Zoeken:

Paritair Comité 1110030: ONDERNEMINGEN WELKE BRUGGEN EN METALEN GEBINTEN MONTEREN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 01/07/2021 )
   • Indexatie met 0,79% in 7/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    De ondernemingen kunnen op 1 juli 2019 de beschikbare maximale loonmarge van 1,1% van de loonmassa op een bedrijfsspecifieke manier invullen via een overdraagbare ondernemingsenveloppe. De besteding ervan kan enkel op ondernemingsvlak onderhandeld worden. De werkelijke bruto uurlonen van de arbeiders worden verhoogd met 1,1 % op 1juli 2019 indien het overleg op ondernemingsvlak tegen 30 september 2019 of de later overeengekomen datum niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst of bij gebrek aan goedkeuring door het paritair comité van het voorstel van bedrijfsspecifieke besteding.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 111).

    Onderhavig barema is niet van toepassing op ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor het bouwbedrijf en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het verhuren van diensten en/of materieel voor het uitvoeren van allerlei hijswerken, of het uitvoeren zelf van allerlei hijswerken.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u

  Basislonen worden toegepast in het atelier en voor de verplaatsingen, Effectieve Lonen (= basislonen + ongeveer 18% als gevarenpremie) op de werf.

  1.1. UURLONEN : BASIS

  Klasse Loongrenzen
  Min. Max.
  I Werkman in opleiding 13,2583 13,7820
  II Keur-hulpwerkman 13,5555 14,0906
  III Geoefende werkman 13,9348 14,7746
  IV Keurgeoefende werkman 14,2727 15,1757
  V Specialist werkman 14,5926 15,5551
  VI Geschoolde werkman 15,0827 15,8298
  VII Keur-geschoolde 15,3320 16,2311
  VIII Specialist geschoolde 15,7112 16,7067
  IX Brigadier 15,8375 16,8183
  X Meestergast 16,7438 17,7920

  1.2. UURLONEN : EFFECTIEF

  Klasse Loongrenzen
  Min. Max.
  I Werkman in opleiding 15,6475 16,2500
  II Keur-hulpwerkman 15,9787 16,6399
  III Geoefende werkman 16,4356 17,4388
  IV Keurgeoefende werkman 16,8372 17,9259
  V Specialist werkman 17,2200 18,3905
  VI Geschoolde werkman 17,8107 18,6949
  VII Keur-geschoolde 18,1190 19,1928
  VIII Specialist geschoolde 18,5539 19,7574
  IX Brigadier 18,7247 19,9139
  X Meestergast 19,8283 21,0658