Paritair Comité 2140000: TEXTIELNIJVERHEID

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 01/03/2022 )
   • Indexatie met 2% in 1/2022.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn nooit sectorale studentenlonen geweest. Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing maar enkel voor de werknemers onder de 1 jaar met een studentenovereenkomst.
   • Inhoudstafel

 • 1. MAANDELIJKSE BEDRAGEN : VANAF 21 JAAR

  De ervaringsopbouw start op de leeftijd van 21 jaar.
  Ervaring (jaren)
  1 2 3 4 5 6
  0 2.093,07 2.137,77 2.210,38 2.255,09 2.340,98 2.454,92
  1 2.113,42 2.160,58 2.235,10 2.278,90 2.372,88 2.493,22
  2 2.133,88 2.183,65 2.260,07 2.304,02 2.405,26 2.532,10
  3 2.154,61 2.206,98 2.285,36 2.329,83 2.438,06 2.571,62
  4 2.175,53 2.230,59 2.310,92 2.355,88 2.471,32 2.611,78
  5 2.196,65 2.254,46 2.336,76 2.382,28 2.505,06 2.652,57
  6 2.218,02 2.278,56 2.362,92 2.408,96 2.539,25 2.694,01
  7 2.239,55 2.302,94 2.389,41 2.435,96 2.573,90 2.736,14
  8 2.261,33 2.327,57 2.416,18 2.463,24 2.609,08 2.778,90
  9 2.283,35 2.352,50 2.443,24 2.490,83 2.644,71 2.822,36
  10 2.305,54 2.377,68 2.470,60 2.518,79 2.680,90 2.866,51
  11 2.327,97 2.403,15 2.498,32 2.547,01 2.717,56 2.911,41
  12 2.350,64 2.428,93 2.526,32 2.575,59 2.754,74 2.957,00
  13 2.373,50 2.454,93 2.554,67 2.604,52 2.792,43 3.003,29
  14 2.396,63 2.481,26 2.583,32 2.633,73 2.830,63 3.050,35
  16 2.419,96 2.507,88 2.612,31 2.663,31 2.869,40 3.098,17
  18 2.443,53 2.534,76 2.641,65 2.693,20 2.908,68 3.146,73
  20 2.467,36 2.561,96 2.671,30 2.724,23 2.948,52 3.196,07
  22 2.491,39 2.589,48 2.701,33 2.754,08 2.988,97 3.246,22
  24 2.515,70 2.617,26 2.731,64 2.785,06 3.029,91 3.297,15

  2. MAANDELIJKSE BEDRAGEN : BIJZONDERE GEVALLEN

  - De bediende waarvan de functie behoort tot de catégorie 1 van de functieclassificatie en die tenminste 1 jaar anciënniteit in de onderneming heeft, wordt bezoldigd rekening houdend met het ervaringsbarema overeenstemmend met de categorie 2 van de weddeschaal.

  - De bediende waarvan de functie behoort tot de categorie 5 of 6 van de functieclassificatie, kan gedurende het eerste jaar van zijn tewerkstelling in de onderneming, bezoldigd worden aan het overeenstemmende ervaringsbarema van één categorie lager van de weddeschaal.

  - Voor de meestergasten en chef-meestergasten die aangeworven zijn met een arbeidsovereenkomst als bediende, zal de effectieve maandelijkse wedde overeenstemmen met hetgeen voorzien is in de loonschaal van het leidinggevend personeel met een arbeidersstatuut, ingevoerd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2001 houdende actualisatie van de functieclassificatie voor de arbeiders van de textielnijverheid en het breiwerk, zoals ingevoerd door punt V, "Functieclassificatie en baremieke loonschalen" van de nationale collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 1993 voor de arbeiders van de textielnijverheid en het breiwerk.

  - Aan de bediende die de functie van handelsvertegenwoordiger uitoefent, wordt een minimumbezoldiging gewaarborgd tijdens het eerste jaar dienst die gelijk is aan de bezoldiging overeenstemmend met het aanvangsloon voor de categorie 4 van de weddeschaal. Vanaf het tweede jaar dienst in de onderneming is de gewaarborgde minimumbezoldiging gelijk aan de bezoldiging overeenstemmend met het aantal ervaringsjaren van de handelsvertegenwoordiger voor de categorie 5 van de weddeschaal. Deze minimumbezoldiging wordt maandelijks uitgekeerd als voorschot op het commissieloon. De eindafrekening wordt gemaakt op basis van de wedde uitgekeerd tijdens het verlopen burgerlijk jaar.

  - Voor de bedienden tewerkgesteld in de dubbele ploeg, nachtploeg of bijzondere ploegenstelsels worden de conventionele coëfficiënten, die geldig zijn voor de arbeiders, toegepast voor de berekening van de baremieke wedden van de bedienden, die betrokken zijn bij deze stelsels.

  - Voor de bedienden die jonger dan 21 jaar zijn wordt de volgende degressiviteitsschaal toegepast (percentages van de wedde overeenstemmend met het aanvangsloon van de categorie) :

  Leeftijd
  18 92,5%
  19 100% vanaf één jaar anciënniteit 95,0%
  20 100,0%