Zoeken:

Paritair Comité 2250210: INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

afdrukken
 • 1. BRUTOMINIMUMLONEN : Basis secundair, gewoon en/of buitengewoon in 01/01/2002

  Maandloon met eindejaarpremie in 01-01-2002. Het ontbreken van een basissalaris in een cao maakt het niet mogelijk de salarissen bij te werken.
  De toepassing van deze loonschaal houdt de betaling in van een eindejaarspremie gelijk aan een dertiende maand

  Algemene formule die het mogelijk maakt om te komen tot een gelijkwaardig tussen het gesubsidieerd personeelslid en het contractueel personeelslid :
  (Me * 12) + X +Y = (Mi * 12) + X1 + Y2 = Z * 13.92

  Waar :
  Me : bruto maandloon van het gesubsidieerd onderwijzend personeelslid;
  X : vakantiegeld van het gesubsidieerd onderwijzend personeelslid;
  Y : sociale eindejaarsprogrammatie van het gesubsidieerd onderwijzend personeelslid;
  Mi : bruto geïndexeerd maandloon van het contractueel onderwijzend personeelslid als het een eindejaarspremie ontvangt;
  Mi’ : bruto geïndexeerd maandloon van het contractueel onderwijzend personeelslid als het geen eindejaarspremie ontvangt;
  X1 : vakantiegeld van de bedienden;
  Y2 : Eindejaarspremie gelijk aan het maandloon van de maand december;
  Z en Z’ : het maandloon voor een normale voltijdse prestatie waarbij het vakantiegeld en eventueel de eindejaarspremie komt.  Maandloon zonder eindejaarpremie
  De betaling van dit brutomaandloon heeft tot gevolg dat geen enkele eindejaarspremie verschuldigd is.

  Algemene formule die het mogelijk maakt om te komen tot een gelijkwaardig tussen het gesubsidieerd personeelslid en het contractueel personeelslid :
  (Me * 12) + X +Y = (Mi’ * 12) + X1 = Z’ * 12.92

  Waar :
  Me : bruto maandloon van het gesubsidieerd onderwijzend personeelslid;
  X : vakantiegeld van het gesubsidieerd onderwijzend personeelslid;
  Y : sociale eindejaarsprogrammatie van het gesubsidieerd onderwijzend personeelslid;
  Mi : bruto geïndexeerd maandloon van het contractueel onderwijzend personeelslid als het een eindejaarspremie ontvangt;
  Mi’ : bruto geïndexeerd maandloon van het contractueel onderwijzend personeelslid als het geen eindejaarspremie ontvangt;
  X1 : vakantiegeld van de bedienden;
  Y2 : Eindejaarspremie gelijk aan het maandloon van de maand december;
  Z en Z’ : het maandloon voor een normale voltijdse prestatie waarbij het vakantiegeld en eventueel de eindejaarspremie komt.  1.1. Uren / week : 36u/w

  1.1.1. Functie : Bode, opzichters.

  Anciënniteit (jaren) Barema
  Jaarloon Maandloon met eindejaarpremie Maandloon zonder eindejaarpremie
  0 17.627,51 1.266,34 1.364,35
  1 17.822,93 1.280,38 1.379,48
  2 18.018,35 1.294,42 1.394,60
  3 18.213,76 1.308,45 1.409,73
  4 18.441,75 1.324,83 1.427,38
  5 18.780,48 1.349,17 1.453,59
  7 19.119,20 1.373,50 1.479,81
  8 19.656,60 1.412,11 1.521,40
  9 19.995,32 1.436,44 1.547,62
  11 20.334,05 1.460,77 1.573,84
  13 20.669,17 1.484,85 1.599,78
  14 21.204,46 1.523,30 1.641,21
  15 21.539,59 1.547,38 1.667,15
  17 21.884,02 1.572,12 1.693,80
  19 22.222,75 1.596,46 1.720,02
  21 22.561,47 1.620,79 1.746,24
  23 22.900,19 1.645,12 1.772,46
  25 23.238,92 1.669,46 1.798,67
  27 23.577,64 1.693,79 1.824,89
  29 23.916,37 1.718,13 1.851,11

  1.1.2. Functie : Opstellers, bibliotheekhulpen, studiemeesters-animatoren, animatoren (kunst, sport, talen, informatica)

  Anciënniteit (jaren) Barema
  Jaarloon Maandloon met eindejaarpremie Maandloon zonder eindejaarpremie
  0 18.800,02 1.350,57 1.455,10
  1 19.158,28 1.376,31 1.482,83
  2 19.516,55 1.402,05 1.510,56
  3 19.874,82 1.427,78 1.538,29
  4 20.005,09 1.437,14 1.548,38
  5 20.835,62 1.496,81 1.612,66
  7 21.666,14 1.556,47 1.676,94
  8 21.796,42 1.565,83 1.687,02
  9 22.626,95 1.625,49 1.751,31
  11 23.457,47 1.685,16 1.815,59
  13 24.279,18 1.744,19 1.879,19
  14 24.803,58 1.781,86 1.919,78
  15 25.625,29 1.840,89 1.983,38
  17 26.461,34 1.900,95 2.048,09
  19 27.291,87 1.960,62 2.112,37
  21 28.122,39 2.020,28 2.176,65
  23 28.952,92 2.079,95 2.240,93
  25 29.783,46 2.139,61 2.305,22
  27 30.613,97 2.199,27 2.369,50
  29 31.444,50 2.258,94 2.433,78
  31 32.275,02 2.318,60 2.498,06

  1.1.3. Functie : Paramedici

  Anciënniteit (jaren) Barema
  Jaarloon Maandloon met eindejaarpremie Maandloon zonder eindejaarpremie
  0 22.091,44 1.587,02 1.709,86
  1 22.782,47 1.636,67 1.763,34
  2 23.473,50 1.686,31 1.816,83
  3 24.164,53 1.735,95 1.870,31
  5 25.171,25 1.808,27 1.948,23
  7 26.185,15 1.881,11 2.026,71
  9 27.211,77 1.954,86 2.106,17
  11 28.238,40 2.028,62 2.185,63
  13 29.265,03 2.102,37 2.265,09
  15 30.291,65 2.176,12 2.344,55
  17 31.318,28 2.249,87 2.424,01
  19 32.344,91 2.323,62 2.503,47
  21 33.371,54 2.397,38 2.582,93
  23 34.398,16 2.471,13 2.662,39
  25 35.424,79 2.544,88 2.741,85
  27 36.451,42 2.618,63 2.821,31

  1.1.4. Functie : Animator (buiten uurrooster)

  Anciënniteit (jaren) Barema
  Jaarloon Maandloon met eindejaarpremie Maandloon zonder eindejaarpremie
  0 21.779,58 1.564,62 1.685,72
  1 22.570,11 1.621,41 1.746,91
  2 23.360,64 1.678,20 1.808,09
  3 24.151,17 1.734,99 1.869,28
  5 25.078,24 1.801,59 1.941,04
  7 26.259,44 1.886,45 2.032,46
  9 27.455,26 1.972,36 2.125,02
  11 28.651,09 2.058,26 2.217,57
  13 29.846,92 2.144,17 2.310,13
  15 32.508,37 2.335,37 2.516,12
  17 32.238,57 2.315,98 2.495,24
  19 33.434,39 2.401,89 2.587,80
  21 34.630,22 2.487,80 2.680,35
  23 35.826,05 2.573,71 2.772,91
  25 37.021,87 2.659,61 2.865,46
  27 38.217,70 2.745,52 2.958,02

  1.1.5. Functie : Kinderverzorgsters

  Anciënniteit (jaren) Barema
  Jaarloon Maandloon met eindejaarpremie Maandloon zonder eindejaarpremie
  0 15.600,05 1.120,69 1.207,43
  1 15.879,85 1.140,79 1.229,09
  2 16.159,63 1.160,89 1.250,74
  3 16.439,43 1.180,99 1.272,40
  5 16.901,79 1.214,20 1.308,18
  7 17.364,18 1.247,42 1.343,97
  9 17.826,57 1.280,64 1.379,76
  11 18.288,96 1.313,86 1.415,55
  13 18.751,36 1.347,08 1.451,34
  15 19.213,72 1.380,29 1.487,13
  17 19.676,10 1.413,51 1.522,91
  19 20.138,50 1.446,73 1.558,70
  21 20.600,89 1.479,94 1.594,49
  23 21.066,67 1.513,41 1.630,54
  25 21.538,21 1.547,28 1.667,04
  27 22.009,75 1.581,16 1.703,54

  1.1.6. Functie : Taalleerkrachten

  Anciënniteit (jaren) Barema
  Jaarloon Maandloon met eindejaarpremie Maandloon zonder eindejaarpremie
  0 22.449,77 1.612,77 1.737,59
  1 23.160,66 1.663,84 1.792,62
  2 23.871,56 1.714,91 1.847,64
  3 24.582,46 1.765,98 1.902,66
  5 25.748,45 1.849,74 1.992,91
  7 26.936,17 1.935,06 2.084,84
  9 28.125,22 2.020,48 2.176,87
  11 29.314,27 2.105,91 2.268,90
  13 30.503,32 2.191,33 2.360,93
  15 31.692,37 2.276,75 2.452,96
  17 32.881,43 2.362,17 2.545,00
  19 34.070,48 2.447,59 2.637,03
  21 35.259,53 2.533,01 2.729,06
  23 36.448,58 2.618,43 2.821,09
  25 37.637,63 2.703,85 2.913,12
  27 38.826,68 2.789,27 3.005,16

  2. BRUTOMINIMUMLONEN : INTERNATEN

  Formule : Geindexeerde brutomaandwedde van de studiemeester-opvoeder internaat : Mi
  Mi = ( Me * 12 * 1,035 + x + y ) / 13,85

  Waar :
  Me = de geindexeerde brutomaandwedde van de studiemeester-opvoeder externaat (met inbegrip van haard- of standplaatsvergoeding). 1,035 = 1 pct. van de geindexeerde brutojaarwedde (met inbegrip van haard- of standplaatsvergoeding) van de studiemeester-opvoeder externaat berekend op de maand maart, als variabel gedeelte van het vakantiegeld. + 2,5 pct. van de geindexeerde brutojaarwedde (met inbegrip van haard- of standplaatsvergoeding) van de studiemeester-opvoeder externaat berekend op de maand december, als variabel gedeelte van de sociale programmatie (eindejaarspremie);
  x = vast gedeelte van het vakantiegeld voor onderwijspersoneel;
  y = vast gedeelte van de sociale programmatie voor onderwijspersoneel;
  13,85 = 12 maanden effectief+ 13de maand + 85 pct. van brutomaandwedde = vakantiegeld.

  3. BRUTOMINIMUMLONEN : HOGESCHOLEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS

  3.1. : Niet gesubsidieerd contractueel personeel

  A’ : Loonberekeningsformule van de bruto geïndexeerd jaarloon van het nietgesubsidieerd contractueel onderwijzend personeelslid :

  A’jaarloon = T / 12,92 x 12 = Ajaarloon * 13 / 12 + Y
  A’maandoon = (A’jaarloon - X') / 12 = A’jaarloon / 12.92

  Waar :
  A : geïndexeerd jaarloon van het gesubsidieerd onderwijzend personeelslid (3.2);
  X : vakantiegeld van het gesubsidieerd onderwijzend Personeelslid;
  X' : aan de contractuelen verschuldigd bediendevakantiegeld;
  Y : sociale eindejaarsprogrammatie van het gesubsidieerd onderwijzend personeelslid;
  T = A + X + Y = A' + X'
  A’ jaarloon : : Loonberekeningsformule van de bruto geïndexeerd jaarloon van het nietgesubsidieerd contractueel onderwijzend personeelslid

  3.2. : gesubsidieerd contractueel personeel (A)

  A : geïndexeerd jaarloon van het gesubsidieerd onderwijzend personeelslid :
  Anciënniteit (jaren) Barema
  346 849 501 502 557 836 558 634 679 699
  0 35.586,89 38.689,35 37.883,18 42.158,91 49.997,83 54.344,17 62.310,44 24.417,25 25.350,91 36.288,35
  1 36.576,60 39.679,06 39.110,49 43.386,22 51.225,14 55.571,48 63.537,75 24.684,03 25.840,00 36.777,44
  2 38.556,01 41.658,47 41.565,10 45.840,84 53.679,75 58.026,09 65.992,37 25.217,59 26.818,18 37.755,62
  3 38.556,01 41.658,47 41.565,10 45.840,84 53.679,75 58.026,09 65.992,37 25.217,59 26.996,03 37.755,62
  5 40.179,25 43.281,72 43.861,34 48.137,07 55.975,99 60.322,33 68.288,60 26.035,15 28.129,77 38.889,38
  7 41.802,49 44.904,96 46.157,57 50.433,31 58.272,22 62.618,56 70.584,84 26.142,39 29.263,53 40.023,14
  9 43.425,73 46.528,20 48.453,80 52.729,54 60.568,45 64.914,80 72.881,07 26.982,69 30.575,14 41.156,90
  11 45.048,97 48.151,44 50.750,04 55.025,77 62.864,69 67.211,03 75.177,30 27.445,10 31.708,90 42.290,66
  13 46.672,21 49.774,68 53.046,27 57.322,01 65.160,92 69.507,26 77.473,54 27.907,50 32.842,66 43.424,42
  15 48.295,46 51.397,92 55.342,51 59.618,24 67.457,15 71.803,50 79.769,77 29.103,50 34.687,80 44.558,18
  17 49.918,70 53.021,16 57.638,74 61.914,47 69.753,39 74.099,73 82.066,00 29.565,90 35.821,56 45.691,94
  19 51.541,94 54.644,40 59.934,97 64.210,71 72.049,62 76.395,96 84.362,24 30.028,30 36.955,32 46.825,70
  21 53.165,18 56.267,64 62.231,21 66.506,94 74.345,86 78.692,20 86.658,47 30.490,70 38.089,08 47.959,46
  23 54.788,42 57.890,88 64.527,44 68.803,18 76.642,09 80.988,43 88.954,71 30.953,10 39.222,84 49.093,22
  25 56.411,66 59.514,13 66.823,67 71.099,41 78.938,32 83.284,66 91.250,94 31.415,50 40.356,60 50.226,98
  27 58.034,90 61.137,37 69.119,91 73.395,64 81.234,56 85.580,90 93.547,17 31.877,90 41.490,36 51.360,74
  29 59.658,14 62.760,61 71.416,14 75.691,88 83.530,79 87.877,13 95.843,41 32.340,30 42.624,12 52.494,49
  31 61.281,38 64.383,85 71.416,14 75.691,88 83.530,79 87.877,13 95.843,41 32.340,30 43.757,88 53.628,25