Paritair Comité 1270000: HANDEL IN BRANDSTOFFEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 09/02/2023 )
   • Bekijk de lijst met bestaande Sub Comités hier.
   • Loonverhoging met 0,4% in 1/2022.
    Indexatie met 3,22% in 1/2022.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    Zoals voorzien in artikel 7 van de CAO van 18 september 2019 betreffende het indexatiemechanisme (nr.154082/CO/127), zal deze conventionele verhoging worden toegepast na berekening van de indexverhoging die jaarlijks op 1 januari plaats vindt op basis van het indexcijfer van de maand november van het vorige jaar.
    Opheffing van PSC 1270200 op 01/07/2016 (KB van 26/01/2016). De gegevens van PSC 1270200 van vóór 01/07/2016 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van dit PSC.
    Bij CAO van 01/03/2016 (133107) neemt PC 1270000 vanaf 01/07/2016 de rechten en plichten van PSC 1270200 over in het kader van de overgang van de werkgevers en werknemers die daaronder ressorteren naar PC 1270000. De vermelde CAO’s en andere akkoorden van PSC 1270200 worden overgedragen naar PC 1270000. Ze zullen dus integraal van toepassing zijn op het niveau van het PC 1270000 en binden de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het PC 1270000.
    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
     • 1.1. KLASSE : I
     • 1.2. KLASSE : II
     • 1.3. KLASSE : III
     • 1.4. KLASSE : IV
     • 1.5. KLASSE : V
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. KLASSE : I

  CODE BERENSCHOT ANCIËNNITEIT (JAAR)
  0 - 3 > 3 > 10 > 15
  PC127-001 12,3844 12,6941 12,8222 13,0036

  1.2. KLASSE : II

  CODE BERENSCHOT ANCIËNNITEIT (JAAR)
  0 - 3 > 3 > 10 > 15
  PC127-002 12,5980 12,9183 13,0357 13,2279
  PC127-003 12,5980 12,9183 13,0357 13,2279

  1.3. KLASSE : III

  CODE BERENSCHOT ANCIËNNITEIT (JAAR)
  0 - 3 > 3 > 10 > 15
  PC127-004 13,4840 13,8257 13,9538 14,1567
  PC127-005 13,4840 13,8257 13,9538 14,1567
  PC127-006 13,4840 13,8257 13,9538 14,1567

  1.4. KLASSE : IV

  CODE BERENSCHOT ANCIËNNITEIT (JAAR)
  0 - 3 > 3 > 10 > 15
  PC127-007 13,7510 14,0926 14,2313 14,4343
  PC127-008 13,7510 14,0926 14,2313 14,4343
  PC127-009 13,7510 14,0926 14,2313 14,4343
  PC127-010 13,7510 14,0926 14,2313 14,4343
  PC127-011 13,7510 14,0926 14,2313 14,4343

  1.5. KLASSE : V

  CODE BERENSCHOT ANCIËNNITEIT (JAAR)
  0 - 3 > 3 > 10 > 15
  PC127-012 13,8791 14,2313 14,3703 14,5732