Zoeken:

Paritair Comité 1520100: GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

afdrukken
   • Toestand op 14/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 08/11/2018 )
   • Indexatie met 2% in 10/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De Vrije universiteiten en de Hogescholen behoren tot het bevoegdheidsdomein van PC 152, niet tot PSC 15201. Nochtans heeft het PSC 15201 sectorale cao’s gesloten waarbij het toepassingsgebied Hogescholen vermeldt, hetwelk indruist tegen het bevoegdheidsdomein van het comité. Het barema voor de Hogescholen wordt daarom louter ten informatieve titel weergegeven bij PSC 1520100 onder de barema’s voor de andere instellingen. De Vrije universiteiten hebben geen eigen sectoraal barema.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN : MET UITZONDERING VAN DE HOGESCHOLEN

  Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/01/2008. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels (sauf pour les étudiants le cas échéant). La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

  1.1.1. MINIMUMLONEN : UURLOON MET HAARDTOELAGE

  ANCIENNITEIT CATEGORIE
  1 2 3 4 5 6
  0 11,77 11,93 12,30 13,46 13,74 14,12
  1 11,93 12,09 12,41 13,60 13,80 14,27
  2 12,09 12,25 12,56 13,74 13,95 14,30
  3 12,25 12,30 12,70 13,74 14,08 14,40
  5 12,30 12,38 12,84 13,77 14,23 14,53
  7 12,38 12,53 12,99 13,91 14,30 14,68
  9 12,53 12,66 13,09 14,05 14,36 14,82
  11 12,66 12,81 13,09 14,19 14,50 14,97
  13 12,81 12,95 13,15 14,30 14,65 15,08
  15 12,95 13,09 13,30 14,33 14,79 15,10
  17 13,09 13,09 13,44 14,46 14,94 15,24
  19 13,09 13,12 13,58 14,61 15,07 15,38
  21 13,12 13,26 13,72 14,75 15,08 15,53
  23 13,31 13,41 13,86 14,89 15,20 15,67
  25 13,41 13,54 14,01 15,04 15,35 15,81
  27 13,41 13,54 14,15 15,08 15,49 15,83
  29 13,52 13,66 14,29 15,22 15,64 15,97
  31 13,64 13,78 14,30 15,36 15,79 16,14
  33 13,45 13,58 14,09 15,34 15,62 16,31
  35 13,57 13,70 14,23 15,48 15,78 16,48
  37 13,69 13,82 14,36 15,59 15,93 16,65
  39 13,81 13,91 14,51 15,62 16,09 16,83
  41 13,91 13,91 14,65 15,76 16,25 17,01
  43 13,91 14,03 14,79 15,91 16,41 17,19
  45 14,04 14,16 14,94 16,06 16,57 17,37

  1.1.2. MINIMUMLONEN : UURLOON MET STANDPLAATSTOELAGE

  ANCIENNITEIT CATEGORIE
  1 2 3 4 5 6
  0 11,46 11,62 11,99 13,14 13,42 13,81
  1 11,62 11,78 12,10 13,29 13,49 13,95
  2 11,78 11,94 12,24 13,42 13,63 14,09
  3 11,94 11,99 12,39 13,42 13,77 14,24
  5 11,99 12,06 12,53 13,45 13,91 14,38
  7 12,06 12,21 12,67 13,60 14,06 14,52
  9 12,21 12,35 12,77 13,74 14,20 14,67
  11 12,35 12,49 12,77 13,88 14,35 14,81
  13 12,49 12,63 12,84 14,02 14,49 14,92
  15 12,63 12,77 12,98 14,17 14,63 14,94
  17 12,77 12,77 13,12 14,31 14,78 15,08
  19 12,77 12,80 13,27 14,45 14,92 15,23
  21 12,80 12,95 13,41 14,60 14,92 15,37
  23 13,00 13,09 13,55 14,74 15,05 15,51
  25 13,09 13,23 13,70 14,89 15,19 15,66
  27 13,09 13,23 13,84 14,92 15,33 15,80
  29 13,21 13,35 13,97 15,06 15,48 15,97
  31 13,33 13,46 13,99 15,20 15,63 16,14
  33 13,52 13,66 14,16 15,42 15,71 16,40
  35 13,64 13,78 14,30 15,57 15,86 16,57
  37 13,77 13,90 14,44 15,68 16,02 16,75
  39 13,89 13,99 14,58 15,70 16,18 16,92
  41 13,99 13,99 14,73 15,85 16,34 17,10
  43 13,99 14,11 14,87 16,00 16,50 17,28
  45 14,11 14,24 15,02 16,15 16,66 17,47

  1.2. ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN : HOGESCHOLEN

  1.2.1. MINIMUMLONEN : UURLOON

  DIENSTJAREN
  0 11,59
  1 11,76
  2 11,91
  3 12,08
  5 12,12
  7 12,27
  9 12,34
  11 12,49
  13 12,63
  15 12,77
  17 12,90
  19 12,90
  21 12,94
  23 13,14
  25 13,23
  27 13,23