Zoeken:

Paritair Comité 2020100: MIDDELGROTE LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN

afdrukken
 • 1. : Minimummaandloon

  1.1. : Administratief en verkooppersoneel

  De bedienden van de eerste categorie met een anciënniteit van 6 maanden in de onderneming bevinden zich in de 2e categorie.

  1.1.1. : Bedienden

  Anciënniteit (in jaren)
  CAT. 1 CAT. 2 CAT. 2 bis CAT. 3 CAT. 4 CAT. 5
  0 1.674,42 1.721,28 1.800,27 1.926,15
  1 1.674,42 1.722,56 1.826,14 1.951,13
  2 1.675,79 1.755,98 1.851,22 1.975,98 2.126,32
  3 1.696,49 1.789,17 1.891,05 2.000,97 2.151,72
  4 1.717,21 1.821,04 1.863,37 1.931,28 2.026,03 2.176,43
  5 1.737,79 1.851,22 1.893,53 1.971,33 2.076,13 2.231,63
  6 1.758,84 1.881,43 1.923,74 2.011,56 2.126,32 2.286,66
  7 1.779,48 1.911,37 1.953,69 2.051,70 2.176,43 2.342,07
  8 1.800,27 1.941,20 1.983,52 2.091,52 2.226,47 2.396,79
  9 1.819,90 1.971,33 2.013,64 2.131,56 2.276,20 2.451,94
  10 1.838,63 1.984,21 2.026,54 2.171,84 2.326,29 2.507,05
  11 1.838,63 1.984,21 2.026,54 2.211,76 2.376,45 2.562,01
  12 1.857,51 2.031,23 2.073,48 2.252,23 2.426,62 2.616,71
  13 1.857,51 2.031,23 2.073,48 2.252,23 2.476,96 2.672,03
  14 1.876,43 2.061,26 2.103,51 2.292,08 2.526,90 2.728,12
  16 1.895,13 2.091,52 2.133,85 2.331,99 2.577,05 2.782,19
  19 1.913,90 2.121,38 2.163,72 2.372,14 2.627,11 2.858,17
  20 1.932,91 2.151,72 2.193,96 2.412,39 2.677,37 2.892,20
  22 2.452,19 2.750,27 2.947,12
  24 2.777,42 3.010,87

  1.2. : Filiaalhouders

  In het geval dat het baremaloon van de filiaalhouder lager ligt dan de geschoolde eerste verkoper (Cat.4), moeten ook het variabel loon en de eventuele andere voordelen van allerlei aard in rekening worden gebracht.
  Ligt het samengestelde loon van de filiaalhouder op dat moment nog lager dan de geschoolde eerste verkoper (Cat.4), wordt het (samengestelde) loon van de filiaalhouder opgetrokken tot dat baremaloon.

  1.2.1. : Die alleen voor de verkoop instaan en bij hun werkplaats een woonst genieten ten laste van de werkgever

  Minimum maandinkomen
  Bedrag 1.636,59
  Het hierboven vermelde bedrag wordt verhoogd met een commissieloon dat ten minste 3% bedraagt van de schijf van het gemiddeld maandelijks omzetcijfer hoger dan 9710,05€ en dit tot dit verhoogde bedrag gelijk wordt aan : 2.049,35

  1.2.2. : Die alleen voor de verkoop instaan en bij hun werkplaats geen woonst genieten ten laste van de werkgever

  Minimum maandinkomen
  Bedrag 2.049,35

  1.2.3. : Winkels of filialen die verkooppersoneel en/of winkelkassiers tewerkstellen

  Minimum maandinkomen
  1 of 10 verkooppersoneelsleden en/ of winkelkassiers 2.226,62
  11 of 20 verkooppersoneelsleden en/ of winkelkassiers 2.527,19
  Meer dan 20 verkooppersoneelsleden en/ of winkelkassiers 3.084,04

  1.3. : Studenten

  Deze percentages moeten worden toegepast op het aanvangsloon (0 jaar anciënniteit) van de desbetreffende functiecategorie.
  Leeftijd
  21 jaar en meer 100%
  20 jaar 96%
  19 jaar 92%
  18 jaar 88%
  17 jaar 84%
  16 jaar 80%

  2. : Gemiddeld minimum maandinkomen

  Voor de definitie en de toepassingsmodaliteiten van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen : zie CAO nr 125.195

  Het GGMMI is niet van toepassing :
  1° op de bedienden die gewoonlijk zijn tewerkgesteld gedurende een periode welke minder dan een kalendermaand bedraagt;
  2° op de personen die zijn tewerkgesteldin een familieonderneming waar gewoonlijk alleen bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen arbeid verrichten onder het uitsluitend gezag van de vader, de moeder of de voogd.

  Voor het bediendepersoneel dat met onvolledige dienstbetrekking is tewerkgesteld, wordt het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen berekend naar rata van de duur van de maandelijkse arbeidsprestatie.

  2.1. : Werknemers met een vast contract

  Leeftijd
  Minder 6 maanden 6 maanden 12 maanden
  21 jaar 1.763,74 1.808,64 1.859,40

  2.2. : Studenten

  Leeftijd
  Minder 6 maanden 6 maanden 12 maanden
  22 jaar 1.859,38
  21 jaar 1.763,69 1.808,59 1.859,38
  20 jaar 1.657,87 1.700,07 1.747,82
  19 jaar 1.552,05 1.591,56 1.636,25
  18 jaar 1.446,23 1.483,04 1.524,69
  17 jaar 1.340,40 1.374,53 1.413,13
  16 jaar en minder 1.234,58 1.266,01 1.301,57

  3. : Flexiloon

  In dit paritair comité kunnen per 1 januari 2018 flexi-jobwerknemers worden tewerkgesteld.

  Het Flexiloon bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.

  Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald.

  Voor het bedrag van het Flexiloon wordt verwezen naar het paritair comité 302 – Hotelbedrijf.