Zoeken:

Paritair Comité 1110030: ONDERNEMINGEN WELKE BRUGGEN EN METALEN GEBINTEN MONTEREN

afdrukken
   • Toestand op 11/06/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 02/07/2020 )
   • Indexatie met 1,01% in 7/2020. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    De ondernemingen kunnen op 1 juli 2019 de beschikbare maximale loonmarge van 1,1% van de loonmassa op een bedrijfsspecifieke manier invullen via een overdraagbare ondernemingsenveloppe. De besteding ervan kan enkel op ondernemingsvlak onderhandeld worden. De werkelijke bruto uurlonen van de arbeiders worden verhoogd met 1,1 % op 1juli 2019 indien het overleg op ondernemingsvlak tegen 30 september 2019 of de later overeengekomen datum niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst of bij gebrek aan goedkeuring door het paritair comité van het voorstel van bedrijfsspecifieke besteding.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 111).

    Onderhavig barema is niet van toepassing op ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor het bouwbedrijf en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het verhuren van diensten en/of materieel voor het uitvoeren van allerlei hijswerken, of het uitvoeren zelf van allerlei hijswerken.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u

  Basislonen worden toegepast in het atelier en voor de verplaatsingen, Effectieve Lonen (= basislonen + ongeveer 18% als gevarenpremie) op de werf.

  1.1. UURLONEN : BASIS

  Klasse Loongrenzen
  Min. Max.
  I Werkman in opleiding 13,1544 13,6740
  II Keur-hulpwerkman 13,4493 13,9802
  III Geoefende werkman 13,8256 14,6588
  IV Keurgeoefende werkman 14,1608 15,0568
  V Specialist werkman 14,4782 15,4332
  VI Geschoolde werkman 14,9645 15,7057
  VII Keur-geschoolde 15,2118 16,1039
  VIII Specialist geschoolde 15,5881 16,5758
  IX Brigadier 15,7134 16,6865
  X Meestergast 16,6126 17,6525

  1.2. UURLONEN : EFFECTIEF

  Klasse Loongrenzen
  Min. Max.
  I Werkman in opleiding 15,5249 16,1226
  II Keur-hulpwerkman 15,8535 16,5095
  III Geoefende werkman 16,3068 17,3021
  IV Keurgeoefende werkman 16,7052 17,7854
  V Specialist werkman 17,0850 18,2464
  VI Geschoolde werkman 17,6711 18,5484
  VII Keur-geschoolde 17,9770 19,0424
  VIII Specialist geschoolde 18,4085 19,6025
  IX Brigadier 18,5779 19,7578
  X Meestergast 19,6729 20,9007