Zoeken:

Paritair Comité 2200001: GROENTENCONSERVENNIJVERHEID

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 18/12/2020 )
   • Indexatie met 1,00 % in 1/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    De CAO-verhoging dient toegepast te worden na de indexaanpassing.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/06/2010 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 220).
   • Inhoudstafel

 • 1. CONVENTIONELE BAREMA's : Bedienden

  Ervaring / loopbaan (in jaren) Categorie
  1 2 3 4 5 6 7
  0 1.829,90 1.889,49 1.949,10 2.017,10 2.136,16 2.208,64 2.283,58
  1 1.855,46 1.919,37 1.983,12 2.055,42 2.187,34 2.263,94 2.343,22
  2 1.881,05 1.949,10 2.017,10 2.093,73 2.238,36 2.319,23 2.403,08
  3 1.906,49 1.978,96 2.051,15 2.132,03 2.289,26 2.374,42 2.462,78
  4 1.932,09 2.008,67 2.085,29 2.170,34 2.331,97 2.421,29 2.514,07
  5 1.957,65 2.038,29 2.119,21 2.208,64 2.374,42 2.468,18 2.565,62
  6 1.983,12 2.068,16 2.153,21 2.246,92 2.417,16 2.514,91 2.616,63
  7 2.008,67 2.097,87 2.187,34 2.285,37 2.459,61 2.561,79 2.668,21
  8 2.034,14 2.127,76 2.221,21 2.323,41 2.502,20 2.608,53 2.719,43
  9 2.059,72 2.157,45 2.255,36 2.361,83 2.536,22 2.646,82 2.762,28
  10 2.076,70 2.178,77 2.280,82 2.391,70 2.570,19 2.685,11 2.805,19
  11 2.093,73 2.200,05 2.306,24 2.421,29 2.604,24 2.723,29 2.847,77
  12 2.110,73 2.221,21 2.331,97 2.451,04 2.638,25 2.761,59 2.890,71
  13 2.127,76 2.242,49 2.357,42 2.480,73 2.672,28 2.799,90 2.933,62
  14 2.144,63 2.263,81 2.382,84 2.510,66 2.706,42 2.838,16 2.976,40
  15 2.161,76 2.285,37 2.408,57 2.540,50 2.740,29 2.876,49 3.019,55
  16 2.178,77 2.306,24 2.434,16 2.570,19 2.774,47 2.914,66 3.061,97
  17 2.195,78 2.327,68 2.459,61 2.599,96 2.808,46 2.953,09 3.105,23
  18 2.212,78 2.348,85 2.485,20 2.629,81 2.842,35 2.991,40 3.148,34
  19 2.229,79 2.370,41 2.510,66 2.659,53 2.872,19 3.025,28 3.186,58
  20 2.238,36 2.382,84 2.527,62 2.680,83 2.901,94 3.059,43 3.225,52
  21 2.246,92 2.395,87 2.544,78 2.702,11 2.931,65 3.093,32 3.263,92
  22 2.255,36 2.408,57 2.561,79 2.723,29 2.961,49 3.127,47 3.302,74
  23 2.263,81 2.421,29 2.578,64 2.744,60 2.991,40 3.161,46 3.341,23
  24 2.272,38 2.434,16 2.595,62 2.765,72 3.021,11 3.195,50 3.380,01
  25 2.280,82 2.446,89 2.612,66 2.787,02 3.050,87 3.229,51 3.418,66
  26 2.289,26 2.459,61 2.629,81 2.808,46

  2. CONVENTIONELE BAREMA's : Studenten

  90% van het laagste loon van de klasse die overeenstemt met de functie