NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1270000: HANDEL IN BRANDSTOFFEN

afdrukken
   • Toestand op 16/04/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 29/08/2017 )
   • Bekijk de lijst met bestaande Sub Comités hier.
   • Indexatie met 2% in 06/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Opheffing van PSC 1270200 op 01/07/2016 (KB van 26/01/2016). De gegevens van PSC 1270200 van vóór 01/07/2016 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van dit PSC.
    Bij CAO van 01/03/2016 (133107) neemt PC 1270000 vanaf 01/07/2016 de rechten en plichten van PSC 1270200 over in het kader van de overgang van de werkgevers en werknemers die daaronder ressorteren naar PC 1270000. De vermelde CAO’s en andere akkoorden van PSC 1270200 worden overgedragen naar PC 1270000. Ze zullen dus integraal van toepassing zijn op het niveau van het PC 1270000 en binden de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het PC 1270000.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Categorie Anciënniteit (jaren)
  0 3 10 15
  Alle werklieden en werksters 11,3645 11,6624 11,7711 11,9474
  Autovoerder 11,8836 12,1811 12,2899 12,4659
  Voerder tankwagen 12,3794 12,6769 12,7857 12,9617

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites