Paritair Comité 1270000: HANDEL IN BRANDSTOFFEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 17/01/2022 )
   • Bekijk de lijst met bestaande Sub Comités hier.
   • Loonverhoging met 0,4% in 1/2022.
    Indexatie met 3,22% in 1/2022.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    Zoals voorzien in artikel 7 van de CAO van 18 september 2019 betreffende het indexatiemechanisme (nr.154082/CO/127), zal deze conventionele verhoging worden toegepast na berekening van de indexverhoging die jaarlijks op 1 januari plaats vindt op basis van het indexcijfer van de maand november van het vorige jaar.
    Opheffing van PSC 1270200 op 01/07/2016 (KB van 26/01/2016). De gegevens van PSC 1270200 van vóór 01/07/2016 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van dit PSC.
    Bij CAO van 01/03/2016 (133107) neemt PC 1270000 vanaf 01/07/2016 de rechten en plichten van PSC 1270200 over in het kader van de overgang van de werkgevers en werknemers die daaronder ressorteren naar PC 1270000. De vermelde CAO’s en andere akkoorden van PSC 1270200 worden overgedragen naar PC 1270000. Ze zullen dus integraal van toepassing zijn op het niveau van het PC 1270000 en binden de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het PC 1270000.
    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
     • 1.1. KLASSE : I
     • 1.2. KLASSE : II
     • 1.3. KLASSE : III
     • 1.4. KLASSE : IV
     • 1.5. KLASSE : V
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. KLASSE : I

  CODE BERENSCHOT
  0 - 3 > 3 > 10 > 15
  PC127-001 12,33 12,64 12,77 12,94

  1.2. KLASSE : II

  CODE BERENSCHOT
  0 - 3 > 3 > 10 > 15
  PC127-002 12,55 12,86 12,97 13,18
  PC127-003 12,55 12,86 12,97 13,18

  1.3. KLASSE : III

  CODE BERENSCHOT
  0 - 3 > 3 > 10 > 15
  PC127-004 13,43 13,77 13,89 14,11
  PC127-005 13,43 13,77 13,89 14,11
  PC127-006 13,43 13,77 13,89 14,11

  1.4. KLASSE : IV

  CODE BERENSCHOT
  0 - 3 > 3 > 10 > 15
  PC127-007 13,70 14,04 14,18 14,38
  PC127-008 13,70 14,04 14,18 14,38
  PC127-009 13,70 14,04 14,18 14,38
  PC127-010 13,70 14,04 14,18 14,38
  PC127-011 13,70 14,04 14,18 14,38

  1.5. KLASSE : V

  CODE BERENSCHOT
  0 - 3 > 3 > 10 > 15
  PC127-012 13,82 14,18 14,32 14,51