Zoeken:

Paritair Comité 3290220: WAALSE GEWEST

afdrukken
   • Toestand op 22/11/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 11/07/2019 )
   • Indexatie met 2% in 10/2018.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 32902).

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector en waarvan de maatschappelijke zetel van de verenigingen gevestigd is in het Waalse Gewest en die afhangen van een van de volgende sectoren :

    - "Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère", erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van het Waalse Gewest van 4 juli 1996,

    - "Entreprises de Formation par le Travail", erkend en gesubsidieerd krachtens het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995,

    - "Organismes d'Insertion Socioprofessionnelle", erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1987 en/of van het besluit van de Waalse Regering van 16 juni 1996,

    - "Centres de formation professionnelle de l'AWIPH", erkend en gesubsidieerd krachtens het koninklijk besluit van 5 juli 1963, gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 februari 1964 en krachtens het decreet van de Waalse Regering van 6 april 1995,

    - "Missions Régionales pour l'Emploi" erkend en gesubsidieerd krachtens het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 1998.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De deeltijds tewerkgestelde werknemer moet, voor eenzelfde werk of een werk van dezelfde waarde, een loon ontvangen dat in verhouding staat tot dat van een voltijds tewerkgesteld werknemer, en dit overeenkomstig artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van 27 februari 1981 betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht inzake deeltijdse arbeid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 september 1981 (Belgisch Staatsblad van 6 oktober 1981).

  1.1. : Niveau 1

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 1.744,2300 10,5925
  1 1.890,2900 11,4798
  2 1.900,2500 11,5396
  3 1.910,1600 11,6000
  4 1.920,0900 11,6604
  5 1.929,9900 11,7207
  6 1.939,9100 11,7811
  7 1.949,8800 11,8414
  8 1.959,8200 11,9019
  9 1.969,7100 11,9618
  10 2.030,8900 12,3332
  11 2.040,7800 12,3935
  12 2.050,7200 12,4536
  13 2.060,6400 12,5141
  14 2.070,5600 12,5743
  15 2.080,5500 12,6347
  16 2.090,4900 12,6951
  17 2.100,3400 12,7553
  18 2.110,2900 12,8155
  19 2.120,2400 12,8761
  20 2.130,1800 12,9363
  21 2.140,0800 12,9965
  22 2.150,0300 13,0567
  23 2.159,9400 13,1171
  24 2.169,8800 13,1773
  25 2.179,8200 13,2379
  26 2.189,7500 13,2978
  27 2.199,6900 13,3585
  28 2.199,6900 13,3585
  29 2.199,6900 13,3585
  30 2.199,6900 13,3585
  31 2.199,6900 13,3585

  1.2. : Niveau 2

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 1.910,9800 11,6052
  1 2.062,0200 12,5224
  2 2.081,8800 12,6429
  3 2.101,7100 12,7635
  4 2.121,5900 12,8840
  5 2.141,4300 13,0049
  6 2.161,2600 13,1250
  7 2.181,1500 13,2457
  8 2.200,9900 13,3663
  9 2.220,8200 13,4865
  10 2.298,7200 13,9597
  11 2.322,5500 14,1045
  12 2.346,3800 14,2494
  13 2.370,2000 14,3939
  14 2.393,9700 14,5384
  15 2.417,8000 14,6828
  16 2.441,6300 14,8275
  17 2.465,4500 14,9722
  18 2.489,2500 15,1167
  19 2.513,0900 15,2618
  20 2.536,9000 15,4064
  21 2.560,6700 15,5506
  22 2.584,5000 15,6955
  23 2.608,3400 15,8403
  24 2.632,1800 15,9851
  25 2.655,9800 16,1294
  26 2.679,7700 16,2740
  27 2.703,6400 16,4189
  28 2.727,4200 16,5633
  29 2.751,5500 16,7096
  30 2.751,5500 16,7096
  31 2.751,5500 16,7096

  1.3. : Niveau 3

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 2.160,7400 13,1219
  1 2.324,9000 14,1188
  2 2.324,9000 14,1188
  3 2.429,5000 14,7540
  4 2.429,5000 14,7540
  5 2.538,8400 15,4181
  6 2.538,8400 15,4181
  7 2.653,0700 16,1116
  8 2.653,0700 16,1116
  9 2.772,4600 16,8366
  10 2.772,4600 16,8366
  11 2.897,2100 17,5944
  12 2.897,2100 17,5944
  13 3.027,5700 18,3859
  14 3.027,5700 18,3859
  15 3.127,5200 18,9931
  16 3.127,5200 18,9931
  17 3.177,1900 19,2948
  18 3.177,1900 19,2948
  19 3.254,4400 19,7640
  20 3.254,4400 19,7640
  21 3.331,6800 20,2328
  22 3.331,6800 20,2328
  23 3.408,9300 20,7021
  24 3.408,9300 20,7021
  25 3.486,2000 21,1713
  26 3.486,2000 21,1713
  27 3.563,4000 21,6403
  28 3.563,4000 21,6403
  29 3.563,4000 21,6403
  30 3.563,4000 21,6403
  31 3.563,4000 21,6403

  1.4. : Niveau 4.1

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 2.341,7100 14,2212
  1 2.512,1700 15,2558
  2 2.512,1700 15,2558
  3 2.641,7900 16,0434
  4 2.641,7900 16,0434
  5 2.778,1000 16,8709
  6 2.778,1000 16,8709
  7 2.921,4400 17,7415
  8 2.921,4400 17,7415
  9 3.072,2300 18,6571
  10 3.072,2300 18,6571
  11 3.230,7500 19,6198
  12 3.230,7500 19,6198
  13 3.397,4600 20,6321
  14 3.397,4600 20,6321
  15 3.533,3100 21,4575
  16 3.533,3100 21,4575
  17 3.674,6800 22,3157
  18 3.674,6800 22,3157
  19 3.821,6100 23,2084
  20 3.821,6100 23,2084
  21 3.893,8600 23,6472
  22 3.893,8600 23,6472
  23 3.971,1500 24,1165
  24 3.971,1500 24,1165
  25 4.048,3500 24,5852
  26 4.048,3500 24,5852
  27 4.125,5700 25,0544
  28 4.125,5700 25,0544
  29 4.125,5700 25,0544
  30 4.125,5700 25,0544
  31 4.125,5700 25,0544

  1.5. : Niveau 4.2

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 2.763,0500 16,7796
  1 2.904,7300 17,6398
  2 2.904,7300 17,6398
  3 3.007,7600 18,2657
  4 3.007,7600 18,2657
  5 3.110,7300 18,8909
  6 3.110,7300 18,8909
  7 3.213,7700 19,5166
  8 3.213,7700 19,5166
  9 3.316,7300 20,1422
  10 3.368,2600 20,4548
  11 3.471,2300 21,0802
  12 3.471,2300 21,0802
  13 3.574,2500 21,7061
  14 3.574,2500 21,7061
  15 3.677,2100 22,3313
  16 3.677,2100 22,3313
  17 3.780,2100 22,9570
  18 3.780,2100 22,9570
  19 3.883,2100 23,5821
  20 3.883,2100 23,5821
  21 3.986,2400 24,2080
  22 3.986,2400 24,2080
  23 4.089,1900 24,8328
  24 4.089,1900 24,8328
  25 4.192,2100 25,4588
  26 4.192,2100 25,4588
  27 4.295,1800 26,0843
  28 4.295,1800 26,0843
  29 4.295,1800 26,0843
  30 4.295,1800 26,0843
  31 4.295,1800 26,0843

  1.6. : Niveau 5

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 3.019,3800 18,3364
  1 3.138,9300 19,0621
  2 3.138,9300 19,0621
  3 3.226,2700 19,5928
  4 3.226,2700 19,5928
  5 3.313,6300 20,1233
  6 3.313,6300 20,1233
  7 3.401,0600 20,6540
  8 3.401,0600 20,6540
  9 3.488,3800 21,1847
  10 3.539,8800 21,4971
  11 3.627,2800 22,0277
  12 3.627,2800 22,0277
  13 3.714,6500 22,5583
  14 3.714,6500 22,5583
  15 3.802,0100 23,0888
  16 3.802,0100 23,0888
  17 3.889,3800 23,6200
  18 3.889,3800 23,6200
  19 3.976,7400 24,1500
  20 3.976,7400 24,1500
  21 4.064,1100 24,6807
  22 4.064,1100 24,6807
  23 4.151,5000 25,2112
  24 4.151,5000 25,2112
  25 4.238,8900 25,7418
  26 4.238,8900 25,7418
  27 4.326,2200 26,2724
  28 4.326,2200 26,2724
  29 4.326,2200 26,2724
  30 4.326,2200 26,2724
  31 4.326,2200 26,2724

  1.7. : Niveau 6

  ANCIENNITEIT LOON
  Maandloon Uurloon
  0 3.153,6000 19,1512
  1 3.308,1400 20,0898
  2 3.308,1400 20,0898
  3 3.446,5500 20,9307
  4 3.446,5500 20,9307
  5 3.584,9300 21,7708
  6 3.584,9300 21,7708
  7 3.723,3600 22,6115
  8 3.723,3600 22,6115
  9 3.861,7600 23,4519
  10 3.913,2500 23,7649
  11 4.051,6000 24,6051
  12 4.051,6000 24,6051
  13 4.190,0600 25,4457
  14 4.190,0600 25,4457
  15 4.328,4600 26,2862
  16 4.328,4600 26,2862
  17 4.466,8500 27,1267
  18 4.466,8500 27,1267
  19 4.605,2600 27,9671
  20 4.605,2600 27,9671
  21 4.743,6500 28,8076
  22 4.743,6500 28,8076
  23 4.882,0600 29,6481
  24 4.882,0600 29,6481
  25 4.882,0600 29,6481
  26 4.882,0600 29,6481
  27 4.882,0600 29,6481
  28 4.882,0600 29,6481
  29 4.882,0600 29,6481
  30 4.882,0600 29,6481
  31 4.882,0600 29,6481