Zoeken:

Paritair Comité 1520003: ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN GESUBSIDIEERD DOOR DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

afdrukken
   • Toestand op 01/01/2008 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 10/06/2014 )
   • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 152).

   • Inhoudstafel

 • 1. WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR : 38 uren

  1.1. : Minimumuurlonen

  LEEFTIJD/
  ANCIENNITEIT
  CATEGORIE
  1 2 3 4 5 6
  15-17j 6,9983 7,1228 7,5389 7,8523 8,0767 8,3834
  18j / 0 anc. 7,3200 7,4473 7,7359 8,1410 8,3573 8,6638
  1 7,4473 7,5691 7,8291 8,2491 8,4119 8,7787
  2 7,5691 7,6976 7,9359 8,3573 8,5242 8,8910
  3 7,6976 7,7359 8,0535 8,3573 8,6349 9,0087
  5 7,7359 7,7947 8,1657 8,3834 8,7501 9,1167
  7 7,7947 7,9124 8,2793 8,4955 8,8650 9,2317
  9 7,9124 8,0247 8,3573 8,6104 8,9784 9,3452
  11 8,0247 8,1410 8,3573 8,7227 9,0909 9,4589
  13 8,1410 8,2491 8,4119 8,8347 9,2028 9,5711
  15 8,2491 8,3573 8,5242 8,9470 9,3166 9,6846
  17 8,3573 8,3573 8,6349 9,0607 9,4330 9,7983
  19 8,3573 8,3834 8,7501 9,1755 9,5423 9,9146
  21 8,3834 8,5379 8,8650 9,2906 9,6218 10,0253
  23 8,5379 8,6104 8,9784 9,4068 9,7708 10,1404
  25 8,6104 8,7227 9,0909 9,5150 9,8845 10,2540
  27 9,2028 9,6298 9,9967 10,3688

  1.2. : Gewaarborgd minimumuurloon

  Leeftijd
  21 jaar 7,5992