Zoeken:

Paritair Comité 1021100: LEISTEENGROEVEN, COTICULEGROEVEN EN GROEVEN VAN SLIJPSTEEN VOOR SCHEERMESSEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN

afdrukken
   • Toestand op 14/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 06/11/2019 )
   • Negatieve Indexatie met 1% in 11/2019.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn nooit sectorale studentenlonen geweest. Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing maar enkel voor de werknemers onder de 21 jaar met een studentenovereenkomst.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. UURLONEN : LEISTEENGROEVEN

  Categorie / Anciënniteit Leeftijd
  21 20,5 20 19,5 19 18,5 18
  100% 95% 90% 87,5% 85% 82,5% 80%
  1 (eerste 6 maanden) 10,1650 9,6568 9,1485 8,8944 8,6403 8,3861 8,1320
  1 (na 6 maanden) 10,5410 10,0140 9,4869 9,2234 8,9599 8,6963 8,4328
  2 10,9188 10,3729 9,8269 9,5540 9,2810 9,0080 8,7350
  3 11,2944 10,7297 10,1650 9,8826 9,6002 9,3179 9,0355
  4 12,0151 11,4143 10,8136 10,5132 10,2128 9,9125 9,6121
  5 12,8008 12,1608 11,5207 11,2007 10,8807 10,5607 10,2406