NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 3290220: WAALSE GEWEST

afdrukken
   • Toestand op 13/06/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 17/05/2017 )
   • Indexatie met 2% in 07/2016.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 32902).

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector en waarvan de maatschappelijke zetel van de verenigingen gevestigd is in het Waalse Gewest en die afhangen van een van de volgende sectoren :

    - "Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère", erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van het Waalse Gewest van 4 juli 1996,

    - "Entreprises de Formation par le Travail", erkend en gesubsidieerd krachtens het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995,

    - "Organismes d'Insertion Socioprofessionnelle", erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1987 en/of van het besluit van de Waalse Regering van 16 juni 1996,

    - "Centres de formation professionnelle de l'AWIPH", erkend en gesubsidieerd krachtens het koninklijk besluit van 5 juli 1963, gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 februari 1964 en krachtens het decreet van de Waalse Regering van 6 april 1995,

    - "Missions Régionales pour l'Emploi" erkend en gesubsidieerd krachtens het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 1998.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De deeltijds tewerkgestelde werknemer moet, voor eenzelfde werk of een werk van dezelfde waarde, een loon ontvangen dat in verhouding staat tot dat van een voltijds tewerkgesteld werknemer, en dit overeenkomstig artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van 27 februari 1981 betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht inzake deeltijdse arbeid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 september 1981 (Belgisch Staatsblad van 6 oktober 1981).

  1.1. : Niveau 1

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 1.676,5000 10,1812
  1 1.816,8900 11,0340
  2 1.826,4600 11,0915
  3 1.835,9900 11,1495
  4 1.845,5300 11,2076
  5 1.855,0500 11,2656
  6 1.864,5800 11,3236
  7 1.874,1700 11,3816
  8 1.883,7200 11,4397
  9 1.893,2300 11,4974
  10 1.952,0300 11,8543
  11 1.961,5300 11,9123
  12 1.971,0900 11,9700
  13 1.980,6300 12,0281
  14 1.990,1600 12,0860
  15 1.999,7500 12,1441
  16 2.009,3100 12,2022
  17 2.018,7800 12,2600
  18 2.028,3400 12,3178
  19 2.037,9100 12,3761
  20 2.047,4600 12,4339
  21 2.056,9800 12,4919
  22 2.066,5400 12,5497
  23 2.076,0700 12,6077
  24 2.085,6200 12,6656
  25 2.095,1800 12,7238
  26 2.104,7200 12,7815
  27 2.114,2700 12,8398
  28 2.114,2700 12,8398
  29 2.114,2700 12,8398
  30 2.114,2700 12,8398
  31 2.114,2700 12,8398

  1.2. : Niveau 2

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 1.836,7700 11,1545
  1 1.981,9500 12,0362
  2 2.001,0400 12,1520
  3 2.020,1000 12,2678
  4 2.039,2100 12,3837
  5 2.058,2700 12,4999
  6 2.077,3300 12,6153
  7 2.096,4500 12,7314
  8 2.115,5200 12,8473
  9 2.134,5800 12,9628
  10 2.209,4600 13,4176
  11 2.232,3600 13,5568
  12 2.255,2600 13,6961
  13 2.278,1700 13,8350
  14 2.301,0100 13,9738
  15 2.323,9100 14,1126
  16 2.346,8100 14,2518
  17 2.369,7200 14,3908
  18 2.392,5900 14,5297
  19 2.415,5000 14,6691
  20 2.438,3900 14,8081
  21 2.461,2400 14,9468
  22 2.484,1400 15,0860
  23 2.507,0600 15,2252
  24 2.529,9700 15,3644
  25 2.552,8400 15,5030
  26 2.575,7200 15,6421
  27 2.598,6600 15,7814
  28 2.621,5100 15,9201
  29 2.644,7100 16,0608
  30 2.644,7100 16,0608
  31 2.644,7100 16,0608

  1.3. : Niveau 3

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 2.076,8300 12,6124
  1 2.234,6200 13,5706
  2 2.234,6200 13,5706
  3 2.335,1600 14,1811
  4 2.335,1600 14,1811
  5 2.440,2500 14,8194
  6 2.440,2500 14,8194
  7 2.550,0500 15,4860
  8 2.550,0500 15,4860
  9 2.664,8000 16,1828
  10 2.664,8000 16,1828
  11 2.784,7100 16,9112
  12 2.784,7100 16,9112
  13 2.910,0100 17,6720
  14 2.910,0100 17,6720
  15 3.006,0800 18,2556
  16 3.006,0800 18,2556
  17 3.053,8100 18,5456
  18 3.053,8100 18,5456
  19 3.128,0700 18,9966
  20 3.128,0700 18,9966
  21 3.202,3000 19,4472
  22 3.202,3000 19,4472
  23 3.276,5600 19,8982
  24 3.276,5600 19,8982
  25 3.350,8200 20,3492
  26 3.350,8200 20,3492
  27 3.425,0300 20,8000
  28 3.425,0300 20,8000
  29 3.425,0300 20,8000
  30 3.425,0300 20,8000
  31 3.425,0300 20,8000

  1.4. : Niveau 4.1

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 2.250,7700 13,6690
  1 2.414,6200 14,6634
  2 2.414,6200 14,6634
  3 2.539,2100 15,4204
  4 2.539,2100 15,4204
  5 2.670,2300 16,2158
  6 2.670,2300 16,2158
  7 2.808,0000 17,0525
  8 2.808,0000 17,0525
  9 2.952,9300 17,9326
  10 2.952,9300 17,9326
  11 3.105,2900 18,8579
  12 3.105,2900 18,8579
  13 3.265,5300 19,8309
  14 3.265,5300 19,8309
  15 3.396,1100 20,6243
  16 3.396,1100 20,6243
  17 3.531,9900 21,4491
  18 3.531,9900 21,4491
  19 3.673,2200 22,3072
  20 3.673,2200 22,3072
  21 3.742,6600 22,7289
  22 3.742,6600 22,7289
  23 3.816,9400 23,1800
  24 3.816,9400 23,1800
  25 3.891,1500 23,6305
  26 3.891,1500 23,6305
  27 3.965,3700 24,0815
  28 3.965,3700 24,0815
  29 3.965,3700 24,0815
  30 3.965,3700 24,0815
  31 3.965,3700 24,0815

  1.5. : Niveau 4.2

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 2.655,7500 16,1280
  1 2.791,9300 16,9548
  2 2.791,9300 16,9548
  3 2.890,9600 17,5564
  4 2.890,9600 17,5564
  5 2.989,9400 18,1574
  6 2.989,9400 18,1574
  7 3.088,9700 18,7587
  8 3.088,9700 18,7587
  9 3.187,9400 19,3601
  10 3.237,4700 19,6605
  11 3.336,4400 20,2617
  12 3.336,4400 20,2617
  13 3.435,4600 20,8632
  14 3.435,4600 20,8632
  15 3.534,4200 21,4641
  16 3.534,4200 21,4641
  17 3.633,4200 22,0656
  18 3.633,4200 22,0656
  19 3.732,4200 22,6664
  20 3.732,4200 22,6664
  21 3.831,4500 23,2679
  22 3.831,4500 23,2679
  23 3.930,4000 23,8685
  24 3.930,4000 23,8685
  25 4.029,4200 24,4702
  26 4.029,4200 24,4702
  27 4.128,3900 25,0714
  28 4.128,3900 25,0714
  29 4.128,3900 25,0714
  30 4.128,3900 25,0714
  31 4.128,3900 25,0714

  1.6. : Niveau 5

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 2.902,1400 17,6244
  1 3.017,0400 18,3219
  2 3.017,0400 18,3219
  3 3.100,9900 18,8320
  4 3.100,9900 18,8320
  5 3.184,9600 19,3419
  6 3.184,9600 19,3419
  7 3.268,9900 19,8520
  8 3.268,9900 19,8520
  9 3.352,9200 20,3621
  10 3.402,4200 20,6624
  11 3.486,4300 21,1724
  12 3.486,4300 21,1724
  13 3.570,4000 21,6824
  14 3.570,4000 21,6824
  15 3.654,3700 22,1923
  16 3.654,3700 22,1923
  17 3.738,3500 22,7028
  18 3.738,3500 22,7028
  19 3.822,3100 23,2123
  20 3.822,3100 23,2123
  21 3.906,2900 23,7224
  22 3.906,2900 23,7224
  23 3.990,2900 24,2323
  24 3.990,2900 24,2323
  25 4.074,2800 24,7423
  26 4.074,2800 24,7423
  27 4.158,2300 25,2523
  28 4.158,2300 25,2523
  29 4.158,2300 25,2523
  30 4.158,2300 25,2523
  31 4.158,2300 25,2523

  1.7. : Niveau 6

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 3.031,1400 18,4075
  1 3.179,6800 19,3097
  2 3.179,6800 19,3097
  3 3.312,7200 20,1179
  4 3.312,7200 20,1179
  5 3.445,7300 20,9254
  6 3.445,7300 20,9254
  7 3.578,7700 21,7334
  8 3.578,7700 21,7334
  9 3.711,8000 22,5413
  10 3.761,2900 22,8421
  11 3.894,2700 23,6496
  12 3.894,2700 23,6496
  13 4.027,3500 24,4576
  14 4.027,3500 24,4576
  15 4.160,3800 25,2655
  16 4.160,3800 25,2655
  17 4.293,3900 26,0733
  18 4.293,3900 26,0733
  19 4.426,4300 26,8811
  20 4.426,4300 26,8811
  21 4.559,4500 27,6889
  22 4.559,4500 27,6889
  23 4.692,4800 28,4969
  24 4.692,4800 28,4969
  25 4.692,4800 28,4969
  26 4.692,4800 28,4969
  27 4.692,4800 28,4969
  28 4.692,4800 28,4969
  29 4.692,4800 28,4969
  30 4.692,4800 28,4969
  31 4.692,4800 28,4969

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites