.388,77 2.440,65
  7 2.078,27 2.103,32 2.180,50 2.335,68 2.388,77 2.465,42
  9 2.103,32 2.126,49 2.197,36 2.359,33 2.411,12 2.489,38
  11 2.126,49 2.150,34 2.197,36 2.383,27 2.435,60 2.513,61
  13 2.150,34 2.174,02 2.208,68 2.388,77 2.459,51 2.531,96
  15 2.174,02 2.197,36 2.232,59 2.405,73 2.483,48 2.535,22
  17 2.197,36 2.197,36 2.256,27 2.429,18 2.508,28 2.559,16
  19 2.197,36 2.202,46 2.280,75 2.453,35 2.531,10 2.583,65
  21 2.202,46 2.226,66 2.303,86 2.477,83 2.531,96 2.607,87
  23 2.234,86 2.251,20 2.328,03 2.500,94 2.553,23 2.631,23
  25 2.251,20 2.274,02 2.352,57 2.525,99 2.577,45 2.644,44
  27 2.251,20 2.274,02 2.376,22 2.531,96 2.600,82 2.653,41
  29 2.270,92 2.293,54 2.388,77 2.555,26 2.625,82 2.681,56
  31 2.290,87 2.313,24 2.388,77 2.578,77 2.644,44 2.709,97
  33 2.311,00 2.333,13 2.392,14 2.602,51 2.644,44 2.738,70
  35 2.331,30 2.353,20 2.415,30 2.626,50 2.649,97 2.767,74
  37 2.351,79 2.373,41 2.438,70 2.644,44 2.675,94 2.797,07
  39 2.372,46 2.388,77 2.462,32 2.644,44 2.702,18 2.826,71
  41 2.388,77 2.388,77 2.486,20 2.647,56 2.728,66 2.856,67
  43 2.388,77 2.388,77 2.510,28 2.672,45 2.755,38 2.886,97
  45 2.388,77 2.403,98 2.534,62 2.697,56 2.782,39 2.917,56

  1.3.4. MINIMUMLONEN : GEINDEXEERDE MET STANDPLAATSTOELAGE

  Anciënniteit(jaren) Barema
  Catégorie1 Catégorie2 Catégorie3 Catégorie4 Catégorie5 Catégorie6
  0 1.924,13 1.950,59 2.012,83 2.207,11 2.254,42 2.318,92
  1 1.950,59 1.977,88 2.031,98 2.231,08 2.265,14 2.336,54
  2 1.977,88 2.005,20 2.055,89 2.254,42 2.289,65 2.366,69
  3 2.005,20 2.012,83 2.080,71 2.254,42 2.312,73 2.391,75
  5 2.012,83 2.026,04 2.103,76 2.259,49 2.336,54 2.414,54
  7 2.026,04 2.051,10 2.128,27 2.283,46 2.360,75 2.439,31
  9 2.051,10 2.074,26 2.145,13 2.307,11 2.385,01 2.463,27
  11 2.074,26 2.098,12 2.145,13 2.331,05 2.409,49 2.487,50
  13 2.098,12 2.121,80 2.156,46 2.354,85 2.433,40 2.505,85
  15 2.121,80 2.145,13 2.180,37 2.379,62 2.457,37 2.509,11
  17 2.145,13 2.145,13 2.204,05 2.403,07 2.482,17 2.533,05
  19 2.145,13 2.150,24 2.228,53 2.427,24 2.504,99 2.557,54
  21 2.150,24 2.174,43 2.251,64 2.451,72 2.505,85 2.581,76
  23 2.182,63 2.198,97 2.275,80 2.474,83 2.527,12 2.605,13
  25 2.198,97 2.221,79 2.300,34 2.499,88 2.551,34 2.618,32
  27 2.198,97 2.221,79 2.323,99 2.505,85 2.574,71 2.653,41
  29 2.218,70 2.241,31 2.336,54 2.529,15 2.599,71 2.681,56
  31 2.238,65 2.261,01 2.343,10 2.552,66 2.618,32 2.709,97
  33 2.258,77 2.280,91 2.366,03 2.576,40 2.624,26 2.738,70
  35 2.279,07 2.300,97 2.389,19 2.600,39 2.649,97 2.767,74
  37 2.299,57 2.321,18 2.412,59 2.618,32 2.675,94 2.797,07
  39 2.320,24 2.336,54 2.436,21 2.622,91 2.702,18 2.826,71
  41 2.336,54 2.336,54 2.460,09 2.647,56 2.728,66 2.856,67
  43 2.336,54 2.356,91 2.484,17 2.672,45 2.755,38 2.886,97
  45 2.357,29 2.377,87 2.508,51 2.697,56 2.782,39 2.917,56