Zoeken:

Paritair Comité 1060200: BETONINDUSTRIE

afdrukken
   • Toestand op 22/07/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/11/2019 )
   • CAO-loonsverhoging met 1.1% in 6/2019 voor de minimumlonen en de reële lonen.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. UURLONEN : ANDEREN DAN STUDENTEN

  Onder "intreder" wordt verstaan : een arbeider gerangschikt in de 3 eerstgenoemde categorieën, met in totaal minder dan 6 maanden anciënniteit in de sector. Tijdens de eerste 6 maanden van zijn tewerkstelling in de sector wordt de intreder opgeleid volgens de bepalingen van het opleidingsplan in bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Indien deze voorwaarden ingevuld zijn dan mag het uurloon gedurende max. 6 maanden tewerkstelling in een onderneming van de sector vastgelegd worden op 90% van de in de onderneming voorziene verloning voor de desbetreffende categorie. Na deze periode is het loon aan 100% van toepassing.

  Categorie Anciënniteit (maanden)
  0 6
  Hulparbeiders 14,1753 15,7503
  Geoefenden 2e categorie 14,2756 15,8618
  Geoefenden 1e categorie 14,4554 16,0616
  Vaklieden 2e categorie 16,4243 16,4243
  Vaklieden 1e categorie 16,9422 16,9422
  Kuisman(-vrouw) 14,0310 14,0310

  1.2. UURLONEN : STUDENTEN

  11,0252