Paritair Comité 1021100: LEISTEENGROEVEN, COTICULEGROEVEN EN GROEVEN VAN SLIJPSTEEN VOOR SCHEERMESSEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/08/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 22/08/2022 )
   • Indexatie met 1% in 8/2022.

    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn nooit sectorale studentenlonen geweest. Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing maar enkel voor de werknemers onder de 21 jaar met een studentenovereenkomst.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. UURLONEN : LEISTEENGROEVEN

  Categorie / Anciënniteit Leeftijd
  21 20,5 20 19,5 19 18,5 18
  100% 95% 90% 87,5% 85% 82,5% 80%
  1 (eerste 6 maanden) 11,4543 10,8816 10,3089 10,0225 9,7362 9,4498 9,1634
  1 (na 6 maanden) 11,8778 11,2839 10,6900 10,3931 10,0961 9,7992 9,5022
  2 12,3036 11,6884 11,0732 10,7657 10,4581 10,1505 9,8429
  3 12,7268 12,0905 11,4541 11,1360 10,8178 10,4996 10,1814
  4 13,5389 12,8620 12,1850 11,8465 11,5081 11,1696 10,8311
  5 14,4242 13,7030 12,9818 12,6212 12,2606 11,9000 11,5394