NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1140000: STEENBAKKERIJ

afdrukken
   • Toestand op 12/02/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/09/2017 )
   • CAO-loonsverhoging met 0,16 euro in 06/2017 voor de minimumlonen en de reële lonen.
    Indexatie met 0,5% in 06/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Onderhavig loonbarema is niet van toepassing op de N.V. Scheerders-Van Kerchove’s Verenigde Fabrieken te Sint-Niklaas.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. MINIMUMUURLONEN : Algemeen

  Klasse
  1 13,51
  2 14,52
  3 14,80
  4 14,95
  5 15,13
  6 15,41
  7 15,73
  8 16,47

  1.2. MINIMUMUURLONEN : Studenten

  1e kalenderjaar van tewerkstelling als jobstudent, in dienst van een onderneming van PC 114 75% van het referentieloon (= loon klasse 3, verminderd met de werknemersbijdrage voor de RSZ) 9,53
  2e kalenderjaar van tewerkstelling als jobstudent, in dienst van een onderneming van PC 114 80% 10,17
  3e kalenderjaar van tewerkstelling als jobstudent in dienst van een onderneming van PC 114 85% 10,80
  4e kalenderjaar van tewerkstelling of meer als jobstudent, in dienst van een onderneming van PC 114 90% 11,44

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites