Zoeken:

Paritair Comité 1110030: ONDERNEMINGEN WELKE BRUGGEN EN METALEN GEBINTEN MONTEREN

afdrukken
   • Toestand op 14/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 05/08/2019 )
   • Indexatie met 1,95% in 7/2019. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    CAO-loonsverhoging met 1,1 % in 07/2019 voor de minimumlonen. De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie.
    De ondernemingen kunnen op 1 juli 2019 de beschikbare maximale loonmarge van 1,1% van de loonmassa op een bedrijfsspecifieke manier invullen via een overdraagbare ondernemingsenveloppe. De besteding ervan kan enkel op ondernemingsvlak onderhandeld worden. De werkelijke bruto uurlonen van de arbeiders worden verhoogd met 1,1 % op 1juli 2019 indien het overleg op ondernemingsvlak tegen 30 september 2019 of de later overeengekomen datum niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst of bij gebrek aan goedkeuring door het paritair comité van het voorstel van bedrijfsspecifieke besteding.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 111).

    Onderhavig barema is niet van toepassing op ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor het bouwbedrijf en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het verhuren van diensten en/of materieel voor het uitvoeren van allerlei hijswerken, of het uitvoeren zelf van allerlei hijswerken.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u

  Basislonen worden toegepast in het atelier en voor de verplaatsingen, Effectieve Lonen (= basislonen + ongeveer 18% als gevarenpremie) op de werf.

  1.1. UURLONEN : BASIS

  Klasse Loongrenzen
  Min. Max.
  I Werkman in opleiding 13,0229 13,5373
  II Keur-hulpwerkman 13,3148 13,8404
  III Geoefende werkman 13,6874 14,5122
  IV Keurgeoefende werkman 14,0192 14,9062
  V Specialist werkman 14,3334 15,2789
  VI Geschoolde werkman 14,8149 15,5487
  VII Keur-geschoolde 15,0597 15,9429
  VIII Specialist geschoolde 15,4322 16,4101
  IX Brigadier 15,5563 16,5197
  X Meestergast 16,4465 17,4760

  1.2. UURLONEN : EFFECTIEF

  Klasse Loongrenzen
  Min. Max.
  I Werkman in opleiding 15,3697 15,9614
  II Keur-hulpwerkman 15,6950 16,3444
  III Geoefende werkman 16,1437 17,1291
  IV Keurgeoefende werkman 16,5382 17,6076
  V Specialist werkman 16,9142 18,0640
  VI Geschoolde werkman 17,4944 18,3629
  VII Keur-geschoolde 17,7972 18,8520
  VIII Specialist geschoolde 18,2244 19,4065
  IX Brigadier 18,3921 19,5602
  X Meestergast 19,4762 20,6917