Zoeken:

Paritair Comité 2250100: INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

afdrukken
 • 1. ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN : MET UITZONDERING VAN DE HOGESCHOLEN

  1.1. ACTIVITEIT : ADMINISTRATIEF PERSONEEL

  158 STUDIEMEESTER-OPVOEDER / SECRETARIS-BIBLIOTHECARIS / Bediende met diploma hoger onderwijs van één cyclus
  200 KLERK EN KLERK-TYPISTE / Bediende met diploma secundair onderwijs 2de graad of lager secundair onderwijs
  201 EERSTE KLERK EN EERSTE KLERK-TYPISTE / Bediende met diploma secundair onderwijs 2de graad of lager secundair onderwijs
  202 OPSTELLER / Bediende met diploma van secundair onderwijs
  203 EERSTE OPSTELLER / Bediende met diploma van secundair onderwijs
  345 301 (1STE TWEEJAARL. VERHOGING) / Bediende met diploma hoger onderwijs van één cyclus
  542 501 (1STE TWEEJAARL. VERHOGING) / Bediende met diploma academisch niveau en hoger onderwijs van academisch niveau
  De weddenschalen voor de functies van het Administratief personeel volgen de evolutie van de weddenschalen vastgesteld voor Administratief medewerker in het voltijds secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. In het maandloon zit de haard- en standplaatstoelage, een 13e maand als eindejaarspremie, en 92% van een geïndexeerde bruto maandwedde als dubbel vakantiegeld (op maandbasis). Bedienden in barema's 158, 200 en 202 gaan na 9 jaar weddenanciënniteit over naar respectievelijk barema's 345, 201 en 203.

  1.1.1. MINIMUMLONEN : MAANDLONEN MET HAARDTOELAGE

  Anciënniteit (jaren) Barema
  158 200 201 202 203 345 542
  0 2.207,36 2.021,38 2.021,38 2.021,38 2.021,38 2.207,36 2.651,60
  1 2.269,73 2.057,00 2.057,00 2.057,00 2.057,00 2.269,73 2.739,19
  2 2.340,38 2.092,50 2.092,50 2.092,50 2.092,50 2.340,38 2.826,81
  3 2.411,01 2.142,21 2.142,21 2.142,21 2.142,21 2.411,01 2.914,39
  4 2.482,05 2.156,32 2.156,32 2.156,32 2.156,32 2.482,05 3.078,30
  5 2.597,90 2.204,96 2.204,96 2.206,50 2.206,50 2.597,90 3.242,19
  7 2.713,76 2.234,15 2.234,15 2.286,67 2.286,67 2.713,76 3.406,09
  9 2.829,61 2.306,14 2.306,14 2.531,19 2.531,19 2.829,61 3.569,99
  13 2.945,48 2.321,89 2.321,89 2.634,62 2.634,62 2.945,48 3.733,89
  15 3.061,33 2.391,11 2.391,11 2.747,67 2.747,67 3.061,33 3.897,79
  17 3.177,19 2.438,97 2.438,97 2.860,68 2.860,68 3.177,19 4.061,69
  19 3.293,05 2.484,65 2.484,65 2.973,73 2.973,73 3.293,05 4.225,58
  21 3.408,91 2.553,81 2.553,81 3.086,76 3.086,76 3.408,91 4.389,49
  23 3.524,77 2.622,99 2.622,99 3.199,79 3.199,79 3.524,77 4.553,39
  25 3.640,63 2.715,36 2.715,36 3.312,81 3.312,81 3.640,63 4.717,28
  27 3.756,48 2.786,03 2.786,03 3.425,86 3.425,86 3.756,48
  29 2.856,71 2.856,71 3.538,89 3.538,89

  1.1.2. MINIMUMLONEN : MAANDLONEN MET STANDPLAATSTOELAGE

  Anciënniteit (jaren) Barema
  158 200 201 202 203 345 542
  0 2.176,67 1.976,55 1.976,55 1.976,55 1.976,55 2.176,67 2.651,60
  1 2.247,32 2.012,18 2.012,18 2.012,18 2.012,18 2.247,32 2.739,19
  2 2.317,96 2.047,68 2.047,68 2.047,68 2.047,68 2.317,96 2.826,81
  3 2.388,60 2.097,38 2.097,38 2.097,38 2.097,38 2.388,60 2.914,39
  4 2.482,05 2.111,49 2.111,49 2.111,49 2.111,49 2.482,05 3.078,30
  5 2.597,90 2.160,14 2.160,14 2.165,34 2.165,34 2.597,90 3.242,19
  7 2.713,76 2.211,73 2.211,73 2.264,25 2.264,25 2.713,76 3.406,09
  9 2.829,61 2.283,72 2.283,72 2.531,19 2.531,19 2.829,61 3.569,99
  13 2.945,48 2.299,47 2.299,47 2.634,62 2.634,62 2.945,48 3.733,89
  15 3.061,33 2.368,70 2.368,70 2.747,67 2.747,67 3.061,33 3.897,79
  17 3.177,19 2.416,55 2.416,55 2.860,68 2.860,68 3.177,19 4.061,69
  19 3.293,05 2.484,65 2.484,65 2.973,73 2.973,73 3.293,05 4.225,58
  21 3.408,91 2.553,81 2.553,81 3.086,76 3.086,76 3.408,91 4.389,49
  23 3.524,77 2.622,99 2.622,99 3.199,79 3.199,79 3.524,77 4.553,39
  25 3.640,63 2.715,36 2.715,36 3.312,81 3.312,81 3.640,63 4.717,28
  27 3.756,48 2.786,03 2.786,03 3.425,86 3.425,86 3.756,48
  29 2.856,71 2.856,71 3.538,89 3.538,89

  1.2. ACTIVITEIT : STUDIEMEESTERS-OPVOEDERS INTERNATEN

  122 STUDIEMEESTER-OPVOEDER / SECRETARIS-BIBLIOTHECARIS / Internaatsopvoed(st)er met diploma hoger secundair onderwijs
  158 STUDIEMEESTER-OPVOEDER / SECRETARIS-BIBLIOTHECARIS / Bediende met diploma hoger onderwijs van één cyclus
  De weddenschalen voor de functies van Studiemeester-opvoeders internaat volgen de evolutie van de weddenschalen Studiemeester-opvoeder externaat vastgesteld voor de Vlaamse Gemeenschap. In het maandloon zit de haard- en standplaatstoelage, een 13e maand als eindejaarspremie, en 92% van een geïndexeerde bruto maandwedde als dubbel vakantiegeld (op maandbasis).

  1.2.1. MINIMUMLONEN : MAANDLONEN MET HAARDTOELAGE

  Anciënniteit (jaren) Barema
  122 158
  0 2.021,38 2.207,36
  1 2.057,00 2.269,73
  2 2.092,50 2.340,38
  3 2.142,21 2.411,01
  4 2.156,32 2.482,05
  5 2.206,50 2.597,90
  7 2.286,67 2.713,76
  9 2.531,19 2.829,61
  13 2.634,62 2.945,48
  15 2.747,67 3.061,33
  17 2.860,68 3.177,19
  19 2.973,73 3.293,05
  21 3.086,76 3.408,91
  23 3.199,79 3.524,77
  25 3.312,81 3.640,63
  27 3.425,86 3.756,48
  29 3.538,89

  1.2.2. MINIMUMLONEN : MAANDLONEN MET STANDPLAATSTOELAGE

  Anciënniteit (jaren) Barema
  122 158
  0 1.976,55 2.176,67
  1 2.012,18 2.247,32
  2 2.047,68 2.317,96
  3 2.097,38 2.388,60
  4 2.111,49 2.482,05
  5 2.165,34 2.597,90
  7 2.264,25 2.713,76
  9 2.531,19 2.829,61
  13 2.634,62 2.945,48
  15 2.747,67 3.061,33
  17 2.860,68 3.177,19
  19 2.973,73 3.293,05
  21 3.086,76 3.408,91
  23 3.199,79 3.524,77
  25 3.312,81 3.640,63
  27 3.425,86 3.756,48
  29 3.538,89

  1.3. ACTIVITEIT : ANDER PERSONEEL

  Deze "restgroep" betreft enerzijds bedienden waarvan het statuut nauw aansluit bij PC 152 : toezicht uitoefenen op arbeiders, instaan voor de planning, enz. Anderzijds zijn er de niet-gesubsidieerde leerkrachten. Voor hen is er geen minimumloonbarema in PC 225 en geldt bijgevolg het interprofessionele Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen (GGMMI).

  2. ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN : HOGESCHOLEN

  De loonbarema's zijn ons niet bekend.