Zoeken:

Paritair Comité 3110000: GROTE KLEINHANDELSZAKEN

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 35h

  1.1. : Minimummaandlonen van de bedienden

  1.1.1. : Algemeen

  1.1.1.1. : 21 jaar of meer

  Voor de vanaf 1 januari 2014 aangeworven werknemers :
  - De beroepsloopbaan begint te lopen vanaf 21 jaar of, indien op latere leeftijd aangeworven, op het moment van de aanwerving;
  - Voor het eerst het aanvangsbarema aan 100% ('anciënniteitstrap 0') wordt uitbetaald vanaf 21 jaar of, indien op latere leeftijd aangeworven, op het moment van de aanwerving.

  Voor de al op 31 december 2013 in dienst zijnde werknemers in de categorieën 3, 4 en 5 die op 31 december 2013 nog niet de aanvangsleeftijden van 23 jaar (categorië III) of 25 jaar (categorieën IV en V) hebben bereikt (maar wel al ouder zijn dan 21 jaar) :
  - De beroepsloopbaan begint te lopen vanaf 1 januari 2014;
  - Het aanvangsbarema aan 100% ('anciënniteitstrap 0') wordt voor het eerst uitbetaald vanaf 1 januari 2014.

  De al op 31 december 2013 in dienst zijnde werknemers in de categorieën 3, 4 en 5 die de bovenvermelde aanvangsleeftijden al op 31 december 2013 hebben bereikt, blijven verder evolueren in de jaarlijkse anciënniteitstrappen zoals voorheen en op basis van het tot 31 december 2013 geldende stelsel.

  1.1.1.1.1. : Categorië I (Ancienniteït 0 tot 5)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  Aanvangswedde 1 2 3 4 5
  0 1.722,95 1.739,16 1.754,89 1.770,86 1.786,82 1.803,07
  1 1.731,07 1.747,16 1.763,11 1.778,82 1.795,10 1.810,92
  2 1.739,16 1.754,89 1.770,86 1.786,82 1.803,07 1.815,23
  3 1.747,16 1.763,11 1.778,82 1.795,10 1.810,92 1.826,83
  4 1.754,89 1.770,86 1.786,82 1.803,07 1.815,23 1.834,83
  5 1.763,11 1.778,82 1.795,10 1.810,92 1.826,83 1.842,86
  6 1.770,86 1.786,82 1.803,07 1.815,23 1.834,83 1.850,68
  7 1.778,82 1.795,10 1.810,92 1.826,83 1.842,86 1.858,64
  8 1.786,82 1.803,07 1.815,23 1.834,83 1.850,68 1.866,74
  9 1.795,10 1.810,92 1.826,83 1.842,86 1.858,64 1.873,00
  10 1.803,07 1.815,23 1.834,83 1.850,68 1.866,74 1.873,00
  11 1.810,92 1.826,83 1.842,86 1.858,64 1.873,00 1.873,00
  12 1.815,23 1.834,83 1.850,68 1.866,74 1.873,00 1.873,00
  13 1.826,83 1.842,86 1.858,64 1.873,00 1.873,00 1.877,44
  14 1.834,83 1.850,68 1.866,74 1.873,00 1.873,00 1.884,78
  15 1.842,86 1.858,64 1.873,00 1.873,00 1.877,44 1.892,17
  16 1.850,68 1.866,74 1.873,00 1.873,00 1.884,78
  17 1.858,64 1.873,00 1.873,00 1.877,44
  18 1.866,74 1.873,00 1.873,00
  19 1.873,00 1.873,00
  20 1.873,00
  1.1.1.1.2. : Categorië I (Ancienniteït 6 tot 13)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  6 7 8 9 10 11 12 13
  0 1.815,23 1.834,83 1.850,68 1.866,74 1.873,00 1.873,00 1.884,78 1.899,62
  1 1.826,83 1.842,86 1.858,64 1.873,00 1.873,00 1.877,44 1.892,17 1.906,66
  2 1.834,83 1.850,68 1.866,74 1.873,00 1.873,00 1.884,78 1.899,62 1.913,89
  3 1.842,86 1.858,64 1.873,00 1.873,00 1.877,44 1.892,17 1.906,66 1.920,96
  4 1.850,68 1.866,74 1.873,00 1.873,00 1.884,78 1.899,62 1.913,89 1.928,14
  5 1.858,64 1.873,00 1.873,00 1.877,44 1.892,17 1.906,66 1.920,96 1.935,27
  6 1.866,74 1.873,00 1.873,00 1.884,78 1.899,62 1.913,89 1.928,14 1.942,11
  7 1.873,00 1.873,00 1.877,44 1.892,17 1.906,66 1.920,96 1.935,27 1.949,11
  8 1.873,00 1.873,00 1.884,78 1.899,62 1.913,89 1.928,14 1.942,11
  9 1.873,00 1.877,44 1.892,17 1.906,66 1.920,96 1.935,27
  10 1.873,00 1.884,78 1.899,62 1.913,89 1.928,14
  11 1.877,44 1.892,17 1.906,66 1.920,96
  12 1.884,78 1.899,62 1.913,89
  13 1.892,17 1.906,66
  14 1.899,62
  1.1.1.1.3. : Categorië I (Ancienniteït 14 tot 20)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  14 15 16 17 18 19 20
  0 1.913,89 1.928,14 1.942,11 1.956,28 1.970,18 1.984,64 1.998,71
  1 1.920,96 1.935,27 1.949,11 1.963,27 1.977,66 1.991,59
  2 1.928,14 1.942,11 1.956,28 1.970,18 1.984,64
  3 1.935,27 1.949,11 1.963,27 1.977,66
  4 1.942,11 1.956,28 1.970,18
  5 1.949,11 1.963,27
  6 1.956,28
  1.1.1.1.4. : Categorië II (Ancienniteït 0 tot 5)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  Aanvangswedde 1 2 3 4 5
  0 1.808,30 1.828,73 1.849,14 1.869,61 1.873,00 1.881,17
  1 1.818,68 1.838,86 1.859,47 1.873,00 1.873,00 1.890,38
  2 1.828,73 1.849,14 1.869,61 1.873,00 1.881,17 1.899,97
  3 1.838,86 1.859,47 1.873,00 1.873,00 1.890,38 1.909,23
  4 1.849,14 1.869,61 1.873,00 1.881,17 1.899,97 1.918,18
  5 1.859,47 1.873,00 1.873,00 1.890,38 1.909,23 1.927,22
  6 1.869,61 1.873,00 1.881,17 1.899,97 1.918,18 1.936,14
  7 1.873,00 1.873,00 1.890,38 1.909,23 1.927,22 1.945,32
  8 1.873,00 1.881,17 1.899,97 1.918,18 1.936,14 1.954,62
  9 1.873,00 1.890,38 1.909,23 1.927,22 1.945,32 1.963,47
  10 1.881,17 1.899,97 1.918,18 1.936,14 1.954,62 1.972,59
  11 1.890,38 1.909,23 1.927,22 1.945,32 1.963,47 1.981,81
  12 1.899,97 1.918,18 1.936,14 1.954,62 1.972,59 1.990,76
  13 1.909,23 1.927,22 1.945,32 1.963,47 1.981,81 1.999,75
  14 1.918,18 1.936,14 1.954,62 1.972,59 1.990,76 2.009,07
  15 1.927,22 1.945,32 1.963,47 1.981,81 1.999,75 2.018,35
  16 1.936,14 1.954,62 1.972,59 1.990,76 2.009,07
  17 1.945,32 1.963,47 1.981,81 1.999,75
  18 1.954,62 1.972,59 1.990,76
  19 1.963,47 1.981,81
  20 1.972,59
  1.1.1.1.5. : Categorië II (Ancienniteït 6 tot 13)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  6 7 8 9 10 11 12 13
  0 1.899,97 1.918,18 1.936,14 1.954,62 1.972,59 1.990,76 2.009,07 2.027,62
  1 1.909,23 1.927,22 1.945,32 1.963,47 1.981,81 1.999,75 2.018,35 2.036,73
  2 1.918,18 1.936,14 1.954,62 1.972,59 1.990,76 2.009,07 2.027,62 2.046,05
  3 1.927,22 1.945,32 1.963,47 1.981,81 1.999,75 2.018,35 2.036,73 2.055,41
  4 1.936,14 1.954,62 1.972,59 1.990,76 2.009,07 2.027,62 2.046,05 2.064,45
  5 1.945,32 1.963,47 1.981,81 1.999,75 2.018,35 2.036,73 2.055,41 2.073,80
  6 1.954,62 1.972,59 1.990,76 2.009,07 2.027,62 2.046,05 2.064,45 2.082,94
  7 1.963,47 1.981,81 1.999,75 2.018,35 2.036,73 2.055,41 2.073,80 2.092,38
  8 1.972,59 1.990,76 2.009,07 2.027,62 2.046,05 2.064,45 2.082,94
  9 1.981,81 1.999,75 2.018,35 2.036,73 2.055,41 2.073,80
  10 1.990,76 2.009,07 2.027,62 2.046,05 2.064,45
  11 1.999,75 2.018,35 2.036,73 2.055,41
  12 2.009,07 2.027,62 2.046,05
  13 2.018,35 2.036,73
  14 2.027,62
  1.1.1.1.6. : Categorië II (Ancienniteït 14 tot 20)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  14 15 16 17 18 19 20
  0 2.046,05 2.064,45 2.082,94 2.101,64 2.120,28 2.139,21 2.157,98
  1 2.055,41 2.073,80 2.092,38 2.110,85 2.129,89 2.148,55
  2 2.064,45 2.082,94 2.101,64 2.120,28 2.139,21
  3 2.073,80 2.092,38 2.110,85 2.129,89
  4 2.082,94 2.101,64 2.120,28
  5 2.092,38 2.110,85
  6 2.101,64
  1.1.1.1.7. : Categorië II Bis (Ancienniteït 0 tot 5)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  Aanvangswedde 1 2 3 4 5
  0 1.846,64 1.867,07 1.887,48 1.907,94 1.911,36 1.919,47
  1 1.857,02 1.877,19 1.897,83 1.911,36 1.911,36 1.928,67
  2 1.867,07 1.887,48 1.907,94 1.911,36 1.919,47 1.938,29
  3 1.877,19 1.897,83 1.911,36 1.911,36 1.928,67 1.947,56
  4 1.887,48 1.907,94 1.911,36 1.919,47 1.938,29 1.956,52
  5 1.897,83 1.911,36 1.911,36 1.928,67 1.947,56 1.965,55
  6 1.907,94 1.911,36 1.919,47 1.938,29 1.956,52 1.974,43
  7 1.911,36 1.911,36 1.928,67 1.947,56 1.965,55 1.983,67
  8 1.911,36 1.919,47 1.938,29 1.956,52 1.974,43 1.992,92
  9 1.911,36 1.928,67 1.947,56 1.965,55 1.983,67 2.001,81
  10 1.919,47 1.938,29 1.956,52 1.974,43 1.992,92 2.010,97
  11 1.928,67 1.947,56 1.965,55 1.983,67 2.001,81 2.020,13
  12 1.938,29 1.956,52 1.974,43 1.992,92 2.010,97 2.029,15
  13 1.947,56 1.965,55 1.983,67 2.001,81 2.020,13 2.038,10
  14 1.956,52 1.974,43 1.992,92 2.010,97 2.029,15 2.048,66
  15 1.965,55 1.983,67 2.001,81 2.020,13 2.038,10 2.056,66
  16 1.974,43 1.992,92 2.010,97 2.029,15 2.048,66
  17 1.983,67 2.001,81 2.020,13 2.038,10
  18 1.992,92 2.010,97 2.029,15
  19 2.001,81 2.020,13
  20 2.010,97
  1.1.1.1.8. : Categorië II Bis (Ancienniteït 6 tot 13)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  6 7 8 9 10 11 12 13
  0 1.938,29 1.956,52 1.974,43 1.992,92 2.010,97 2.029,15 2.048,66 2.065,98
  1 1.947,56 1.965,55 1.983,67 2.001,81 2.020,13 2.038,10 2.056,66 2.075,06
  2 1.956,52 1.974,43 1.992,92 2.010,97 2.029,15 2.048,66 2.065,98 2.084,38
  3 1.965,55 1.983,67 2.001,81 2.020,13 2.038,10 2.056,66 2.075,06 2.093,73
  4 1.974,43 1.992,92 2.010,97 2.029,15 2.048,66 2.065,98 2.084,38 2.102,78
  5 1.983,67 2.001,81 2.020,13 2.038,10 2.056,66 2.075,06 2.093,73 2.112,17
  6 1.992,92 2.010,97 2.029,15 2.048,66 2.065,98 2.084,38 2.102,78 2.121,28
  7 2.001,81 2.020,13 2.038,10 2.056,66 2.075,06 2.093,73 2.112,17 2.130,77
  8 2.010,97 2.029,15 2.048,66 2.065,98 2.084,38 2.102,78 2.121,28
  9 2.020,13 2.038,10 2.056,66 2.075,06 2.093,73 2.112,17
  10 2.029,15 2.048,66 2.065,98 2.084,38 2.102,78
  11 2.038,10 2.056,66 2.075,06 2.093,73
  12 2.048,66 2.065,98 2.084,38
  13 2.056,66 2.075,06
  14 2.065,98
  1.1.1.1.9. : Categorië II Bis (Ancienniteït 14 tot 20)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  14 15 16 17 18 19 20
  0 2.084,38 2.102,78 2.121,28 2.139,96 2.158,54 2.177,52 2.196,27
  1 2.093,73 2.112,17 2.130,77 2.149,16 2.168,19 2.186,92
  2 2.102,78 2.121,28 2.139,96 2.158,54 2.177,52
  3 2.112,17 2.130,77 2.149,16 2.168,19
  4 2.121,28 2.139,96 2.158,54
  5 2.130,77 2.149,16
  6 2.139,96
  1.1.1.1.10. : Categorië III (Ancienniteït 0 tot 5)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  Aanvangswedde 1 2 3 4 5
  0 1.893,81 1.917,22 1.940,26 1.963,05 1.986,07 2.009,31
  1 1.905,76 1.928,78 1.951,72 1.974,58 1.997,52 2.020,76
  2 1.917,22 1.940,26 1.963,05 1.986,07 2.009,31 2.032,61
  3 1.928,78 1.951,72 1.974,58 1.997,52 2.020,76 2.044,20
  4 1.940,26 1.963,05 1.986,07 2.009,31 2.032,61 2.055,98
  5 1.951,72 1.974,58 1.997,52 2.020,76 2.044,20 2.067,85
  6 1.963,05 1.986,07 2.009,31 2.032,61 2.055,98 2.079,37
  7 1.974,58 1.997,52 2.020,76 2.044,20 2.067,85 2.091,28
  8 1.986,07 2.009,31 2.032,61 2.055,98 2.079,37 2.102,85
  9 1.997,52 2.020,76 2.044,20 2.067,85 2.091,28 2.114,47
  10 2.009,31 2.032,61 2.055,98 2.079,37 2.102,85 2.126,60
  11 2.020,76 2.044,20 2.067,85 2.091,28 2.114,47 2.138,39
  12 2.032,61 2.055,98 2.079,37 2.102,85 2.126,60 2.150,43
  13 2.044,20 2.067,85 2.091,28 2.114,47 2.138,39 2.162,35
  14 2.055,98 2.079,37 2.102,85 2.126,60 2.150,43 2.174,18
  15 2.067,85 2.091,28 2.114,47 2.138,39 2.162,35 2.186,28
  16 2.079,37 2.102,85 2.126,60 2.150,43 2.174,18
  17 2.091,28 2.114,47 2.138,39 2.162,35
  18 2.102,85 2.126,60 2.150,43
  19 2.114,47 2.138,39
  20 2.126,60
  1.1.1.1.11. : Categorië III (Ancienniteït 6 tot 13)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  6 7 8 9 10 11 12 13
  0 2.032,61 2.055,98 2.079,37 2.102,85 2.126,60 2.150,43 2.174,18 2.198,34
  1 2.044,20 2.067,85 2.091,28 2.114,47 2.138,39 2.162,35 2.186,28 2.210,03
  2 2.055,98 2.079,37 2.102,85 2.126,60 2.150,43 2.174,18 2.198,34 2.222,12
  3 2.067,85 2.091,28 2.114,47 2.138,39 2.162,35 2.186,28 2.210,03 2.233,92
  4 2.079,37 2.102,85 2.126,60 2.150,43 2.174,18 2.198,34 2.222,12 2.246,07
  5 2.091,28 2.114,47 2.138,39 2.162,35 2.186,28 2.210,03 2.233,92 2.257,83
  6 2.102,85 2.126,60 2.150,43 2.174,18 2.198,34 2.222,12 2.246,07 2.269,90
  7 2.114,47 2.138,39 2.162,35 2.186,28 2.210,03 2.233,92 2.257,83 2.281,69
  8 2.126,60 2.150,43 2.174,18 2.198,34 2.222,12 2.246,07 2.269,90
  9 2.138,39 2.162,35 2.186,28 2.210,03 2.233,92 2.257,83
  10 2.150,43 2.174,18 2.198,34 2.222,12 2.246,07
  11 2.162,35 2.186,28 2.210,03 2.233,92
  12 2.174,18 2.198,34 2.222,12
  13 2.186,28 2.210,03
  14 2.198,34
  1.1.1.1.12. : Categorië III (Ancienniteït 14 tot 20)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  14 15 16 17 18 19 20
  0 2.222,12 2.246,07 2.269,90 2.293,66 2.317,72 2.341,51 2.365,42
  1 2.233,92 2.257,83 2.281,69 2.305,59 2.329,51 2.353,45
  2 2.246,07 2.269,90 2.293,66 2.317,72 2.341,51
  3 2.257,83 2.281,69 2.305,59 2.329,51
  4 2.269,90 2.293,66 2.317,72
  5 2.281,69 2.305,59
  6 2.293,66
  1.1.1.1.13. : Categorië IV (Ancienniteït 0 tot 5)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  Aanvangswedde 1 2 3 4 5
  0 2.039,24 2.069,00 2.098,91 2.128,77 2.159,33 2.189,49
  1 2.054,22 2.084,01 2.113,63 2.144,03 2.174,18 2.204,66
  2 2.069,00 2.098,91 2.128,77 2.159,33 2.189,49 2.219,61
  3 2.084,01 2.113,63 2.144,03 2.174,18 2.204,66 2.234,86
  4 2.098,91 2.128,77 2.159,33 2.189,49 2.219,61 2.250,06
  5 2.113,63 2.144,03 2.174,18 2.204,66 2.234,86 2.265,22
  6 2.128,77 2.159,33 2.189,49 2.219,61 2.250,06 2.280,56
  7 2.144,03 2.174,18 2.204,66 2.234,86 2.265,22 2.295,64
  8 2.159,33 2.189,49 2.219,61 2.250,06 2.280,56 2.310,68
  9 2.174,18 2.204,66 2.234,86 2.265,22 2.295,64 2.325,93
  10 2.189,49 2.219,61 2.250,06 2.280,56 2.310,68 2.341,18
  11 2.204,66 2.234,86 2.265,22 2.295,64 2.325,93 2.356,18
  12 2.219,61 2.250,06 2.280,56 2.310,68 2.341,18 2.371,28
  13 2.234,86 2.265,22 2.295,64 2.325,93 2.356,18 2.386,68
  14 2.250,06 2.280,56 2.310,68 2.341,18 2.371,28 2.401,74
  15 2.265,22 2.295,64 2.325,93 2.356,18 2.386,68 2.416,77
  16 2.280,56 2.310,68 2.341,18 2.371,28 2.401,74
  17 2.295,64 2.325,93 2.356,18 2.386,68
  18 2.310,68 2.341,18 2.371,28
  19 2.325,93 2.356,18
  20 2.341,18
  1.1.1.1.14. : Categorië IV (Ancienniteït 6 tot 13)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  6 7 8 9 10 11 12 13
  0 2.219,61 2.250,06 2.280,56 2.310,68 2.341,18 2.371,28 2.401,74 2.432,04
  1 2.234,86 2.265,22 2.295,64 2.325,93 2.356,18 2.386,68 2.416,77 2.447,21
  2 2.250,06 2.280,56 2.310,68 2.341,18 2.371,28 2.401,74 2.432,04 2.462,40
  3 2.265,22 2.295,64 2.325,93 2.356,18 2.386,68 2.416,77 2.447,21 2.477,42
  4 2.280,56 2.310,68 2.341,18 2.371,28 2.401,74 2.432,04 2.462,40 2.492,44
  5 2.295,64 2.325,93 2.356,18 2.386,68 2.416,77 2.447,21 2.477,42 2.507,71
  6 2.310,68 2.341,18 2.371,28 2.401,74 2.432,04 2.462,40 2.492,44 2.522,94
  7 2.325,93 2.356,18 2.386,68 2.416,77 2.447,21 2.477,42 2.507,71 2.538,07
  8 2.341,18 2.371,28 2.401,74 2.432,04 2.462,40 2.492,44 2.522,94
  9 2.356,18 2.386,68 2.416,77 2.447,21 2.477,42 2.507,71
  10 2.371,28 2.401,74 2.432,04 2.462,40 2.492,44
  11 2.386,68 2.416,77 2.447,21 2.477,42
  12 2.401,74 2.432,04 2.462,40
  13 2.416,77 2.447,21
  14 2.432,04
  1.1.1.1.15. : Categorië IV (Ancienniteït 14 tot 20)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  14 15 16 17 18 19 20
  0 2.462,40 2.492,44 2.522,94 2.553,29 2.583,66 2.613,55 2.643,40
  1 2.477,42 2.507,71 2.538,07 2.568,49 2.598,67 2.641,26
  2 2.492,44 2.522,94 2.553,29 2.583,66 2.613,55
  3 2.507,71 2.538,07 2.568,49 2.598,67
  4 2.522,94 2.553,29 2.583,66
  5 2.538,07 2.568,49
  6 2.553,29
  1.1.1.1.16. : Categorië V (Ancienniteït 0 tot 5)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  Aanvangswedde 1 2 3 4 5
  0 2.266,68 2.306,03 2.345,28 2.384,61 2.424,07 2.463,35
  1 2.286,22 2.325,65 2.365,13 2.404,40 2.443,77 2.483,05
  2 2.306,03 2.345,28 2.384,61 2.424,07 2.463,35 2.502,74
  3 2.325,65 2.365,13 2.404,40 2.443,77 2.483,05 2.522,35
  4 2.345,28 2.384,61 2.424,07 2.463,35 2.502,74 2.541,91
  5 2.365,13 2.404,40 2.443,77 2.483,05 2.522,35 2.561,67
  6 2.384,61 2.424,07 2.463,35 2.502,74 2.541,91 2.581,20
  7 2.404,40 2.443,77 2.483,05 2.522,35 2.561,67 2.600,93
  8 2.424,07 2.463,35 2.502,74 2.541,91 2.581,20 2.620,25
  9 2.443,77 2.483,05 2.522,35 2.561,67 2.600,93 2.639,42
  10 2.463,35 2.502,74 2.541,91 2.581,20 2.620,25 2.658,76
  11 2.483,05 2.522,35 2.561,67 2.600,93 2.639,42 2.677,97
  12 2.502,74 2.541,91 2.581,20 2.620,25 2.658,76 2.697,35
  13 2.522,35 2.561,67 2.600,93 2.639,42 2.677,97 2.716,61
  14 2.541,91 2.581,20 2.620,25 2.658,76 2.697,35 2.735,85
  15 2.561,67 2.600,93 2.639,42 2.677,97 2.716,61 2.755,00
  16 2.581,20 2.620,25 2.658,76 2.697,35 2.735,85
  17 2.600,93 2.639,42 2.677,97 2.716,61
  18 2.620,25 2.658,76 2.697,35
  19 2.639,42 2.677,97
  20 2.658,76
  1.1.1.1.17. : Categorië V (Ancienniteït 6 tot 13)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  6 7 8 9 10 11 12 13
  0 2.502,74 2.541,91 2.581,20 2.620,25 2.658,76 2.697,35 2.735,85 2.774,04
  1 2.522,35 2.561,67 2.600,93 2.639,42 2.677,97 2.716,61 2.755,00 2.792,74
  2 2.541,91 2.581,20 2.620,25 2.658,76 2.697,35 2.735,85 2.774,04 2.811,65
  3 2.561,67 2.600,93 2.639,42 2.677,97 2.716,61 2.755,00 2.792,74 2.830,47
  4 2.581,20 2.620,25 2.658,76 2.697,35 2.735,85 2.774,04 2.811,65 2.849,41
  5 2.600,93 2.639,42 2.677,97 2.716,61 2.755,00 2.792,74 2.830,47 2.868,42
  6 2.620,25 2.658,76 2.697,35 2.735,85 2.774,04 2.811,65 2.849,41 2.887,21
  7 2.639,42 2.677,97 2.716,61 2.755,00 2.792,74 2.830,47 2.868,42 2.906,17
  8 2.658,76 2.697,35 2.735,85 2.774,04 2.811,65 2.849,41 2.887,21
  9 2.677,97 2.716,61 2.755,00 2.792,74 2.830,47 2.868,42
  10 2.697,35 2.735,85 2.774,04 2.811,65 2.849,41
  11 2.716,61 2.755,00 2.792,74 2.830,47
  12 2.735,85 2.774,04 2.811,65
  13 2.755,00 2.792,74
  14 2.774,04
  1.1.1.1.18. : Categorië V (Ancienniteït 14 tot 20)
  ERVARING ANCIENNITEIT
  14 15 16 17 18 19 20
  0 2.811,65 2.849,41 2.887,21 2.925,04 2.962,93 3.000,56 3.038,00
  1 2.830,47 2.868,42 2.906,17 2.943,95 2.981,70 3.019,70
  2 2.849,41 2.887,21 2.925,04 2.962,93 3.000,56
  3 2.868,42 2.906,17 2.943,95 2.981,70
  4 2.887,21 2.925,04 2.962,93
  5 2.906,17 2.943,95
  6 2.925,04

  1.1.1.2. : Minder dan 21 jaar

  LEEFTIJD CATEGORIE
  I II II Bis III IV V
  Vanaf 16 tot 20 jaar 1.722,95 1.808,30 1.846,64 1.893,81 2.039,24 2.266,68

  1.1.1.3. : Studenten

  LEEFTIJD CATEGORIE
  I II II Bis III IV V
  20 jaar 1.710,56 1.795,91 1.834,25 1.881,42 2.026,85 2.254,29
  19 jaar 1.698,16 1.783,51 1.821,85 1.869,02 2.014,45 2.241,89
  18 jaar 1.685,77 1.771,12 1.809,46 1.856,63 2.002,06 2.229,50
  17 jaar 1.623,79 1.709,14 1.747,48 1.794,65 1.940,08 2.167,52
  16 jaar 1.599,00 1.684,35 1.722,69 1.769,86 1.915,29 2.142,73

  1.1.2. : Verkopers die alleen werken in een kleine winkel

  De verkopers die alleen werken in een kleine winkel, hetzij van de tweede categorie, hetzij van de derde categorie, waarvan het loon geheel of gedeeltelijk veranderlijk is, genieten de waarborg van het minimummaandloon van hun categorie.
  De tegenwaarde in geld van de voordelen in natura maakt deel uit van het hierboven vastgesteld minimummaandloon.
  Voor deze categorie van verkopers is het mini-mummaandloon niet meer gebonden aan de opklimming in de loonschaal van hun categorie.

  1.1.3. : Bedienden waarvan het loon volledig of gedeeltelijk veranderlijk is

  Voor de bedienden waarvan het loon volledig of gedeeltelijk veranderlijk is, vult de werkgever het bedrag aan wanneer het minimum maandloon niet wordt bereikt.
  Het geheel van de aanvullingen is verhaalbaar op het jaarlijks gemiddelde van de veranderlijke lonen.
  Elke onderneming bepaalt de splitsing, aangepast aan haar eigen stelsel en stelt de verhaalmodaliteiten van de eventueel toegekende aanvullingen vast.

  1.1.4. : Filiaalhouders

  De filiaalhouders die alleen werken genieten ten minste de loonschaal van de derde categorie.
  Volgens hun classificatie genieten de andere filiaalhouders ten minste hetzij de loonschaal van de vierde categorie, hetzij deze van de vijfde categorie.

  1.2. : Minimumuurlonen werklieden

  1.2.1. : 16 jaar of meer

  CATEGORIE
  I II III IV V VI
  12,3535 12,5720 13,0520 13,8125 14,9945 15,7665

  1.2.2. : Studenten

  LEEFTIJD CATEGORIE
  I II III IV V VI
  20 jaar 12,2740 12,4925 12,9725 13,7330 14,9150 15,6870
  19 jaar 12,1950 12,4135 12,8935 13,6540 14,8360 15,6080
  18 jaar 12,1155 12,3340 12,8140 13,5745 14,7565 15,5285
  17 jaar 11,7175 11,9360 12,4160 13,1765 14,3585 15,1305
  16 jaar 11,5590 11,7775 12,2575 13,0180 14,2000 14,9720

  1.3. : Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

  De werknemers die gewoonlijk zijn tewerkgesteld gedurende periodes welke minder dan een kalandermaand bedragen worden echter van de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen uitgesloten.

  Het gemiddeld minimum maandinkomen houdt in :
  - het maandloon gewaarborgd door de loonschalen vastgesteld door het paritair comité, de collectieve ondernemingsovereenkomsten of de individuele arbeidsovereenkomsten;
  - de tegenwaarde per maand van de commissies, premies en andere voordelen, eventueel in natura betaald, welke worden toegekend ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité, een collectieve ondernemingsovereenkomst, de individuele arbeidsovereenkomst, het gebruik.

  Worden evenwel uitgesloten voor de bepaling van het gemiddeld minimum maandinkomen :
  - de aanvullingen voor overwerk vastgesteld bij artikel 29, § 1 van de arbeidswet van 16 maart 1971;
  - de voordelen bedoeld door de bepalingen van arti-kel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders;
  - de premies of vergoedingen uitgekeerd wegens werkelijke kosten gedragen door de werknemers.

  Voor de werknemers met een onvolledige dienstbetrekking, wordt het gemiddeld minimum maandinkomen berekend in verhouding tot de wekelijkse duurtijd van de arbeidsprestaties.
  Onder "volledige arbeidsprestaties" wordt verstaan : de werkelijk geleverde arbeid ten belope van de wekelijkse duur van de arbeid, zoals vastgesteld in hoofdstuk II van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de wekelijkse arbeidsduur gesloten op 18 september 1997 in het Paritair Comité van de grote kleinhandelszaken en gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1999.

  Voor de werknemers die met volledig of gedeeltelijk veranderlijke lonen worden betaald, wordt het gemiddeld minimum maandinkomen berekend op basis van het gemiddelde van de maandinkomens van de laatste twaalf maanden.
  Voor de bepaling van het gemiddeld minimum maandinkomen wordt geen rekening gehouden met onvolledige werkmaanden.
  Wanneer aan de arbeidsovereenkomst voor bedienden of werklieden een einde wordt gemaakt vóór het verstrijken van de twaalf maanden, wordt het gemiddeld minimum maandinkomen berekend op basis van de maanden tijdens dewelke de werknemer was tewerkgesteld.

  1.3.1. : Bedienden

  LEEFTIJD
  21 jaar en meer 1.768,29
  20 jaar 1.710,96
  19 jaar 1.678,16
  18 jaar 1.678,16
  17 jaar 1.415,16
  16 jaar 1.301,43

  1.3.2. : Arbeiders

  LEEFTIJD
  21 jaar en meer 11,6595
  20 jaar 11,2810
  19 jaar 11,0650
  18 jaar 11,0650
  17 jaar 9,3315
  16 jaar 8,5800

  1.4. : Flexiloon

  In dit paritair comité kunnen per 1 januari 2018 flexi-jobwerknemers worden tewerkgesteld.

  Het Flexiloon bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.

  Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald.

  Voor het bedrag van het Flexiloon wordt verwezen naar het paritair comité 302 – Hotelbedrijf.