NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1110030: ONDERNEMINGEN WELKE BRUGGEN EN METALEN GEBINTEN MONTEREN

afdrukken
   • Toestand op 13/07/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/06/2019 )
   • Indexatie met 1,95% in 7/2019. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 111).

    Onderhavig barema is niet van toepassing op ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor het bouwbedrijf en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het verhuren van diensten en/of materieel voor het uitvoeren van allerlei hijswerken, of het uitvoeren zelf van allerlei hijswerken.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u

  Basislonen worden toegepast in het atelier en voor de verplaatsingen, Effectieve Lonen (= basislonen + ongeveer 18% als gevarenpremie) op de werf.

  1.1. UURLONEN : BASIS

  Klasse Loongrenzen
  Min. Max.
  I Werkman in opleiding 12,8812 13,3900
  II Keur-hulpwerkman 13,1699 13,6898
  III Geoefende werkman 13,5386 14,3543
  IV Keurgeoefende werkman 13,8667 14,7439
  V Specialist werkman 14,1774 15,1128
  VI Geschoolde werkman 14,6537 15,3795
  VII Keur-geschoolde 14,8959 15,7694
  VIII Specialist geschoolde 15,2643 16,2315
  IX Brigadier 15,3871 16,3400
  X Meestergast 16,2675 17,2858

  1.2. UURLONEN : EFFECTIEF

  Klasse Loongrenzen
  Min. Max.
  I Werkman in opleiding 15,2025 15,7878
  II Keur-hulpwerkman 15,5242 16,1666
  III Geoefende werkman 15,9680 16,9428
  IV Keurgeoefende werkman 16,3583 17,4160
  V Specialist werkman 16,7303 17,8675
  VI Geschoolde werkman 17,3041 18,1631
  VII Keur-geschoolde 17,6036 18,6469
  VIII Specialist geschoolde 18,0261 19,1953
  IX Brigadier 18,1919 19,3474
  X Meestergast 19,2643 20,4666

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites