Paritair Comité 1280100: LEERLOOIERIJ EN HANDEL IN RUWE HUIDEN EN VELLEN

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. UURLONEN : Volwassen

  De werklieden die drie maanden dienst tellen in categorie 1a gaan naar categorie 1b.

  1.1.1. ACTIVITEIT : Grof leder en bovenleder

  Voor het werk per stuk en/of per rendement, moet het loon dat overeenstemt met een uur werk ten
  minste gelijk zijn, naargelang van de categorie en de leeftijd, aan de minimuurlonen,
  vermeerderd met 10 pct.
  Categorie
  0A 9,2835
  0B 9,4220
  1A 9,5820
  1B 9,6480
  2A 9,7145
  2B 9,8485
  3A 9,9345
  3B 10,0745
  4 10,1920
  5 10,4375

  1.1.2. ACTIVITEIT : Schape- en geiteleder

  Voor het werk per stuk en/of per rendement, moet het loon dat overeenstemt met een uur werk ten
  minste gelijk zijn, naargelang van de categorie en de leeftijd, aan de minimuurlonen,
  vermeerderd met 10 pct.
  Categorie
  0A 9,0485
  0B 9,1650
  1A 9,3280
  1B 9,4000
  2A 9,4565
  2B 9,5685
  3A 9,7125
  4 9,9345
  5 10,1575

  1.1.3. ACTIVITEIT : Handel van leder en ruwe vellen

  Categorie
  Ploegbaas 10,4220
  Klasseerder 10,2425
  Crouponneur 10,1575
  Chauffeur 10,1575
  Hulparbeider 10,0340

  1.2. UURLONEN : Jongeren

  1.2.1. ACTIVITEIT : Grof leder en bovenleder

  Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de
  integratie van jongeren op de arbeidsmarkt ontvangen vanaf hun 19e verjaardag de
  minderjarige werklieden het minimumuurloon van de meerderjarige werklieden dat in artikel 3,
  voor de klasse van de functie welke zij uitoefenen, is voorzien.

  1.2.2. ACTIVITEIT : Schape- en geiteleder

  Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de
  integratie van jongeren op de arbeidsmarkt ontvangen vanaf hun 19e verjaardag de
  minderjarige werklieden het minimumuurloon van de meerderjarige werklieden dat in artikel 3,
  voor de klasse van de functie welke zij uitoefenen, is voorzien.

  1.2.3. ACTIVITEIT : Handel van leder en ruwe vellen

  Percentage van de categorie van de uitgeoefende functie
  Leeftijd
  20 100%
  19,5 95%
  19 90%
  18,5 85%
  18 80%