NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 3180110: WAALSE GEWEST

afdrukken
   • Toestand op 12/01/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/08/2017 )
   • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31801).
    Indexatie met 2% in 07/2017.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze barema's zijn van toepassing op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest, en onder het bevoegheid van het paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap vallen.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. LOONSCHALEN : Algemeen

  1.1.1. : Technisch personeel

  ANCIENNITEIT CATEGORIE
  1
  Uurbedrag
  1
  Maandbedrag
  2
  Uurbedrag
  2
  Maandbedrag
  0 10,3850 1.710,0600 11,1532 1.836,5500
  1 11,2548 1.853,2900 12,0525 1.984,6500
  2 11,3139 1.863,0200 12,1648 2.003,1300
  3 11,3730 1.872,7700 12,2770 2.021,6200
  4 11,4322 1.882,5000 12,3893 2.040,1000
  5 11,4913 1.892,2300 12,5015 2.058,5900
  6 11,5504 1.901,9600 12,6138 2.077,0700
  7 11,6095 1.911,7000 12,7260 2.095,5500
  8 11,6687 1.921,4300 12,8383 2.114,0500
  9 11,7278 1.931,1600 12,9505 2.132,5200
  10 12,0917 1.991,1100 13,4108 2.208,3100
  11 12,1509 2.000,8400 13,5468 2.230,6900
  12 12,2100 2.010,5700 13,6827 2.253,0800
  13 12,2691 2.020,3200 13,8186 2.275,4600
  14 12,3282 2.030,0500 13,9546 2.297,8400
  15 12,3874 2.039,7800 14,0905 2.320,2200
  16 12,4465 2.049,5200 14,2263 2.342,6100
  17 12,5056 2.059,2500 14,3624 2.364,9900
  18 12,5646 2.068,9800 14,4982 2.387,3700
  19 12,6239 2.078,7300 14,6341 2.409,7500
  20 12,6830 2.088,4600 14,7700 2.432,1500
  21 12,7420 2.098,1900 14,9060 2.454,5200
  22 12,8011 2.107,9200 15,0419 2.476,9000
  23 12,8603 2.117,6700 15,1778 2.499,2800
  24 12,9194 2.127,4000 15,3138 2.521,6600
  25 12,9785 2.137,1300 15,4497 2.544,0600
  26 13,0376 2.146,8700 15,5857 2.566,4300
  27 13,0968 2.156,6000 15,7216 2.588,8300
  28 13,0968 2.156,6000 15,8575 2.611,2100
  29 13,0968 2.156,6000 15,9935 2.633,5900

  1.1.2. : Administratief personeel

  ANCIENNITEIT CATEGORIE
  1
  Maandbedrag
  2
  Maandbedrag
  3
  Maandbedrag
  4
  Maandbedrag
  0 1.873,53 1.933,60 2.295,86 3.091,88
  1 2.021,64 2.071,61 2.462,98 3.243,36
  2 2.041,10 2.089,54 2.462,98 3.243,36
  3 2.060,56 2.107,45 2.537,24 3.379,06
  4 2.080,02 2.125,38 2.537,24 3.379,06
  5 2.099,50 2.143,29 2.611,50 3.514,75
  6 2.118,96 2.186,62 2.611,50 3.514,75
  7 2.138,43 2.229,93 2.976,18 3.650,44
  8 2.157,89 2.273,24 2.976,18 3.650,44
  9 2.177,36 2.316,56 3.051,91 3.786,14
  10 2.253,72 2.409,39 3.102,39 3.836,62
  11 2.277,07 2.452,71 3.178,13 3.972,32
  12 2.300,43 2.496,03 3.178,13 3.972,32
  13 2.323,78 2.539,34 3.253,86 4.108,01
  14 2.347,13 2.582,66 3.253,86 4.108,01
  15 2.370,48 2.947,64 3.329,60 4.243,70
  16 2.393,83 2.669,30 3.590,46 4.243,70
  17 2.417,18 2.713,21 3.666,19 4.379,40
  18 2.440,53 2.757,39 3.666,19 4.379,40
  19 2.463,87 2.801,56 3.741,91 4.515,09
  20 2.487,22 2.845,73 3.741,91 4.515,09
  21 2.510,57 2.889,90 3.817,65 4.650,78
  22 2.533,93 2.934,08 3.817,65 4.650,78
  23 2.557,28 2.978,25 3.893,38 4.786,48
  24 2.580,63 3.022,41 3.893,38 4.786,48
  25 2.603,98 3.066,58 3.969,11 4.786,48
  26 2.627,33 3.110,75 3.969,11 4.786,48
  27 2.650,68 3.154,92 4.044,85 4.786,48
  28 2.674,03 3.199,10 4.044,85 4.786,48
  29 2.697,71 3.243,27 4.044,85 4.786,48

  1.1.3. : Sociaal personeel

  ANCIENNITEIT CATEGORIE
  1
  Uurbedrag
  1
  Maandbedrag
  2
  Uurbedrag
  2
  Maandbedrag
  3
  Maandbedrag
  4
  Maandbedrag
  0 12,1104 1.994,1800 12,1104 1.994,1800 2.295,8600 3.091,8800
  1 13,0099 2.142,2800 13,0099 2.142,2800 2.462,9800 3.243,3600
  2 13,1280 2.161,7600 13,1280 2.161,7600 2.462,9800 3.243,3600
  3 13,2462 2.181,2200 13,2462 2.181,2200 2.537,2400 3.379,0600
  4 13,3645 2.200,6800 13,3645 2.200,6800 2.537,2400 3.379,0600
  5 13,4827 2.220,1600 13,4827 2.220,1600 2.611,5000 3.514,7500
  6 13,6009 2.239,6200 13,6009 2.239,6200 2.611,5000 3.514,7500
  7 13,7192 2.259,0800 13,7192 2.259,0800 2.976,1800 3.650,4400
  8 13,8373 2.278,5500 13,8373 2.278,5500 2.976,1800 3.650,4400
  9 13,9556 2.298,0200 13,9556 2.298,0200 3.051,9100 3.786,1400
  10 14,4194 2.374,4000 14,4194 2.374,4000 3.102,3900 3.836,6200
  11 14,5612 2.397,7500 14,5612 2.397,7500 3.178,1300 3.972,3200
  12 14,7030 2.421,1000 14,7030 2.421,1000 3.178,1300 3.972,3200
  13 14,8449 2.444,4500 14,8449 2.444,4500 3.253,8600 4.108,0100
  14 14,9866 2.467,8000 14,9866 2.467,8000 3.253,8600 4.108,0100
  15 15,1285 2.491,1500 15,1285 2.491,1500 3.329,6000 4.243,7000
  16 15,2702 2.514,5000 15,2702 2.514,5000 3.590,4600 4.243,7000
  17 15,4120 2.537,8600 15,4120 2.537,8600 3.666,1900 4.379,4000
  18 15,5539 2.561,2100 15,5539 2.561,2100 3.666,1900 4.379,4000
  19 15,6956 2.584,5600 15,6956 2.584,5600 3.741,9100 4.515,0900
  20 15,8375 2.607,9000 15,8375 2.607,9000 3.741,9100 4.515,0900
  21 15,9792 2.631,2500 15,9792 2.631,2500 3.817,6500 4.650,7800
  22 16,1211 2.654,6000 16,1211 2.654,6000 3.817,6500 4.650,7800
  23 16,2629 2.677,9500 16,2629 2.677,9500 3.893,3800 4.786,4800
  24 16,4072 2.701,7200 16,4072 2.701,7200 3.893,3800 4.786,4800
  25 16,5519 2.725,5400 16,5519 2.725,5400 3.969,1100 4.786,4800
  26 16,6964 2.749,3500 16,6964 2.749,3500 3.969,1100 4.786,4800
  27 16,8411 2.773,1600 16,8411 2.773,1600 4.044,8500 4.786,4800
  28 16,9858 2.796,9800 16,9858 2.796,9800 4.044,8500 4.786,4800
  29 17,1303 2.820,7900 17,1303 2.820,7900 4.044,8500 4.786,4800

  1.2. LOONSCHALEN : Dienstencheque werknemers

  Aanvangsleeftijd : 18 jaar

  ANCIENNITEIT SOORT BEDRAG
  Uurbedrag Maandbedrag
  0 11,1532 1.836,5500
  1 12,0525 1.984,6500
  2 12,1648 2.003,1300
  3 12,2770 2.021,6200
  4 en volgende 12,3893 2.040,1000

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites