Paritair Comité 3290220: WAALSE GEWEST

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 29/10/2021 )
   • Indexatie met 2% in 10/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 32902).

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector en waarvan de maatschappelijke zetel van de verenigingen gevestigd is in het Waalse Gewest en die afhangen van een van de volgende sectoren :

    - "Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère", erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van het Waalse Gewest van 4 juli 1996,

    - "Entreprises de Formation par le Travail", erkend en gesubsidieerd krachtens het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995,

    - "Organismes d'Insertion Socioprofessionnelle", erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1987 en/of van het besluit van de Waalse Regering van 16 juni 1996,

    - "Centres de formation professionnelle de l'AWIPH", erkend en gesubsidieerd krachtens het koninklijk besluit van 5 juli 1963, gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 februari 1964 en krachtens het decreet van de Waalse Regering van 6 april 1995,

    - "Missions Régionales pour l'Emploi" erkend en gesubsidieerd krachtens het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 1998.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De deeltijds tewerkgestelde werknemer moet, voor eenzelfde werk of een werk van dezelfde waarde, een loon ontvangen dat in verhouding staat tot dat van een voltijds tewerkgesteld werknemer, en dit overeenkomstig artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van 27 februari 1981 betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht inzake deeltijdse arbeid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 september 1981 (Belgisch Staatsblad van 6 oktober 1981).

  1.1. : Niveau 1

  ANCIENNITEIT
  Maandloon Uurloon
  0 1.814,6900 11,0205
  1 1.966,6600 11,9436
  2 1.977,0300 12,0058
  3 1.987,3300 12,0686
  4 1.997,6600 12,1315
  5 2.007,9600 12,1942
  6 2.018,2800 12,2570
  7 2.028,6600 12,3198
  8 2.039,0000 12,3827
  9 2.049,2800 12,4450
  10 2.112,9400 12,8315
  11 2.123,2300 12,8942
  12 2.133,5600 12,9568
  13 2.143,8900 13,0197
  14 2.154,2100 13,0823
  15 2.164,6000 13,1451
  16 2.174,9500 13,2080
  17 2.185,2000 13,2706
  18 2.195,5500 13,3332
  19 2.205,8900 13,3963
  20 2.216,2400 13,4589
  21 2.226,5400 13,5215
  22 2.236,8900 13,5842
  23 2.247,2000 13,6470
  24 2.257,5500 13,7096
  25 2.267,8900 13,7728
  26 2.278,2200 13,8351
  27 2.288,5500 13,8982
  28 2.288,5500 13,8982
  29 2.288,5500 13,8982
  30 2.288,5500 13,8982
  31 2.288,5500 13,8982

  1.2. : Niveau 2

  ANCIENNITEIT
  Maandloon Uurloon
  0 1.988,1800 12,0740
  1 2.145,3300 13,0283
  2 2.165,9900 13,1537
  3 2.186,6100 13,2792
  4 2.207,3000 13,4045
  5 2.227,9500 13,5303
  6 2.248,5800 13,6553
  7 2.269,2700 13,7808
  8 2.289,9100 13,9063
  9 2.310,5400 14,0313
  10 2.391,5800 14,5237
  11 2.416,3800 14,6743
  12 2.441,1800 14,8251
  13 2.465,9500 14,9754
  14 2.490,6900 15,1258
  15 2.515,4800 15,2760
  16 2.540,2700 15,4266
  17 2.565,0600 15,5770
  18 2.589,8200 15,7274
  19 2.614,6200 15,8783
  20 2.639,3900 16,0288
  21 2.664,1200 16,1788
  22 2.688,9100 16,3296
  23 2.713,7200 16,4802
  24 2.738,5200 16,6309
  25 2.763,2800 16,7810
  26 2.788,0400 16,9315
  27 2.812,8600 17,0822
  28 2.837,6100 17,2325
  29 2.862,7100 17,3847
  30 2.862,7100 17,3847
  31 2.862,7100 17,3847

  1.3. : Niveau 3

  ANCIENNITEIT
  Maandloon Uurloon
  0 2.248,0300 13,6520
  1 2.418,8300 14,6892
  2 2.418,8300 14,6892
  3 2.527,6500 15,3501
  4 2.527,6500 15,3501
  5 2.641,4100 16,0410
  6 2.641,4100 16,0410
  7 2.760,2500 16,7625
  8 2.760,2500 16,7625
  9 2.884,4700 17,5168
  10 2.884,4700 17,5168
  11 3.014,2500 18,3052
  12 3.014,2500 18,3052
  13 3.149,8800 19,1287
  14 3.149,8800 19,1287
  15 3.253,8700 19,7605
  16 3.253,8700 19,7605
  17 3.305,5400 20,0743
  18 3.305,5400 20,0743
  19 3.385,9200 20,5625
  20 3.385,9200 20,5625
  21 3.466,2800 21,0503
  22 3.466,2800 21,0503
  23 3.546,6500 21,5384
  24 3.546,6500 21,5384
  25 3.627,0400 22,0266
  26 3.627,0400 22,0266
  27 3.707,3600 22,5146
  28 3.707,3600 22,5146
  29 3.707,3600 22,5146
  30 3.707,3600 22,5146
  31 3.707,3600 22,5146

  1.4. : Niveau 4.1

  ANCIENNITEIT
  Maandloon Uurloon
  0 2.436,3100 14,7957
  1 2.613,6600 15,8721
  2 2.613,6600 15,8721
  3 2.748,5200 16,6916
  4 2.748,5200 16,6916
  5 2.890,3300 17,5525
  6 2.890,3300 17,5525
  7 3.039,4700 18,4582
  8 3.039,4700 18,4582
  9 3.196,3400 19,4108
  10 3.196,3400 19,4108
  11 3.361,2800 20,4124
  12 3.361,2800 20,4124
  13 3.534,7200 21,4656
  14 3.534,7200 21,4656
  15 3.676,0600 22,3244
  16 3.676,0600 22,3244
  17 3.823,1300 23,2172
  18 3.823,1300 23,2172
  19 3.976,0000 24,1461
  20 3.976,0000 24,1461
  21 4.051,1700 24,6025
  22 4.051,1700 24,6025
  23 4.131,5800 25,0908
  24 4.131,5800 25,0908
  25 4.211,9100 25,5784
  26 4.211,9100 25,5784
  27 4.292,2400 26,0666
  28 4.292,2400 26,0666
  29 4.292,2400 26,0666
  30 4.292,2400 26,0666
  31 4.292,2400 26,0666

  1.5. : Niveau 4.2

  ANCIENNITEIT
  Maandloon Uurloon
  0 2.874,6800 17,4575
  1 3.022,0800 18,3525
  2 3.022,0800 18,3525
  3 3.129,2800 19,0036
  4 3.129,2800 19,0036
  5 3.236,4000 19,6541
  6 3.236,4000 19,6541
  7 3.343,6100 20,3050
  8 3.343,6100 20,3050
  9 3.450,7200 20,9559
  10 3.504,3400 21,2812
  11 3.611,4600 21,9318
  12 3.611,4600 21,9318
  13 3.718,6500 22,5830
  14 3.718,6500 22,5830
  15 3.825,7700 23,2335
  16 3.825,7700 23,2335
  17 3.932,9300 23,8844
  18 3.932,9300 23,8844
  19 4.040,0900 24,5348
  20 4.040,0900 24,5348
  21 4.147,2800 25,1860
  22 4.147,2800 25,1860
  23 4.254,3900 25,8361
  24 4.254,3900 25,8361
  25 4.361,5700 26,4874
  26 4.361,5700 26,4874
  27 4.468,7000 27,1381
  28 4.468,7000 27,1381
  29 4.468,7000 27,1381
  30 4.468,7000 27,1381
  31 4.468,7000 27,1381

  1.6. : Niveau 5

  ANCIENNITEIT
  Maandloon Uurloon
  0 3.141,3700 19,0772
  1 3.265,7400 19,8322
  2 3.265,7400 19,8322
  3 3.356,6200 20,3844
  4 3.356,6200 20,3844
  5 3.447,5000 20,9363
  6 3.447,5000 20,9363
  7 3.538,4600 21,4884
  8 3.538,4600 21,4884
  9 3.629,3100 22,0406
  10 3.682,8900 22,3655
  11 3.773,8300 22,9177
  12 3.773,8300 22,9177
  13 3.864,7200 23,4697
  14 3.864,7200 23,4697
  15 3.955,6100 24,0216
  16 3.955,6100 24,0216
  17 4.046,5100 24,5742
  18 4.046,5100 24,5742
  19 4.137,4000 25,1257
  20 4.137,4000 25,1257
  21 4.228,3000 25,6778
  22 4.228,3000 25,6778
  23 4.319,2200 26,2297
  24 4.319,2200 26,2297
  25 4.410,1400 26,7817
  26 4.410,1400 26,7817
  27 4.500,9900 27,3338
  28 4.500,9900 27,3338
  29 4.500,9900 27,3338
  30 4.500,9900 27,3338
  31 4.500,9900 27,3338

  1.7. : Niveau 6

  ANCIENNITEIT
  Maandloon Uurloon
  0 3.281,0000 19,9249
  1 3.441,7900 20,9014
  2 3.441,7900 20,9014
  3 3.585,7900 21,7763
  4 3.585,7900 21,7763
  5 3.729,7600 22,6503
  6 3.729,7600 22,6503
  7 3.873,7900 23,5250
  8 3.873,7900 23,5250
  9 4.017,7800 24,3993
  10 4.071,3500 24,7250
  11 4.215,2800 25,5991
  12 4.215,2800 25,5991
  13 4.359,3400 26,4737
  14 4.359,3400 26,4737
  15 4.503,3300 27,3481
  16 4.503,3300 27,3481
  17 4.647,3100 28,2226
  18 4.647,3100 28,2226
  19 4.791,3200 29,0969
  20 4.791,3200 29,0969
  21 4.935,2900 29,9715
  22 4.935,2900 29,9715
  23 5.079,2900 30,8459
  24 5.079,2900 30,8459
  25 5.079,2900 30,8459
  26 5.079,2900 30,8459
  27 5.079,2900 30,8459
  28 5.079,2900 30,8459
  29 5.079,2900 30,8459
  30 5.079,2900 30,8459
  31 5.079,2900 30,8459