Zoeken:

Paritair Comité 3180110: WAALSE GEWEST

afdrukken
   • Toestand op 15/09/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 23/03/2020 )
   • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31801).
    Indexatie met 2% in 4/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze barema's zijn van toepassing op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest, en onder het bevoegheid van het paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap vallen.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. LOONSCHALEN : Algemeen

  1.1.1. : Technisch personeel

  ANCIENNITEIT CATEGORIE
  1
  Uurbedrag
  1
  Maandbedrag
  2
  Uurbedrag
  2
  Maandbedrag
  0 10,8039 1.779,0500 11,6032 1.910,6400
  1 11,7089 1.928,0600 12,5388 2.064,7200
  2 11,7704 1.938,1800 12,6556 2.083,9500
  3 11,8318 1.948,3200 12,7723 2.103,1800
  4 11,8934 1.958,4500 12,8891 2.122,4100
  5 11,9549 1.968,5700 13,0059 2.141,6500
  6 12,0164 1.978,6900 13,1227 2.160,8700
  7 12,0778 1.988,8300 13,2395 2.180,1000
  8 12,1395 1.998,9500 13,3562 2.199,3400
  9 12,2009 2.009,0800 13,4730 2.218,5600
  10 12,5795 2.071,4400 13,9519 2.297,4100
  11 12,6411 2.081,5700 14,0933 2.320,6900
  12 12,7026 2.091,6900 14,2347 2.343,9800
  13 12,7641 2.101,8300 14,3761 2.367,2600
  14 12,8256 2.111,9500 14,5176 2.390,5500
  15 12,8872 2.122,0700 14,6590 2.413,8300
  16 12,9486 2.132,2100 14,8003 2.437,1200
  17 13,0101 2.142,3300 14,9418 2.460,4000
  18 13,0716 2.152,4600 15,0831 2.483,6900
  19 13,1332 2.162,5900 15,2245 2.506,9700
  20 13,1946 2.172,7200 15,3659 2.530,2700
  21 13,2561 2.182,8400 15,5074 2.553,5400
  22 13,3176 2.192,9700 15,6488 2.576,8300
  23 13,3792 2.203,1000 15,7902 2.600,1200
  24 13,4407 2.213,2300 15,9316 2.623,4000
  25 13,5021 2.223,3500 16,0730 2.646,7000
  26 13,5636 2.233,4900 16,2145 2.669,9700
  27 13,6252 2.243,6100 16,3559 2.693,2700
  28 13,6252 2.243,6100 16,4973 2.716,5600
  29 13,6252 2.243,6100 16,6387 2.739,8400

  1.1.2. : Administratief personeel

  ANCIENNITEIT CATEGORIE
  1
  Maandbedrag
  2
  Maandbedrag
  3
  Maandbedrag
  4
  Maandbedrag
  0 1.949,12 2.011,61 2.388,49 3.216,62
  1 2.103,20 2.155,19 2.562,35 3.374,22
  2 2.123,45 2.173,84 2.562,35 3.374,22
  3 2.143,69 2.192,48 2.639,60 3.515,38
  4 2.163,94 2.211,13 2.639,60 3.515,38
  5 2.184,20 2.229,76 2.716,86 3.656,55
  6 2.204,45 2.274,83 2.716,86 3.656,55
  7 2.224,71 2.319,89 3.096,25 3.797,72
  8 2.244,95 2.364,95 3.096,25 3.797,72
  9 2.265,20 2.410,02 3.175,04 3.938,89
  10 2.344,65 2.506,60 3.227,56 3.991,41
  11 2.368,94 2.551,67 3.306,35 4.132,58
  12 2.393,24 2.596,73 3.306,35 4.132,58
  13 2.417,53 2.641,79 3.385,14 4.273,75
  14 2.441,82 2.686,86 3.385,14 4.273,75
  15 2.466,12 3.066,56 3.463,93 4.414,91
  16 2.490,41 2.776,99 3.735,31 4.414,91
  17 2.514,70 2.822,68 3.814,10 4.556,08
  18 2.539,00 2.868,63 3.814,10 4.556,08
  19 2.563,28 2.914,59 3.892,88 4.697,25
  20 2.587,57 2.960,54 3.892,88 4.697,25
  21 2.611,86 3.006,50 3.971,67 4.838,42
  22 2.636,16 3.052,45 3.971,67 4.838,42
  23 2.660,45 3.098,40 4.050,46 4.979,59
  24 2.684,74 3.144,35 4.050,46 4.979,59
  25 2.709,04 3.190,30 4.129,25 4.979,59
  26 2.733,33 3.236,25 4.129,25 4.979,59
  27 2.757,62 3.282,21 4.208,04 4.979,59
  28 2.781,92 3.328,16 4.208,04 4.979,59
  29 2.806,55 3.374,12 4.208,04 4.979,59

  1.1.3. : Sociaal personeel

  ANCIENNITEIT CATEGORIE
  1
  Uurbedrag
  1
  Maandbedrag
  2
  Uurbedrag
  2
  Maandbedrag
  3
  Maandbedrag
  4
  Maandbedrag
  0 12,5990 2.074,6300 12,5990 2.074,6300 2.388,4900 3.216,6200
  1 13,5348 2.228,7100 13,5348 2.228,7100 2.562,3500 3.374,2200
  2 13,6577 2.248,9700 13,6577 2.248,9700 2.562,3500 3.374,2200
  3 13,7806 2.269,2200 13,7806 2.269,2200 2.639,6000 3.515,3800
  4 13,9037 2.289,4700 13,9037 2.289,4700 2.639,6000 3.515,3800
  5 14,0266 2.309,7300 14,0266 2.309,7300 2.716,8600 3.656,5500
  6 14,1496 2.329,9700 14,1496 2.329,9700 2.716,8600 3.656,5500
  7 14,2727 2.350,2200 14,2727 2.350,2200 3.096,2500 3.797,7200
  8 14,3956 2.370,4800 14,3956 2.370,4800 3.096,2500 3.797,7200
  9 14,5187 2.390,7300 14,5187 2.390,7300 3.175,0400 3.938,8900
  10 15,0012 2.470,1900 15,0012 2.470,1900 3.227,5600 3.991,4100
  11 15,1486 2.494,4800 15,1486 2.494,4800 3.306,3500 4.132,5800
  12 15,2962 2.518,7800 15,2962 2.518,7800 3.306,3500 4.132,5800
  13 15,4438 2.543,0700 15,4438 2.543,0700 3.385,1400 4.273,7500
  14 15,5912 2.567,3600 15,5912 2.567,3600 3.385,1400 4.273,7500
  15 15,7388 2.591,6600 15,7388 2.591,6600 3.463,9300 4.414,9100
  16 15,8862 2.615,9500 15,8862 2.615,9500 3.735,3100 4.414,9100
  17 16,0338 2.640,2500 16,0338 2.640,2500 3.814,1000 4.556,0800
  18 16,1814 2.664,5400 16,1814 2.664,5400 3.814,1000 4.556,0800
  19 16,3289 2.688,8300 16,3289 2.688,8300 3.892,8800 4.697,2500
  20 16,4764 2.713,1100 16,4764 2.713,1100 3.892,8800 4.697,2500
  21 16,6239 2.737,4100 16,6239 2.737,4100 3.971,6700 4.838,4200
  22 16,7715 2.761,7000 16,7715 2.761,7000 3.971,6700 4.838,4200
  23 16,9190 2.785,9900 16,9190 2.785,9900 4.050,4600 4.979,5900
  24 17,0691 2.810,7200 17,0691 2.810,7200 4.050,4600 4.979,5900
  25 17,2197 2.835,5000 17,2197 2.835,5000 4.129,2500 4.979,5900
  26 17,3700 2.860,2700 17,3700 2.860,2700 4.129,2500 4.979,5900
  27 17,5206 2.885,0400 17,5206 2.885,0400 4.208,0400 4.979,5900
  28 17,6711 2.909,8300 17,6711 2.909,8300 4.208,0400 4.979,5900
  29 17,8215 2.934,6000 17,8215 2.934,6000 4.208,0400 4.979,5900

  1.2. LOONSCHALEN : Dienstencheque werknemers

  Aanvangsleeftijd : 18 jaar

  ANCIENNITEIT SOORT BEDRAG
  Uurbedrag Maandbedrag
  0 11,6032 1.910,6400
  1 12,5388 2.064,7200
  2 12,6556 2.083,9500
  3 12,7723 2.103,1800
  4 en volgende 12,8891 2.122,4100