Paritair Comité 1280100: LEERLOOIERIJ EN HANDEL IN RUWE HUIDEN EN VELLEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/04/2018 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 27/04/2018 )
   • Onderstaand loonbarema is louter informatief. De CAO van 2 juni 2009 (94233) werd door CAO van 9 december 2015 houdende de verlenging en opheffing van bepaalde cao's en caobepalingen (132757) verlengd tem 31/12/2017.

    Indexatie met 0,47% in 04/2018.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    De aanpassing van de uurlonen en uitkeringen gebeurt vier maal per jaar bij het begin van elk burgerlijk kwartaal vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van dit burgerlijk kwartaal en blijft gedurende gans het kwartaal van toepassing
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. UURLONEN : Volwassen

  De werklieden die drie maanden dienst tellen in categorie 1a gaan naar categorie 1b.

  1.1.1. ACTIVITEIT : Grof leder en bovenleder

  Voor het werk per stuk en/of per rendement, moet het loon dat overeenstemt met een uur werk ten
  minste gelijk zijn, naargelang van de categorie en de leeftijd, aan de minimuurlonen,
  vermeerderd met 10 pct.
  Categorie
  Categorie 0A 11,1860
  Categorie 0B 11,3490
  Categorie 1A 11,5365
  Categorie 1B 11,6150
  Categorie 2A 11,6930
  Categorie 2B 11,8525
  Categorie 3A 11,9540
  Categorie 3B 12,1165
  Categorie 4 12,2560
  Categorie 5 12,5440

  1.1.2. ACTIVITEIT : Schape- en geiteleder

  Voor het werk per stuk en/of per rendement, moet het loon dat overeenstemt met een uur werk ten
  minste gelijk zijn, naargelang van de categorie en de leeftijd, aan de minimuurlonen,
  vermeerderd met 10 pct.
  Categorie
  Categorie 0A 10,9080
  Categorie 0B 11,0450
  Categorie 1A 11,2360
  Categorie 1B 11,3220
  Categorie 2A 11,3885
  Categorie 2B 11,5205
  Categorie 3A 11,6895
  Categorie 4 11,9525
  Categorie 5 12,2145

  1.1.3. ACTIVITEIT : Handel van leder en ruwe vellen

  Categorie
  Ploegbaas 12,5240
  Klasseerder 12,3140
  Crouponneur 12,2140
  Chauffeur 12,2140
  Hulparbeider 12,0685

  1.2. UURLONEN : Jongeren

  1.2.1. ACTIVITEIT : Grof leder en bovenleder

  Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de
  integratie van jongeren op de arbeidsmarkt ontvangen vanaf hun 19e verjaardag de
  minderjarige werklieden het minimumuurloon van de meerderjarige werklieden dat in artikel 3,
  voor de klasse van de functie welke zij uitoefenen, is voorzien.

  1.2.2. ACTIVITEIT : Schape- en geiteleder

  Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de
  integratie van jongeren op de arbeidsmarkt ontvangen vanaf hun 19e verjaardag de
  minderjarige werklieden het minimumuurloon van de meerderjarige werklieden dat in artikel 3,
  voor de klasse van de functie welke zij uitoefenen, is voorzien.

  1.2.3. ACTIVITEIT : Handel van leder en ruwe vellen

  Percentage van de categorie van de uitgeoefende functie
  Leeftijd
  20 100%
  19,5 95%
  19 90%
  18,5 85%
  18 80%