Paritair Comité 1420200: TERUGWINNING VAN LOMPEN

afdrukken
   • Toestand op 01/03/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 11/03/2020 )
   • Indexatie met 2% in 3/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    Elke wijziging van de lonen treedt in op de eerste werkdag van de maand volgende op de maand waarvan het indexcijfer de wijziging veroorzaakt.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/08/003 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 1 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.
    Een verhoging van 7 % berekend op basis van het minimumuurloon wordt toegekend voor het stukwerk (6 op 10).

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u45

  1.1. Type : Traditionele lompenbedrijven

  Loongroep
  1 14,2651
  2 13,6146
  3 13,2527
  4 13,1744
  5 12,3552
  6 12,1604

  1.2. Type : Textielrecuperatiebedrijven voor automobiel

  1.2.1. Anciënniteit : 5 jaar of meer in de onderneming

  Loongroep
  1 16,6475
  2 15,0423
  3 14,2777
  4 13,5730
  5 13,1616

  1.2.2. Anciënniteit : Minder dan 5 jaar

  Loongroep
  1 14,2651
  2 13,6146
  3 13,2527
  4 13,1744
  5 12,3552