Zoeken:

Paritair Comité 1140000: STEENBAKKERIJ

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 14/01/2022 )
   • Indexatie met 0,5% in 1/2022. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Onderhavig loonbarema is niet van toepassing op de N.V. Scheerders-Van Kerchove’s Verenigde Fabrieken te Sint-Niklaas.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2008 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. MINIMUMUURLONEN : Algemeen

  Klasse
  1 14,85
  2 15,96
  3 16,27
  4 16,45
  5 16,65
  6 16,95
  7 17,28
  8 18,10

  1.2. MINIMUMUURLONEN : Studenten

  1e kalenderjaar van tewerkstelling als jobstudent, in dienst van een onderneming van PC 114 75% van het referentieloon (= loon klasse 3, verminderd met de werknemersbijdrage voor de RSZ) 10,48
  2e kalenderjaar van tewerkstelling als jobstudent, in dienst van een onderneming van PC 114 80% 11,18
  3e kalenderjaar van tewerkstelling als jobstudent in dienst van een onderneming van PC 114 85% 11,87
  4e kalenderjaar van tewerkstelling of meer als jobstudent, in dienst van een onderneming van PC 114 90% 12,57