Zoeken:

Paritair Comité 1450004: AANLEGGEN EN ONDERHOUDEN VAN PARKEN EN TUINEN

afdrukken
   • Toestand op 18/10/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 29/01/2020 )
   • Indexatie met 0,89% in 1/2020.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 145).
    Na max. 18 maanden uitoefening van de functie in categorie 1 wordt overgestapt naar categorie 2.
    De werknemer (met uitzondering van het seizoen- en gelegenheidspersoneel) die, omwille van weeromstandigheden die het werken onmogelijk maken, het werk waaraan hij begonnen was niet kon verder zetten of het werk niet kon aanvatten hoewel hij zich naar de plaats waar dit werk dient uitgevoerd te worden, begeven heeft, kan ten laste zijn werkgever aanspraak maken op het loon van de volledige arbeidsdag en dit in functie van het van toepassing zijnde uurrooster.
    Voor de in de hierboven vermelde koninklijke besluiten opgenomen activiteiten die ressorteren onder het toepassingsgebied van het PC 145 voor het tuinbouwbedrijf, dienen respectievelijk de volgende loonbarema's te worden toegepast.
    a) De teelt van de tuinbouwzaden, het verrichten van onderzoek i.v.m. tuinbouwgewassen en organiseren van voorlichting in de tuinbouwsector, de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het sorteren van tuinbouwproducten (en die niet ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd PC), het manueel oogsten van tuinbouwproducten : één van de hier vermelde barema's in functie van de zaden/gewassen/producten waar het precies over gaat.
    b) De productie van potgrond, turf, schors en bodemverbeterende producten : 1450001 Bloementeelt (voor zover geen ander PC bevoegd is).
    c) Het kweken van graszoden : 1450003 Boomkwekerij (voor zover het PC 120 voor de textielnijverheid en het breiwerk of het PC 116 voor de scheikundige nijverheid niet bevoegd is).
    d) Het verhuren en onderhouden van planten en/of bloemen bij derden :
    1450004 Aanleggen en onderhouden van parken en tuinen (voor zover de hoofdactiviteit van de onderneming bestaat in het conditioneren en verhuren van planten),
    1450001 Bloementeelt of 1450003 Boomkwekerij (voor zover het verhuren en onderhouden van planten een nevenactiviteit is van het kweken van planten of bloemen, en in functie van de planten of bloemen waar het in hoofdzaak over gaat).
    e) Het snoeien van fruitbomen voor rekening van derden : 1450005 Fruitteelt.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn nooit sectorale studentenlonen geweest. Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing maar enkel voor de werknemers onder de 21 jaar met een studentenovereenkomst.
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 39u MET 6 BETAALDE COMPENSATIEDAGEN

  Vanaf 5 jaar anciënniteit + 0,5%
  Vanaf 10 jaar anciënniteit + 1%
  Vanaf 15 jaar anciënniteit + 1,5%
  Vanaf 20 jaar anciënniteit + 2%
  Vanaf 25 jaar anciënniteit + 2,5%
  Vanaf 30 jaar anciënniteit + 3%
  Vanaf 35 jaar anciënniteit + 3,5%
  Vanaf 40 jaar anciënniteit + 4%
  Categorie Leeftijd
  18 17 16 15
  100% 85% 70% 70%
  1 12,78 10,86 8,95 8,95
  2 13,17 11,19 9,22 9,22
  3 13,98 11,88
  4 14,33
  5 15,08

  2. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u ZONDER COMPENSATIEDAGEN, 39u MET 6 ONBETAALDE COMPENSATIEDAGEN, 40u MET 12 ONBETAALDE COMPENSATIEDAGEN

  Vanaf 5 jaar anciënniteit + 0,5%
  Vanaf 10 jaar anciënniteit + 1%
  Vanaf 15 jaar anciënniteit + 1,5%
  Vanaf 20 jaar anciënniteit + 2%
  Vanaf 25 jaar anciënniteit + 2,5%
  Vanaf 30 jaar anciënniteit + 3%
  Vanaf 35 jaar anciënniteit + 3,5%
  Vanaf 40 jaar anciënniteit + 4%
  Categorie Leeftijd
  18 17 16 15
  100% 85% 70% 70%
  1 13,08 11,12 9,16 9,16
  2 13,49 11,47 9,44 9,44
  3 14,33 12,18
  4 14,67
  5 15,46