Zoeken:

Paritair Comité 1110030: ONDERNEMINGEN WELKE BRUGGEN EN METALEN GEBINTEN MONTEREN

afdrukken
   • Toestand op 13/06/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 22/08/2018 )
   • Indexatie met 1,44% in 07/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 111).

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Onderhavig barema is niet van toepassing op ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor het bouwbedrijf en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het verhuren van diensten en/of materieel voor het uitvoeren van allerlei hijswerken, of het uitvoeren zelf van allerlei hijswerken.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u

  Basislonen worden toegepast in het atelier en voor de verplaatsingen, Effectieve Lonen (= basislonen + ongeveer 18% als gevarenpremie) op de werf.

  1.1. UURLONEN : BASIS

  Klasse Loongrenzen
  Min. Max.
  I Werkman in opleiding 12,6348 13,1339
  II Keur-hulpwerkman 12,9180 13,4280
  III Geoefende werkman 13,2795 14,0797
  IV Keurgeoefende werkman 13,6015 14,4620
  V Specialist werkman 13,9062 14,8236
  VI Geschoolde werkman 14,3734 15,0854
  VII Keur-geschoolde 14,6110 15,4679
  VIII Specialist geschoolde 14,9723 15,9211
  IX Brigadier 15,0928 16,0274
  X Meestergast 15,9564 16,9552

  1.2. UURLONEN : EFFECTIEF

  Klasse Loongrenzen
  Min. Max.
  I Werkman in opleiding 14,9117 15,4858
  II Keur-hulpwerkman 15,2273 15,8574
  III Geoefende werkman 15,6626 16,6187
  IV Keurgeoefende werkman 16,0454 17,0829
  V Specialist werkman 16,4102 17,5257
  VI Geschoolde werkman 16,9731 17,8157
  VII Keur-geschoolde 17,2669 18,2902
  VIII Specialist geschoolde 17,6813 18,8282
  IX Brigadier 17,8440 18,9773
  X Meestergast 18,8958 20,0751