Zoeken:

Paritair Comité 3290220: WAALSE GEWEST

afdrukken
   • Toestand op 14/10/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 09/12/2020 )
   • Indexatie met 2% in 04/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 32902).

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector en waarvan de maatschappelijke zetel van de verenigingen gevestigd is in het Waalse Gewest en die afhangen van een van de volgende sectoren :

    - "Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère", erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van het Waalse Gewest van 4 juli 1996,

    - "Entreprises de Formation par le Travail", erkend en gesubsidieerd krachtens het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995,

    - "Organismes d'Insertion Socioprofessionnelle", erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1987 en/of van het besluit van de Waalse Regering van 16 juni 1996,

    - "Centres de formation professionnelle de l'AWIPH", erkend en gesubsidieerd krachtens het koninklijk besluit van 5 juli 1963, gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 februari 1964 en krachtens het decreet van de Waalse Regering van 6 april 1995,

    - "Missions Régionales pour l'Emploi" erkend en gesubsidieerd krachtens het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 1998.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De deeltijds tewerkgestelde werknemer moet, voor eenzelfde werk of een werk van dezelfde waarde, een loon ontvangen dat in verhouding staat tot dat van een voltijds tewerkgesteld werknemer, en dit overeenkomstig artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van 27 februari 1981 betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht inzake deeltijdse arbeid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 september 1981 (Belgisch Staatsblad van 6 oktober 1981).

  1.1. : Niveau 1

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 1.779,1100 10,8044
  1 1.928,1000 11,7094
  2 1.938,2600 11,7704
  3 1.948,3600 11,8320
  4 1.958,4900 11,8936
  5 1.968,5900 11,9551
  6 1.978,7100 12,0167
  7 1.988,8800 12,0782
  8 1.999,0200 12,1399
  9 2.009,1000 12,2010
  10 2.071,5100 12,5799
  11 2.081,6000 12,6414
  12 2.091,7300 12,7027
  13 2.101,8500 12,7644
  14 2.111,9700 12,8258
  15 2.122,1600 12,8874
  16 2.132,3000 12,9490
  17 2.142,3500 13,0104
  18 2.152,5000 13,0718
  19 2.162,6400 13,1336
  20 2.172,7800 13,1950
  21 2.182,8800 13,2564
  22 2.193,0300 13,3178
  23 2.203,1400 13,3794
  24 2.213,2800 13,4408
  25 2.223,4200 13,5027
  26 2.233,5500 13,5638
  27 2.243,6800 13,6257
  28 2.243,6800 13,6257
  29 2.243,6800 13,6257
  30 2.243,6800 13,6257
  31 2.243,6800 13,6257

  1.2. : Niveau 2

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 1.949,2000 11,8373
  1 2.103,2600 12,7728
  2 2.123,5200 12,8958
  3 2.143,7400 13,0188
  4 2.164,0200 13,1417
  5 2.184,2600 13,2650
  6 2.204,4900 13,3875
  7 2.224,7700 13,5106
  8 2.245,0100 13,6336
  9 2.265,2400 13,7562
  10 2.344,6900 14,2389
  11 2.369,0000 14,3866
  12 2.393,3100 14,5344
  13 2.417,6000 14,6818
  14 2.441,8500 14,8292
  15 2.466,1600 14,9765
  16 2.490,4600 15,1241
  17 2.514,7600 15,2716
  18 2.539,0400 15,4190
  19 2.563,3500 15,5670
  20 2.587,6400 15,7145
  21 2.611,8800 15,8616
  22 2.636,1900 16,0094
  23 2.660,5100 16,1571
  24 2.684,8200 16,3048
  25 2.709,1000 16,4520
  26 2.733,3700 16,5995
  27 2.757,7100 16,7473
  28 2.781,9700 16,8946
  29 2.806,5800 17,0438
  30 2.806,5800 17,0438
  31 2.806,5800 17,0438

  1.3. : Niveau 3

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 2.203,9500 13,3843
  1 2.371,4000 14,4012
  2 2.371,4000 14,4012
  3 2.478,0900 15,0491
  4 2.478,0900 15,0491
  5 2.589,6200 15,7265
  6 2.589,6200 15,7265
  7 2.706,1300 16,4338
  8 2.706,1300 16,4338
  9 2.827,9100 17,1733
  10 2.827,9100 17,1733
  11 2.955,1500 17,9463
  12 2.955,1500 17,9463
  13 3.088,1200 18,7536
  14 3.088,1200 18,7536
  15 3.190,0700 19,3730
  16 3.190,0700 19,3730
  17 3.240,7300 19,6807
  18 3.240,7300 19,6807
  19 3.319,5300 20,1593
  20 3.319,5300 20,1593
  21 3.398,3100 20,6375
  22 3.398,3100 20,6375
  23 3.477,1100 21,1161
  24 3.477,1100 21,1161
  25 3.555,9200 21,5947
  26 3.555,9200 21,5947
  27 3.634,6700 22,0731
  28 3.634,6700 22,0731
  29 3.634,6700 22,0731
  30 3.634,6700 22,0731
  31 3.634,6700 22,0731

  1.4. : Niveau 4.1

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 2.388,5400 14,5056
  1 2.562,4100 15,5609
  2 2.562,4100 15,5609
  3 2.694,6300 16,3643
  4 2.694,6300 16,3643
  5 2.833,6600 17,2083
  6 2.833,6600 17,2083
  7 2.979,8700 18,0963
  8 2.979,8700 18,0963
  9 3.133,6700 19,0302
  10 3.133,6700 19,0302
  11 3.295,3700 20,0122
  12 3.295,3700 20,0122
  13 3.465,4100 21,0447
  14 3.465,4100 21,0447
  15 3.603,9800 21,8867
  16 3.603,9800 21,8867
  17 3.748,1700 22,7620
  18 3.748,1700 22,7620
  19 3.898,0400 23,6726
  20 3.898,0400 23,6726
  21 3.971,7400 24,1201
  22 3.971,7400 24,1201
  23 4.050,5700 24,5988
  24 4.050,5700 24,5988
  25 4.129,3200 25,0769
  26 4.129,3200 25,0769
  27 4.208,0800 25,5555
  28 4.208,0800 25,5555
  29 4.208,0800 25,5555
  30 4.208,0800 25,5555
  31 4.208,0800 25,5555

  1.5. : Niveau 4.2

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 2.818,3100 17,1152
  1 2.962,8200 17,9926
  2 2.962,8200 17,9926
  3 3.067,9200 18,6310
  4 3.067,9200 18,6310
  5 3.172,9400 19,2687
  6 3.172,9400 19,2687
  7 3.278,0500 19,9069
  8 3.278,0500 19,9069
  9 3.383,0600 20,5450
  10 3.435,6300 20,8639
  11 3.540,6500 21,5018
  12 3.540,6500 21,5018
  13 3.645,7400 22,1402
  14 3.645,7400 22,1402
  15 3.750,7500 22,7779
  16 3.750,7500 22,7779
  17 3.855,8100 23,4161
  18 3.855,8100 23,4161
  19 3.960,8700 24,0537
  20 3.960,8700 24,0537
  21 4.065,9600 24,6922
  22 4.065,9600 24,6922
  23 4.170,9700 25,3295
  24 4.170,9700 25,3295
  25 4.276,0500 25,9680
  26 4.276,0500 25,9680
  27 4.381,0800 26,6060
  28 4.381,0800 26,6060
  29 4.381,0800 26,6060
  30 4.381,0800 26,6060
  31 4.381,0800 26,6060

  1.6. : Niveau 5

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 3.079,7700 18,7031
  1 3.201,7100 19,4433
  2 3.201,7100 19,4433
  3 3.290,8000 19,9847
  4 3.290,8000 19,9847
  5 3.379,9000 20,5258
  6 3.379,9000 20,5258
  7 3.469,0800 21,0671
  8 3.469,0800 21,0671
  9 3.558,1500 21,6084
  10 3.610,6800 21,9270
  11 3.699,8300 22,4683
  12 3.699,8300 22,4683
  13 3.788,9400 23,0095
  14 3.788,9400 23,0095
  15 3.878,0500 23,5506
  16 3.878,0500 23,5506
  17 3.967,1700 24,0924
  18 3.967,1700 24,0924
  19 4.056,2700 24,6330
  20 4.056,2700 24,6330
  21 4.145,3900 25,1743
  22 4.145,3900 25,1743
  23 4.234,5300 25,7154
  24 4.234,5300 25,7154
  25 4.323,6700 26,2566
  26 4.323,6700 26,2566
  27 4.412,7400 26,7978
  28 4.412,7400 26,7978
  29 4.412,7400 26,7978
  30 4.412,7400 26,7978
  31 4.412,7400 26,7978

  1.7. : Niveau 6

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 3.216,6700 19,5342
  1 3.374,3000 20,4916
  2 3.374,3000 20,4916
  3 3.515,4800 21,3493
  4 3.515,4800 21,3493
  5 3.656,6300 22,2062
  6 3.656,6300 22,2062
  7 3.797,8300 23,0637
  8 3.797,8300 23,0637
  9 3.939,0000 23,9209
  10 3.991,5200 24,2402
  11 4.132,6300 25,0972
  12 4.132,6300 25,0972
  13 4.273,8600 25,9546
  14 4.273,8600 25,9546
  15 4.415,0300 26,8119
  16 4.415,0300 26,8119
  17 4.556,1900 27,6692
  18 4.556,1900 27,6692
  19 4.697,3700 28,5264
  20 4.697,3700 28,5264
  21 4.838,5200 29,3838
  22 4.838,5200 29,3838
  23 4.979,7000 30,2411
  24 4.979,7000 30,2411
  25 4.979,7000 30,2411
  26 4.979,7000 30,2411
  27 4.979,7000 30,2411
  28 4.979,7000 30,2411
  29 4.979,7000 30,2411
  30 4.979,7000 30,2411
  31 4.979,7000 30,2411