Zoeken:

Paritair Comité 1060200: BETONINDUSTRIE

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 17/12/2021 )
   • Indexatie met 2% in 12/2021 voor de minimumlonen en de reële lonen.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. UURLONEN : ANDEREN DAN STUDENTEN

  Onder "intreder" wordt verstaan : een arbeider gerangschikt in de 3 eerstgenoemde categorieën, met in totaal minder dan 6 maanden anciënniteit in de sector. Tijdens de eerste 6 maanden van zijn tewerkstelling in de sector wordt de intreder opgeleid volgens de bepalingen van het opleidingsplan in bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Indien deze voorwaarden ingevuld zijn dan mag het uurloon gedurende max. 6 maanden tewerkstelling in een onderneming van de sector vastgelegd worden op 90% van de in de onderneming voorziene verloning voor de desbetreffende categorie. Na deze periode is het loon aan 100% van toepassing.

  Categorie
  0 6
  Hulparbeiders 14,7479 16,3866
  Geoefenden 2e categorie 14,8523 16,5026
  Geoefenden 1e categorie 15,0395 16,7105
  Vaklieden 2e categorie 17,0879 17,0879
  Vaklieden 1e categorie 17,6266 17,6266
  Kuisman(-vrouw) 14,5978 14,5978

  1.2. UURLONEN : STUDENTEN

  11,4706